Międzynarodowy Festiwal polonijny w Barnaule

20–23 września w Barnaule odbył się Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej na Ałtaju zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Obwodu Ałtajskiego "Dom Polski" przy wsparciu władz miejskich i obwodowych. W festiwalu wzięli udział członkowie organizacji polonijnych z Nowosybirska, Omska, Bijska, przedstawiciele Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz goście z Polski: Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, muzycy, naukowcy i przedsiębiorcy. 

Impreza stała się kontynuacją wieloletnich kontaktów ałtajskiej Polonii ze Stowarzyszeniem Wschód-Zachód w Płocku i miała na celu nawiązanie współpracy w sferze kultury, sportu i biznesu, wzmocnienie więzi przyjaźni między Rosją a Polską.

Festiwal uroczyście otworzono 20 września w barnaulskim Pałacu Kultury. Po oficjalnych przemówieniach odbył się koncert z udziałem zespołów „Dzieci Płocka” i „Ałtaj”. Wykonany został polonez Ogińskiego, kompozycja „Złoty Ałtaj”, piosenki i tańce ludowe.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie polskiej delegacji z członkami zespołu „Ałtaj” poświęcone wymianie doświadczeń i omówieniu możliwości występów gościnnych. Następnie zorganizowano wycieczkę po centrum historycznym miasta i muzeum krajoznawczym, w którym w ramach festiwalu odbywała się wystawa ceramiki warszawskiej artystki Krystyny Pokulniewicz-Szmańdy. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się o wkładzie Polaków w kulturę i rozwój regionu.

Trzeci dzień festiwalu poświęcony był współpracy sportowej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Aleksieja Smiertina „Młode talenty” i zwiedzanie szkoły sportowej i stadionu imienia tego piłkarza. W obecności przedstawicieli administracji Kraju Ałtajskiego mówiono o współpracy między fundacją a klubem Wisła Płock w organizacji wymian młodzieżowych. Po południu przy herbacie goście z Polski spotkali się z Polakami Barnaułu. Prof. Skubniewski opowiedział o ałtajskiej Polonii, a W. Bubnowicz przybliżył bieżącą działalność lokalnej organizacji polonijnej.

23 września w czasie posiedzenia przy okrągłym stole omówiono problemy ałtajskiej Polonii, zachowanie tradycji i wartości, kwestie wychowywania młodego pokolenia Polaków. Jednocześnie z inicjatywy telewizji państwowej polska młodzież spotkała się z rówieśnikami z lokalnej szkoły.

W ramach wizyty polska delegacja zwiedziła także Bijsk i Republikę Ałtaju

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje