VII FORUM ORGANIZACJI POLONIJNYCH W OBWODZIE KALININGRADZKIM

Patriotyzmu powinniśmy uczyć się od Polonii z Obwodu Kaliningradzkiego

 

W dniach 24-27 października 2013 r. odbyło się VII Forum Organizacji Polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim. Forum na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim. Stowarzysznie Polonijne  „Dom Polski” im.F.Chopina w Czerniachowsku  jest pomysłodawcą i organizatorem  Forum Polonijnego. W tym roku odbyła się  siódma  edycja Forum. Cele Forum – propogowanie kultury polskiej poprzez muzykę, język polski, literaturę i integracja srodowiska polonijnego obwodu Kaliningradzkiego. Forum Polonijne w Сzerniachowsku – to jedyna uroczystość raz na rok, która lączy i gromadzi największą liczbę osób polskiego pochodzenia  obwodu Kaliningrazkiego

Forum to czas ciekawych imprez kulturalnych takich jak festiwal filmów polskich „Wisła” w czasie którego można było zobaczyć najciekawsze dzieła polskiej kinematografii, zarówno znanych jak i debiutujących reżyserów. Kolejną ciekawą propozycją kulturalną była wystawa  z cyklu „Życiorysy niezwykłe”, poświęcona Maciejowi Ernestowi Boretiusowi, znanemu profesorowi Wydziału Medycyny Uniwersytetu Królewieckiego, a zarazem nadwornemu lekarzowi i radcy króla Fryderyka Wilhelma I.

Jednym w ważnych punktów Forum było posiedzenie Rady Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego w czasie którego omówiona został bieżąca sytuacja organizacji polonijnych jak i plany na przyszłość. Odbyły się również wybory prezesa Rady które wygrała ponownie pani Irena Korol.

Goście z Polski mieli możliwość poznania historycznych miejsc Czernichowska z panią Swietłaną Pietropawłowską.

Uroczyste otwarcie Forum nastąpiło 26 października i jak od kilku lat poprzedzone zostało Mszą świętą odprawioną w intencji Polonii z Obwodu Kaliningradzkiego przez księdza Dariusza Harasimowicza w kościele p.w. Św. Brunona i Generalnego Assystenta  z Watykanu o.Jaceka Czupinskiego.

Po Mszy otwarto w Domu Kultury w Czerniachowsku wystawę poświęconą Marii Skłodowskiej – Curie, prekursorce nowej gałęzi chemii –  radiochemii. Z jej inicjatywy prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe (1903 r. i 1911 r.). Odkryła dwa pierwiastki rad i polon. Jest ona także jedyną kobietą, która spoczęła w paryskim Panteonie w dowód uznania zasług na polu naukowym.

W Domu Kultury można było obejrzeć również  rysunki, których autorami były dzieci z organizacji polonijnej z Czernichowska.

Po otwarciu wystaw wszystkich gości przywitali pani Irena Korol – prezes Rady Organizacji Polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim, pan Anatolij Wachonin – mer miasta Czernichowska, pani Grażyna Kostusiak – Konsul RP w Kaliningradzie oraz pan Wiesław Pietrzak radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele administracji Czernichowska Jurij Kowylkin, Stanisław Pretko, Tamara Szatskaja, Walentyna Kikor oraz goście z Polski: wicestarosta Węgorzewski Krzysztof Kołaszewski, pełnomocnik Starosty ds. Promocji i Kontaktów Zagranicznych w Węgorzewie Barbara Dancewicz, Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Justyna Żołnierowicz-Jewuła, Prezes Fundacji „Dziedzictwo nasze” Barbara Grąziewicz-Chludzińska, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oddział w Węgorzewie Zofia Rycharska.

Część naukową Forum otworzył referat pani Irena Treń, członkinia „Domu Polskiego”Czerniachowska,  – przybliżający sylwetkę Józefa Jencewicza – korespondenta dziennika „Ojczyzna” i uczestnika Powstania Styczniowego 1863 roku. WWykład wpisuje się w ogólnopolskie obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Drugi wykład pt. „Maciej Ernest Boretius, profesor z Uniwersytetu Królewieckiego” wygłosiła pani Krystyna Jarosz – historyk Muzeum Kultury w Węgorzewie. Pani Jarosz zaprezentowała także książkę „Königsberg – Królewiec - Kaliningrad”. zawierającą referaty wygłoszone 6 czerwca 2013 roku podczas międzynarodowej konferencji w Kaliningradzie. Prace  Stanisława Achremczyka, Justyny Żołnierowicz –Jewuły, Jurija Kostiaszowa, ks. Jerzego Steckiewicza, Jerzego Łapo, Tadeusza Baryły, Wacława Hojszyka, Krystyny Jarosz, Danuty Szczęsnej, Świetlany Gribowskiej i Andrzeja Martyniuka pokazują jak złożone i ciekawe jest dziedzictwo kulturowe Kaliningradu.

W czasie części artystycznej wystąpili przedstawiciele organizacji polonijnych z Bałtyjska, Kaliningradu, Ozierska, Znamieńska. Podczas występów można było zobaczyć polskie tańce ludowe, usłyszeć wiersze Wisławy Szymborskiej, Adama Mickiewicza, a także współczesne polskie piosenki. Bogaty program artystyczny zaprezentowała Polonia Czerniachowska, przedstawią występy swoich zespołów tańca i piesni polskiej: „Kukuleczka”, „Krakowiak”, „Strumyk”.

Muzycznymi prezentami dla Polaków z Obwodu Kaliningradzkiego był koncert wokalnej grupy z Czernichowska pod kierownictwem pani Babajewej, chóru „Tęcza” z Olsztyna i zespołu „Złota Jesień” z Suwałk.

Zarówno tematyka forum jak i zaangażowane uczestników świadczy wyraźnie, że dla nich Polska to nie tylko kraj przodków ale to coś znacznie więcej…bo polskość im głośno w duszy gra.

 

Wioletta Dymarska

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje