Polscy zesłańcy w guberni orenburskiej

Polscy zesłańcy w guberni orenburskiej

25 października b.r.  w Orenburgu (Rosja, Południowy Ural) w obwodowej Bibliotece  Naukowej imienia N. Krupskiej   odbyła  się  jubileuszowa  konferencja naukowa, poświęcona    150-leciu  Powstania Styczniowego  “Polscy zesłańcy w guberni  orenburskiej“.

W ramach Konferencji  w uroczystej atmosferze  została otwarta ekspozycja  archiwalnych dokumentów pod tytułem   „Uczestnicy Powstania Styczniowego na zesłaniu w guberni orenburskiej”, prezentującej m.in. listy i wspomnienia zesłańców,  przygotowana    przez  Państwowy Archiwum .

Dla polskich historyków Orenburskie Archiwum już od dawna jest bogatym źródłem   wiedzy o losach Polaków na zesłaniu. 

 Obok ekspozycji  archiwalnej  zaprezentowano dwie wystawy : „ Literatura o zesłańcach  Styczniowego  Powstania” „ Z  zasobów Biblioteki  publicznej im. N. Krupskiej, oraz „ Polonijne wydania o losach zesłańców Syberii” z zasobów Centrum „ Czerwone Maki”.

Na otwarciu brzmiały Hymny Narodowe Polski i Rosji, odczytano Pozdrowienie Prezesa Autonomii    Narodowo-Kulturalnej „Kongresu Polaków w Rosji”  p.Haliny Subotowicz-Romanow.

W konferencji uczestniczyło 130 osób, w tym historycy, badacze, naukowcy,  nauczyciele historii szkol ogólnokształcących i gimnazjów,  studenci, przedstawicieli placówek oświatowo - edukacyjnych z terenu orenburskiego, publiczność, media.

 Zostały wygłoszone 14 referatów, przygotowanych  przez naukowców, archiwistów, wykładowców,  krajoznawców z obwodu orenburskiego oraz czelabińskiego, a dwie osoby przedstawiły rosyjskie losy rodzin zesłańców.

Konferencja dala możliwość wymiany poglądów na temat znaczenia powstania   dla społeczeństwa polskiego i rosyjskiego oraz dla wzajemnych relacji, a także dostarczyła  dużo nowej wiedzy na temat losów polskich zesłańców po powstaniu styczniowym w orenburskiej guberni.

Organizatorem  konferencji    było   Orenburskie obwodowe kulturalno-oświatowe Centrum  “Czerwone Maki,   Współorganizatorami - Państwowy Archiwum obwodu Orenburskiego, Orenburska publiczna uniwersalna biblioteka Federalna   Polska  Autonomia   Narodowo-Kulturalna „Kongres Polaków w Rosji” przy współudziale  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Zaplanowane jest wydanie materiałów Konferencji,   materiałów badan na podstawie  orenburskich źródeł archiwalnych, oraz opublikowanie najbardziej interesujących dokumentów archiwalnych, związanych z losami powstańców styczniowych, zesłanych do Orenburga.

Konferencja przyczyniła się do poszerzenia wiedzy o rola Powstania Styczniowego w rozwoju kulturalnym, politycznym i gospodarczym rejonu orenburskiego wśród mieszkańców obwodu orenburskiego, szczególnie naukowców oraz studentów, którzy mieli okazję zainteresować się tematyką Powstania i różnymi jego – nieznanymi dotychczas aspektami.

Obchody 150-lecia wybuchu Powstania Styczniowego z udziałem najwyższych władz RP oraz przedstawicieli instytucji i organizacji, byli dla nas impulsem, natchnęli nas, mieszkających tysiące kilometrów od Warszawy. Pamięć historyczna nie zna bowiem czasowych granic.

Tak w Macierzy, jak i poza Polska jesteśmy dziećmi   tej samej Ojczyzny i pomimo zawilej i trudnej historii, narodowych tragedii i złego losu, który rozrzucił  nas po całym świecie, jesteśmy z tego samego pnia narodu polskiego, kultywujemy te same tradycje, w potrzebie  uruchamiamy  narodowa   solidarność.

Zdjęcia z konferencji patrz w galerii.

 

 Wanda Seliwanowska,

 prezes Zarządu

 Orenburskiego obwodowego

 kulturalno-oswiatowego Centrum

„Czerwone Maki”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje