Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla kwartalnika RODACY

Przyznano Nagrodę im. Macieja Płażyńskiego

Uhonorowani zostali dziennikarze i media służący Polonii  

 

Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Kanady i Rosji. Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Czech i Mołdawii. Jury wybrało zwycięzców spośród 116 nominacji nadesłanych z 22 krajów.

 

Nagrody przyznano w czterech kategoriach - dziennikarz polonijny, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polonii i redakcja medium polonijnego. Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Czech i Mołdawii. 

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatem jest Romuald Mieczkowski z redakcji kwartalnika „Znad Wilii” za najwyższy poziom dziennikarstwa, obiektywizm i profesjonalizm, za ciekawe relacjonowanie życia Polaków na Litwie oraz rozwijanie dialogu polsko-litewskiego. W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne laureatką jest Malwina Wrotniak-Chałada za cykl reportaży prezentowanych w portalu bankier.pl „Tam mieszkam”, ukazujący blaski i cienie życia Polaków na emigracji. W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii laureatką jest Irmina Somers za cykl programów telewizyjnych „OK! Poland” emitowanych w telewizji w Kanadzie, pokazujący nowoczesny i atrakcyjny wizerunek Polaków, jednocześnie zmieniający stereotypowe postrzeganie Polonii na kontynencie północnoamerykańskim.

Nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości dziesięciu tysięcy złotych, zaś nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Ponadto jury wyróżniło Renatę Bilanovą z Telewizji Czeskiej za reportaże i materiały informacyjne na temat mniejszości polskiej w Czechach. W kategorii redakcja medium polonijnego laureatem jest syberyjski kwartalnik Kongresu Polaków w Rosji "Rodacy" za wszechstronność podejmowanej tematyki, w tym przybliżanie historii, relacjonowanie życia codziennego społeczności polskiej w Rosji oraz upamiętnianie losów Polaków w Rosji. Wyróżniono także redakcję miesięcznika Polaków w Mołdawii "Jutrzenka" za pielęgnowanie kultury i tradycji polskiej pomimo barier społecznych, kulturowych, politycznych i religijnych.

Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący), Andrzej Grzyb (senator RP, przedstawiciel Marszałka Senatu), Jarosław Gugała (telewizja Polsat), Jerzy Haszczyński (Rzeczpospolita), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).

Organizatorem Nagrody jest Fundacja Press Club, we współpracy z Fundacją Pomorską założoną przez Macieja Płażyńskiego.

 

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje