PAPIEŻ POLAK PRZY KATEDRZE NOTRE DAME

Pomnik Jana Pawła II odsłonięto w sobotę 25 października przy paryskiej katedrze Notre Dame. W uroczystości uczestniczyli m.in. mer stolicy Francji Anne Hidalgo, arcybiskup Paryża, kardynał Andre Vingt-Trois i metropolita łódzki, abp Marek Jędraszewski.

 Statua z brązu ma 3,6 metra wysokości i waży 1,5 tony. Jest dziełem rosyjskiego rzeźbiarza gruzińskiego pochodzenia Zuraba Cereteliego. Artysta podarował pomnik Polskiej Misji Katolickiej we Francji. W ten sposób chciał wyrazić swoją "wdzięczność za rolę odegraną przez Jana Pawła II w obaleniu radzieckiego totalitaryzmu".

Pomnik czekał cztery lata na znalezienie dla siebie właściwego miejsca w Paryżu. Z początku rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ksiądz infułat Stanisław Jeż proponował instalację pomnika na placu przed polskim kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej w centrum Paryża.

W kwietniu 2012 r. władze miasta nie wyraziły jednak zgody na ten projekt zwracając uwagę na niedopasowanie estetyki pomnika do architektury i stylu kościoła.

 Ostatecznie w lipcu 2014 r. wydane zostało pozwolenie na postawienie pomnika Karola Wojtyły na skwerze Jana XXIII przy katedrze Notre Dame.

 "To musi być owoc cudu Jana XXIII, gdy spotkał się on w niebie z Janem Pawłem II po wspólnej kanonizacji" - żartuje Paweł Kostka de Sztemberg, odpowiedzialny za projekt w ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

 "Nie mogliśmy znaleźć lepszego miejsca na uhonorowanie pamięci Jana Pawła II, który stał na czele Kościoła katolickiego od 1978 do 2005 roku, aniżeli skwer noszący imię Jana XXIII, papieża w latach 1958-63" - dodaje Paweł Kostka de Sztemberg.

 Powołana do życia w 1836 roku w Paryżu z inicjatywy m.in. Adama Mickiewicza Polska Misja Katolicka miała za zadanie organizację życia duchowego, kulturalnego i społecznego Polaków, którzy po powstaniu listopadowym wyemigrowali do Francji. Licząca obecnie 120 księży Misja, kierowana przez ks. Stanisława Jeża, spełnia wciąż podobne funkcje przy francuskiej Polonii.

W uroczystej ceremonii otwarcia wzięli udział również działacze Polonii rosyjskiej członkowie redakcji RODACY Sergiusz Leończyk i Artiom Czernyszew.

W dniach 23-25.10 w Paryżu odbywały się Dni A.P.A.J.T.E. - Asocjacji Polonijnych Autorów, Tłumaczy i Dziennikarzy w Europie. W naradach i odczytach poświęconych 20-leciu organizacji wziął udział Redaktor Sergiusz Leończyk, który jest  członkiem APAJETE od roku 2000.

 

Patrz zdjęcia w GALERII 

Red.

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje