Konferencja o polskim etnografie i kompozytorze

„Fenomen Oskara Kolberga i europejska folklorystyka” – pod takim tytułem z okazji Roku Kolberga odbyła się 21 października sesja naukowa w ramach V międzynarodowej konferencji „Petersburg i narodowe kultury muzyczne”.

Impreza została zorganizowana z inicjatywy członka Międzynarodowego Komitetu Roku Kolberga prof. Igora Maciejewskiego wspólnymi siłami Rosyjskiego Instytutu Historii Sztuki w Sankt Petersburgu, polskiego Instytutu Muzyki i Tańca oraz konsulatu. W konferencji – obok rosyjskich specjalistów – wzięło udział ośmiu polskich uczonych, wśród nich europejskie sławy. Po frapującym słowie wstępnym Igora Maciejewskiego „Historyczne znaczenie prac Oskara Kolberga dla kultury Europy Wschodniej” wykłady wygłosili m.in. prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Oskar Kolberg – etnomuzykolog i folklorysta”, prof. Waldemar Kuligowski  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) „Protestancka etyka i duch etnografii. Oskar Kolberg i jego prace”, prof. Bożena Muszkalska (Uniwersytet Wrocławskie) „Żydowskie motywy w pracach Oskara Kolberga”, Jan Bernad „Śladami Oskara Kolberga – dwudziestopięciolecie Fundacji „Muzyka Kresów””, a także grono młodszych uczonych (Łukasz Smoluch, Tomasz Nowak, Ewa Grochowska I Maria Bikont). Uwieńczeniem sesji był koncert muzyki F. Chopina, O. Kolberga i S. Moniuszki „Etnograficzne obrazy Kolberga”.

Sesja jest częścią organizowanych przez konsulat wspólnie z Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu „Dni Oskara Kolberga” 20-23 października 2014 r. Poprzedzał ją w Małej Sali Filharmonii autorski wieczór muzyki I. Maciejewskiego „Muzyczny podarek dla Oskara Kolberga”.

 

Żródło: http://sanktpetersburg.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/fenomen_oskara_kolberga 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje