Jesienne Forum Polonijne w obwodzie kaliningradzkim

    W dniach 24-25 października już po raz ósmy w Czerniachowsku odbyło się Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie Polonijne „Dom Polski” im. F. Chopina.

   Forum rozpoczęło się od otwarcia w bibliotece w Czerniachowsku wystawy o Janie Karskim, kurierze Polskiego Państwa Podziemnego. Warto w tym miejscu przypomnieć jego zasługi dla relacji polsko – żydowskich. To on podczas          II wojny Światowej przekazywał na zachód z narażeniem życia informacji o zagładzie Żydów. 

   Forum tradycyjnie było podzielone na część naukową i część kulturalną.

   Dla Konferencji (części naukowej) organizatorzy wybrali temat “Dziedzictwo Kulturowe Polaków w Obwodzie Kaliningradzkim», temat, bardzo wartościowy dla Polaków, mieszkających w obwodzie Kaliningradzkim, w tym roku dalej kontynuują ten temat, poszukują, poznają historię i kulturę Polaków, mieszkających na terenie obwodu i przedstawiają te materiały na konferencji Forum.

     W części naukowej zaproszeni prelegenci wygłosili referaty:

Jerzy Sikorski (profesor Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie) – „Mikołaj Kopernik i polskie tradycje jego czasów”;

Krystyna Jarosz (historyk Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie) – „Upamiętnienie polskich miejsc pamięci. Stalag 1A”;

Irina Treń (członek Stowarzyszenia „Dom Polski” im. F.Chopina w Czerniachowsku) – „Korporacja MASOVIA i Insterburg”;

Jarosław Andrukajtis (etnograf Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie) „Dziedzictwo historyczne i jego postrzeganie w Obwodzie Kaliningradzkim i województwie Warmińsko-mazurskim”;

Swietłana Kożewnikowa, Historyk, Dyrektor NP Centrum Międzynarodowychkomunikacji I projektów “Dialog” w Czerniachowsku.

„Więz historyczna czasów i terytorium. Symbolika”.

   W części kulturalnej zaprezentowane zostały umiejętności artystyczne członków organizacji polonijnych z Kaliningradu, Bałtyjska, Oziorska, Polesska, Znamieńska i Czerniachowska. Występowały zarówno dzieci w wieku 2-3 lat jak i osoby w kwiecie wieku. Na szczególną uwagę zasługuje występ ponad 80-cio letniej pani Haliny Szenderowej z Polonii  Znamienska.

   Jaskrawym i na wysokim poziomie był przedstawiony program artystyczny SP «Dom Polski” Czerniachowska, z udziałem twórczych zespołów „Strumyk” i „Krakowiak”, i zespołu maluchów „Kukułeczka”. Zostały zaprezentowane wiersze poetów polskich, polskie pieśni, walc F.Chopina, ludowe polskie tance - polka, krakowiak, trojak, kujawiak.

   Forum zbiegło się z jubileuszem 10.lecia swojej oficjalnej działalności Stowarzyszenia „Dom Polski” im. F. Chopina, którą budują na rzecz kultury i tradycji polskich. Była to doskonała okazja do podsumowania bogatej działalności stowarzyszenia, podstawą działalności jest zachowanie tradycji polskich i kultury, nauka języka polskiego, organizowanie konferencji naukowych, obchodów świąt religijnych i państwowych, wieczorów poezji czy też zajęć dla Drużyny harcerzy i zuchów.  W ramach obchodów 10-lecia naszej działalności i kolejnego Forum Polonijnego organizowało w październiku przedsięwzięcia kulturalne:

- 7 Festiwal polskich filmów „Wisła”, Wieczór poezji i muzyki „Romantyczny F.Chopin”.

- Otwarta lekcja języka polskiego „ Świat pełen przygód Jana Brzechwy”.

- Wernisaż wystawy rysunków dziecięcych „Legendy i bajki polskie”.

- Spacer śladami polskich pamiątek w Czerniachowsku.

- Prezentacja wystawy, poświęconej Janowi Karskiemu, Patronowi Roku 2014.

- VIII Forum Polonijne organizacji polskiej kultury Obwodu kaliningradzkiego.

- Konferencja naukowa. „Dziedzictwo kulturowe Polaków w Obwodzie Kaliningradzkim”.

    Najważniejszą jednak imprezą organizowaną przez stowarzyszenie są Forum Polonijne i Dni Kultury Polskiej. Stowarzyszenie Polonijne „Dom Polski” im. F. Chopina już od 11 lat kieruje Irena Korol, która jednocześnie pełni obowiązki Prezesa Rady Polonijnej Obwodu Kaliningradzkiego. Działalność Stowarzyszenia i jego członków docenili Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski przysyłając gratulacje i życzenia.

   Jak co roku w Forum uczestniczyli przedstawiciele władz Czernichowska – Mer miasta Anatolij Wachonin, Mer miasta Stanisław Pretko, Naczelnik Wydziału kultury Regionu Tamara Szatskaja, mieszkańcy miasta oraz liczni goście z Polski.

   Delegacja z Olsztyna: Zbigniew Pietrzak , Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Aneta Brzyska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Monika Chmiel- Szefowa Biura Chorągwi, Dorota Jeżowska-Olszewska, Komendant Związku Harcerzy, Mieczysław Jackiewicz i Jerzy Sikorski, Profesor y Ośrodka Badań Naukowych.

   Delegacja z Węgorzewa: Krzysztof Kolaszewski, Wice Starosta Powiatu, Barbara Dawcewicz, Pełnomocnik Starosty ds.Promocji i Kontaktów Zagranicznych, Justyna Żolnierowicz-Jewuła, Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej z delegacją.  Elżbieta Buczek, Prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Węgorzewie. Z Gdańska przybyli na Forum - Wioletta Dymarska, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa, Adam Hlebowicz, Dyrektor Radio, Prezes Wydziału Pomorskiego „ Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” . Uczestniczyli w Forum Krzysztof Gąsiorek, Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Warsfolk» z Warszawy i Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu Zakładu Zarządzania Odpadami  z Giżycka.                  

   Nie zabrakło także pani konsul Grażyny Kostusiak, która aktywnie włączyła się w organizację Forum.

 Podsumowanie Forum Polonijnego prowadził Zbigniew Pietrzak, Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

    Na zakończenie Forum publiczność  na Sali  się cieszyła koncertem regionalnego wokalnego z Olsztyna «Węgojska Strużka”, który uświętnił Mszę Swiętą w niedziele w intencji Polaków Obwodu kaliningradzkiego.

    Wszyscy z niecierpliwością czekają na kolejne przyszłoroczne Forum. 

 

 

 

Wioletta Dymarska

Zdjęcia w zakładce GALERIE

Na zdjęciach: Profesor Jerzy Sikorski z referatem; na konferencji naukowej; na otwarciu wystawy; mer Czerniachowska Anatolij Wachonin wita gosci; zespół "Strumyk" Polonii Czerniachowska; zespół 'Krakowiak" Polonii Czerniachowska;"Marsz, Polonia"; pieśń "Kocham Cie, Polsko".
Zdjęcia Aleksandra Korola.
Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje