Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu

 

„KAPŁANI ZESŁAŃCY – KAPŁANI WŚRÓD ZESŁAŃCÓW”

Wrocław 12.04.2015 r. – 14.04.2015 r.

 

 

     We Wrocławiu 12-14 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja nt. „Kapłani zesłańcy – kapłani wśród zesłańców”. W czasie spotkania w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego prelegenci podali przykłady posługi wielu księży w łagrach i na zesłaniu. Byli oni więźniami politycznymi, zarzucano im rzekome szpiegostwo na rzecz Watykanu i Polski. Jak podkreślił ks. Prof. Roman Dzwonkowski SAC z Lublina „Pięknie oni spełniali swoją misję duszpasterską. Spisali się wspaniale, wiary się nie zaparli, narodowości się nie wyrzekli. Ich posługa pozwoliła zachować więźniom i zesłańcom wartości moralne”. Nie do przecenienia jest też wkład kapłanów w edukację kresową. Ksiądz prof. Józef Swastek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wskazał, że jedynie Kościół podtrzymywał w ludności kresowej polskość poprzez różne nabożeństwa. – Księża kresowi kształtowali pobożność przede wszystkim w oparciu o kult Matki Bożej. Dzięki temu reaktywowano polskość na Kresach – podkreślił ksiądz profesor. Nie zabrakło w konferencji akcentów polonijnych. Na rozpoczęcie został przedstawiony film z uroczystości odsłonięcia w lipcu 2007 r. Pomnika „Polskim Matkom i Dzieciom” w Minusińsku, w którym przedstawiciele Polonii syberyjskiej mówili o zachowaniu prawdy historycznej i o przekazywaniu tej prawdy mieszkającym na Syberii nie tylko Polakom, ale również przedstawicielom wielonarodowej wspólnoty syberyjskiej.

W swoim referacie dr Sergiusz Leończyk, prezes „Polonii” w Chakasji przedstawił losy kapłanów katolickich w pierwszych latach władzy radzieckiej na Syberii. Mimo tego, że na Syberii wspólnoty katolickie były wielonarodowe, oprócz Polaków spore grupę stanowili Niemcy, Białorusini i Łotysze (Łatgalczycy), władze uważaly że katolickość równa się polskości. Nieprzypadkowo wielu księży katolickich na Syberii pochodzenia łotewskiego, białoruskiego później zostało osądzonych za szpiegostwo na rzecz Polski. Po wprowadzeniu restrykcji prawnych poczynając od znanego „Dekretu o ziemi” i „Oddzieleniu cerkwi od państwa i szkoły od cerkwi” do konstytucji RSFSR z 1918, a później z 1925 r. działalność duszpasterska księży była całkowicie ograniczona. Jednak masowe zamykanie kościołów i zasądzanie księży za „działalność wywrotową” zaczęły się po 1929 r. i wiązano to przede wszystkim z procesem kolektywizacji w wioskach syberyjskich. W swoim referacie Sergiusz Leończyk przedstawił również wkład dzisiejszej Polonii w odrodzenie religii i polskości na Syberii.

Dosyć ciekawą była prelekcja kilku autorów w tym i świadków historii nt. „Drogi Opatrzności Księdza Tadeusza Fedorowicza – dobrowolnego zesłańca – duszpasterza zesłańców w Związku Radzieckim”. Ks. Mgr lic. Paweł Stypa, Prezes Związku Sybiraków III RP Stanisław Błoński oraz Andrzej Łęczycki opowiedzieli biografię niezwykłego kapłana przywołując osobiste wspomnienia, zdjęcia archiwalne i dokumenty z tych czasów.

W ostatnim dniu w kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia odprawiona była msza w intencji kapłanów zesłańców. Prelegenci oraz goście złożyli wieńce pod tablicami pamiątkowymi w sanktuarium Golgoty Wschodu przy kościele. Ciekawą prelekcję nt. „Ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski – świadek prawdy, strażnik pamięci, orędownik pojednania” wygłosiła hm. Krystyna Chowaniec z Sanoka, natomiast o testamencie księdza prałata w podsumowaniu spotkania powiedział prezes Fundacji „Polskie Gniazdo” Jerzy Ziomek.

Ciekawym zakończeniem spotkania było zwiedzanie unikatowego muzeum pamięci Sybiru znajdującym się przy Sanktuarium Golgoty Wschodu.

Organizatorzy konferencji  Związek Sybiraków III RP, Fundacja „Polskie Gniazdo”, Fundacja „Studium Culturae Ecclesiae”, Fundacja Odbudowy Demokracji im. I. Paderewskiego.

Patronat honorowy – Metropolita Archidiecezji Wrocławskiej Jego Ekscelencja Abp Józef Kupny, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Patronat Naukowy – Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec.

Organizatorzy planują wydanie materiałów konferencji w postaci oddzielnego tomu publikacji.

 

Red.

 

Na zdjęciach:

1-3 – Widoki Wrocławia; 4 – od prawej dr Sergiusz Leończyk, ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, prezes Stanisław Błoński; 5 – dr Sergiusz Leończyk; 6 – Archikatedra św. Jana Chrzcielna we Wrocławiu; 7-15 – Przy „Golgocie Wschodu” w parafii Matki Bożej Pocieszenia ul. Wittiga 10; 16 – Muzeum przy parafii; 17 – prelegent hm. Krystyna Chowaniec; 19 – Prezes Fundacji „Polskie Gniazdo” Jerzy Ziomek; 20- Podsumowanie konferencji; 20-21 – Wiosenny Wrocław.

 

 Zdjęcia patrz w zakładce GALERIE

 

 
Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje