Syberyjski Krakowiaczek na Mazurach

Dobiegło końca zgrupowanie integracyjne na Mazurach dzieci potomków Mazurów mieszkających na Syberii. Trwało od 31.07 do 8.08.2011, a zorganizowane zostało przez nasze Stowarzyszenie "Uniwersytet Wieku Uniwersalnego" którego prezesem jest pani Magdalena Gębka.

Dzieci i opiekunowie zespołu tanecznego "Syberyjski krakowiaczek" przebywały w Hotelu "Country Holiday" w Kosewie prowadzonego przez panią Lucynę Lendzion.

Wizyta zespołu w Polsce odbywa się w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Wieku Uniwersalnego Projektu POMOST- warsztatów dziennikarskich dla młodzieży syberyjskiej, gości Festiwalu Kultury Kresowej, dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP, Starostwa Powiatu Mrągowskiego, Gminy Mrągowo, i hotelu Country Holiday w Kosewie pod patronatem medialnym TVP 1 Oddział Olsztyn i Kuriera Mrągowskiego.

Projekt POMOST przerzucony jest ponad czasem, historią i kontynentami, łączący ludzi dawniej i dziś zamieszkałych na Mazurach.

POMOST nieznający granic

W projekcie oprócz dzieci z Syberii brała udział młodzież z I liceumOgólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie którym towarzyszyły ich nauczycielki. Na zajęciach spotkały się trzy pokolenia z trzech rożnych miejsc na świecie, Rosji, Polski i Niemiec i dwóch kontynentów europejskiego i azjatyckiego .Niemcy reprezentowała dziennikarka gazety Polregio Marina Esser Wszyscy spotkali się tu na Mazurach, by w otoczeniu pięknej mazurskiej przyrody poznać się bliżej, razem rozwijać swoje umiejętności uczyć się wzajemnie swojej historii.

POMOST pomiędzy różnicami językowymi,wspierający rozwój kultury polskiej

Uczestnicy zgrupowania brali udział w warsztatach przygotowujących do pracy głosem i mową w sytuacjach występu artystycznego i publicznego.
Prowadzenie warsztatów z techniki i ekspresji mowy z dziećmi i młodzieżą nie za dobrze mówiącą po polsku nie jest rzeczą łatwą. Zdjęcia prowadzone były w dwóch grupach.
Zajęcia dla dzieci z Syberii prowadzone były w rosyjskim języku stopniowo wprowadzane były słowa polskie
Zajęcia dla młodzieży mrągowskiej w dużym stopniu obejmowały problemy interpretacji i wykonania artystycznego wiersza i piosenki.
Warsztaty obejmowały rożnego rodzaju ćwiczenia oddechowe usprawniające prace mięśni oddechowych i przepony- konieczne w każdym akcie mowy. Była też grupa ćwiczeń przygotowująca do profesjonalnego zdrowego powstania dźwięku, to ćwiczenia mające uchronić wszystkich ludzi mówiących przed zmęczeniem głosu i chrypką.
Kolejna grupa ćwiczeń obejmująca nośność i rezonatory głosu powodująca, że bez wysiłku i świadomie wydobywa z siebie ładniejszy i skuteczniejszy w argumentacji głos. Ostatnia grupa ćwiczeń obejmowała intonacje emocje barwę i podtekst oraz dynamikę i intonację mowy, co czyni wystąpienie bardziej interesującym, łatwiej trafiającym do słuchacza i wzbudzającym jego uwagę.
Warsztaty prowadzone były przez 6 dni po 5 godzin lekcyjnych dziennie. Prowadziła je pani Grażyna Matyszkiewicz Profesor akademii teatralnej Warszawie.

POMOST informacyjny

W trakcie trwania obozu młodzież uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez redaktora Radia Zet Jacka Czarneckiego. Temat: „Mazurzy na Syberii- reportaż”. Krótki czas trwania obozu nie pozwolił rozwinąć szeroko pojętej tematyki reportażu z podziałem na gatunki media rozpowszechniania itp. Młodzież poznawała tematykę od strony praktycznej. 
Zajęcia rozpoczął wstęp teoretyczny – charakterystyka reportaży, na czym polega praca reportażysty, co może być jego tematem.
Nie mogło zabraknąć krótkiego poradnika jak pisać (konstruować) reportaż.
Następnym krokiem było zapoznanie się z tematem osadnictwa mazurskiego na Syberii, i wyjaśnienie wielowarstwowego tła tego zjawiska.
Innym tematem było kwalifikowanie i segregacja materiału źródłowego, praca z dokumentami oraz żywy wywiad.
Na przykładach wywiadów z syberyjskimi Mazurami zarejestrowanymi przez pana Sergiusza Leończyka, – młodzież uczyła się analizować i porządkować konkretny materiał dokumentalny.
Przedostatnim etapem było szczegółowe omówienie zebranych w ciągu warsztatów elementów, z których można będzie skonstruować reportaż.

Na koniec typowa „redakcyjna” burza mózgów: co z tematem możemy zrobić dalej. Czy założony reportaż wyczerpuje go, czy może otwiera nowe perspektywy. Słowem co jeszcze można zrobić by lepiej poznać historię wyjazdów Mazurów na Syberię. Odpowiedzi na to pytanie szukać będziemy dalej po wyjeździe grupy na Syberię.

POMOST historyczny

Nie zabrakło też pochylenia się nad historią. Żadko kiedy młodzież z dwóch państw ma okazje uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez naukowców reprezentujących obie strony.
Czy historia opowiadana jest wszędzie w ten sam sposób? Nie, ale umiejętność wyrabiania sobie własnego zdania, prowadzenia poszukiwań tworzenia samodzielnych sądów przydaje się w dorosłym życiu. 
Historia diaspory w Rosji, emigracja, materialne nośniki pamięci to tematy, z którymi można się było zapoznać na zajęciach.
Różnice występujące w pojmowaniu i tworzeniu historii należy zgłębiać, aby je w pełni zrozumieć i dociec ich przyczyn. Wizyta w bogato zdobionym kościele w Św. Lipce i surowym w swoim wyrazie kościele ewangelickim w Mrągowie, zwiedzanie Muzeum Warmii i Mazur oraz skansenu w Olsztynku były lekcją historii w praktyce i pozostawiły niezapomniane i żywe wrażenia.

Wizyta w Muzeum Warmii i Mazur była także okazją do spotkania grupy z senatorem Markiem Konopką, posłem Januszem Cichoniem i pracownikami muzeum. Grupa otrzymała pamiątkowe certyfikaty a spotkanie zakończył występ jednego z opiekunów grupy Kolov Ivana który zaprezentował trójdźwiek wydobywany z krtani jaki wydają szamani chakascy przed wyruszeniem na łowy

POMOST ludzkich serc 

W środę 3 08 odbyła w odbyła się impreza plenerowa pod hasłem „spotkania na mazurskiej ziemi „ połączona z występem zespołu z Syberii i dzisiejszych mieszkańców Mazur.
Impreza miała miejsce w Kosewie, mało znanej miejscowości Powiatu Mrągowskiego. Była okazją spotkania potomków dawnych mazurów z władzami samorządowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i dzisiejszymi mieszkańcami Mazur. 
Szczególnie serdecznie przywitaliśmy przybyłych na nasze mazurskie spotkanie przedstawicieli władz: Senatora Marka Konopkę, wiceministra edukacji Zbigniewa Włodkowskiego, wicemarszałek Województwa Urszulę Pasławską,przewodniczącego Sejmiki Wojewódzkiego Juliana Osieckiego,Starostę Powiatu Mrągowskiego Bogdana Kurtę, wice starostę Janusza Alickiego , Burmistrz Mrągowa Otolię Siemieniec, Wójta gminy Mrągowo Jerzego Krasińskiego,wójta Gminy Sorkwity Piotra Wołkowicza, wójta gminy Piecek i Agnieszkę Kurczewską Zarówno dla dzieci jak i dla organizatorów było to niezapomniane przeżycie. W małej mazurskiej wiosce, małe dzieci z dalekiej Syberii potomkowie zesłańców i dobrowolnych emigrantów mazurskich, a także dzisiejsi  mieszkańcy regionu  spotykających się z  tak ważnymi osobistościami, w miejscu magicznym przepełnionym siłą mazurskiej przyrody , jak o Mazurach pisał pisał polski poeta K.I. Gałczyński "Tu gdzie się gwiazdy zbiegły.
Przygotowany przez zespół program zawierał folklorystyczne tance i pieśni polskie z regionu mazur ,lubelskiego,Krakowa, jak również oryginalne tańce z syberyjskiego rejonu Chakasji. Dzieci zauroczyły nas również pięknymi strojami wykonanymi własnoręcznie przez ich zaangażowanych rodziców. Ze strony gospodarzy czyli dzisiejszych mieszkańców mazur wiersz Michała Kajki mazurskiego poety z przełomu wieków i piosenkę Agnieszki Osieckiej zakochanej w Mazurach zaprezentowali uczniowie mrągowskiego liceum a seniorzy z koła emerytów w Pieckach rozśmieszyli powiastką „babskie utraśpienie”. Program poprowadził Pastor Piotr Mendroch.
3 pokolenia na jednej scenie jak na Uniwersytet Wieku Uniwersalnego przystało. Prezenty, podziękowania i słodkie zakończenie tort dla dzieci od mieszkańców Mrągowa przygotowany przez cukiernię Jagodzianka.

Burmistrz Mikołajek  pan Piotr Jakubowski wprawdzie nie mógł być obecny na imprezie, ale i on przywitał dzieci na mazurskiej ziem. Gmina Mikołajki była sponsorem wycieczki statkiem po Śniardwach, a po wycieczce właściciele Malajkina zaprosili grupę na pyszna szarlotkę.

POMOST festiwalowy

Zgrupowanie letnie dzieci z zespołu „Syberyjski Krakowiaczek które odbyło się na tydzień przed rozpoczęciem festiwalu Kultury Kresowej to próba rozszerzenia formuły festiwalu , którego zespól był gościem. Miało podwójny wymiar  merytoryczny i terytorialny. Zorganizowane warsztaty dla dzieci z Syberii i młodzieży mrągowskiej pomagały pogłębiać wiedzę związaną z naszym regionem dodatkowo rozwijać indywidualne umiejętności przydatne w trakcie występu scenicznego.
Drugi aspekt to aspekt terytorialny. Chcieliśmy przy okazji dużej i znanej imprezy jaka od wielu lat odbywa się w Mrągowie pokazywać miejscowości mniej znane.
Ziemia Mrągowską to miejsce o bardzo bogatej i zróżnicowanej ofercie turystycznej. Najczęściej jednak kojarzona jest z dwoma miejscowościami Mrągowem i Mikołajkami. Chcieliśmy przełamać tę niekorzystna sytuację. Warto przy okazji podobnych imprez pokazywać region. Powiat mrągowski hasłem „warto tu być „ zachęca turystów do przyjazdu. Jako stowarzyszenie działające na tym terenie w pełni zgadzamy się z tym hasłem. Tu nie ma czasu na nudę i to przez cały rok. Współpraca pomiędzy samorządami instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami biznesu na terenie całego powiatu owocuje bogatą ofertą turystyczną sportowa i kulturalną.
Wybranie na zgrupowanie małej miejscowości poza Mrągowem choć zwiększało koszty zgrupowania miało jeszcze jedną dla nas ważną przyczynę. Impreza plenerowa połączona z występem zespołu to dla dzieci z okolicznych wiosek okazja do spotkania się z gośćmi festiwalu.
Różne bywają powody dla których dzieci z okolicznych wsi takie imprezy jak Festiwal Kultury Kresowej znają tylko ze słyszenia, nigdy w nim nie uczestnicząc. Tym razem Festiwal zawitał do nich , impreza miała za zadanie integrację różnych środowisk, była otwarta dla wszystkich i nieodpłatna.
Jednym bowiem z celów naszego stowarzyszenia jest wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i małych miast.
Zespół „Syberyjski Krakowiaczek”dwukrotnie wystąpił gościnnie na małej scenie w trakcie tegorocznego festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie. Razem ze swoimi starszymi kolegami z zespołu „Syberyjski Krakowiak” uczestnikami FKK wziął udział w organizowanej paradzie zespołów ulicami Mrągowa.

Słodko, miło, wesoło i magicznie płynął nam czas na zgrupowaniu. Wprawdzie dzieci już wróciły na Syberię, ale ślady w postaci reportaży pozostały. Tematyka dobrowolnych emigracji mazurskich na Syberię dopiero się rozpoczyna. Kawałek historii mało znany mamy nadzieję, że zbuduje kolejny pomost ludzi zainteresowanych historią tych ziem. Zapraszamy do współpracy.

PODZIĘKOWANIA

Składamy podziękowania Senatowi RP za okazane zaufanie dla młodej organizacji jaką jesteśmy i finansowe wsparcie naszego projektu. Szczególne podziękowanie chcielibyśmy złożyć na ręce Senatora Marka Konopki. Okazana pomoc i zainteresowanie przy realizacji tego projektu ze strony Senatora budzi naszą najwyższą wdzięczność. Posiada bowiem oprócz godnej podziwu postawy Pana Senatora jako osoby zajmującej tak wysokie stanowisko aspekt czysto ludzki. Pan Senator pomimo ciążących na nim obowiązków w przeciągu dwóch dni pokonał odległość 1000 km by dwukrotnie spotkać się z zespołem. Nie pozostawał także obojętny na pojawiające się kłopoty.

Wśród stron, które wspomogły finansowo i organizacyjnie nasz projekt znalazły się:
redaktor Radia Zet Jacek Czarnecki, Grażyna Matyszkiewicz profesor Warszawskiej PWST. Starosta Powiatu Mrągowskiego Bogdan Kurta i wice staroście Januszowi Alicki , Wójt Gminy Mrągowo Jerzy Krasicki, Burmistrz miasta Mragowa Otolia Siemieniec, Burmistrzowi Mikołajek Piotr Jakubowski, dyr. Samorzadowego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego szkól Gminy Mragowo Bogdan Kossakowski, kurator Muzeum Warmińsko Mazurskiego Ada Bogdanowicz i pracownicy muzeum, dyr. skansenu w Olsztynku Ewa Wrochna, Agnieszka Kozioł pracownikowi CKiT w Mrągowie. dyrektor I liceum Ogólnokształcącego im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie Sławomir Rudnicki i nauczycielki Małgorzata Zielińska i Agnieszka Kiślak , Anna Bladosz, Wademar Cybul, Pastor Piotr Menroch ,księża ze Św. Lipki i z Kosewa,firmy AF Mazury, Jagodzianka, R. Szapiela, GU Axis,Intervidex,Remondis, hotel Country Holiday,  gminom Piecek i Sorkwit,, kole emerytów z Piecek , wolonariusze
Wszystkim serdecznie dziękujemy bez tej współpracy organizacja projektu w formie jakiej została przeprowadzona nie była by możliwa.

Informacje o naszym projekcie znalazły się dwukrotnie w wiadomościach: TVP1 i TVP Olsztyn, dziękujemy TVP Olsztyn za  patronat i opiekę medialną

http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/30811-godz-2145/5022478
http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/40811-godz-1830/5022953

  Kurier Mrągowski patronował medialnie naszemu projektowi za co również dziekujemy.

Oddzielne podziękowania chcielibyśmy złożyć wszystkim, którzy przybyli na integracyjną imprezę plenerową w Kosewie pod hasłem „Spotkania na Mazurskiej Ziemi” połączoną z występem zespołu. To piękny przykład tego, że jako społeczeństwo mazurskie potrafimy interesować się tematami mniej popularnymi, nie tymi z pierwszych stron gazet, ale jakże ważnymi dla naszego regionu. Bez poznania, zrozumienia i akceptacji historii trudno bowiem budować stabilną przyszłość.
Na koniec chwielibyśmy złożyć podziękowania Pani Zofii Wojciechowskiej, pomysłodawczyni zorganizowania przez SUWU Kresokampu dla dzieci z Syberii, który został przez nasze stowarzyszenie rozszerzony o projekt POMOST. Pani Zofia Wojciechowska  po złożeniu przez SUWU projektu  do Senatu odeszła z naszego stowarzyszenia i z tego też powodu nie współpracowała przy organizacji zgrupowania,ale w dalszym ciagu propaguje idee projektu POMOST realizowanego przez nasze stowarzyszenie. W szczególności dziękujemy Pani Zofii Wojciechowskiej za okazaną pomoc w rozpowszechnianiu idei projektu POMOST w mediach publicznych.
sprostowanie:

Upowszechnianie  informacji  przez niektóre media publiczne jakoby dwie grupy dzieci z Syberii przyjechały w tym roku ramach realizowanego projektu Pomost jest nieporozumieniem .Czerwcowa grupa przyjechała na zaproszenie mrągowskich harcerzy ich projekt nosił nazwę „Śladami ojców” a sierpniowa Uniwersytetu Wieku Uniwersalnego. Obie organizacje działały niezależnie od siebie. Nazwa POMOST to nazwa projektu naszego stowarzyszenia, który z przyjazdem wcześniejszej grupy nie miał żadnych związków.

Na podstawie informacji z www.uwu.free.ngo.pl

Galerie zdjęć
Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wspólnota Polska

Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje