Nekrolog prof. Bolesław Szostakowicz

Niepowetowana strata spotkała Polską Autonomię Kulturalną w Irkucku „Ogniwo”.
W nocy z 17 na 18 lipca 2015 r. w wieku 71 lat niespodziewanie odszedł profesor Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego, wiceprezes „Ogniwa”

Bolesław Szostakowicz

Ten człowiek był symbolem ruchu polonijnego nie tylko w Irkucku, ale także w całej Rosji. Wybitny, zakochany w historii uczony prawie odkrył dla nauki niedoceniony dawniej wkład polskich zesłańców różnych okresów w rozwój Rosji. Jego osiągnięcia naukowe okazały zaskakujące i aktualne dla historyków polskich; nie bez powodu współczesna Rzeczpospolita doceniła jego zasługi i poświęcenie dla ruchu polonijnego. Ród Szostakowiczów wniósł niezaprzeczalny wkład w kulturę rosyjską i światową. Pradziadek prof. Szostakowicza, zesłaniec, na początku XX wieku dostąpił zaszczytu bycia burmistrzem Irkucka. Trzech jego synów zostało wybitnymi naukowcami i działaczami kultury. Wśród jego krewnych jest genialny kompozytor Dmitrij Szostakowicz. Rodowód Szostakowiczów obfituje w ciekawe wydarzenia i nadzwyczajnych ludzi i sam w sobie jest interesujący dla historyków. Skrupulatna praca prof. Szostakowicza w polskich i rosyjskich archiwach pozwoliła odtworzyć biografie i pamiętniki nie tylko jego krewnych, ale i wielu innych niezasłużenie zapomnianych osób. Bolesław Szostakowicz dobrze znał język polski, co przyciągnęło do niego wielu rosyjskich i zagranicznych badaczy. Był on nosicielem wielkiej kultury, która wykształciła się w ciągu kilku pokoleń, posiadał encyklopedyczną wiedzę. Potrafił zarazić wszystkich wokół pasją do pracy badawczej. Miał delikatne, łagodne poczucie humoru, wytworność w obejściu, gotowość do niesienia pomocy innym. Wielokrotnie był autorem artykułów i odczytów popularnonaukowych. Na ulubione tematy mógł rozmawiać godzinami, nie znosił dyletanctwa w historii.

Niedawno, 3 lutego 2015 roku, społeczność naszego miasta w ciepłej atmosferze świętowała 70-lecie prof. Szostakowicza. Wiele życzeń złożyli krewni i przyjaciele, działacze społeczni, koledzy, uczniowie, liczni przedstawiciele mediów. Dosłownie trzy dni temu omawialiśmy z nim przyszłe wspólne prace. Jego odejście było dla wszystkich tak nieoczekiwane, że trudno sobie wyobrazić „Ogniwo” bez niego. Prof. Szostakowicza zaproponował nazwę organizacji. Całym sercem chciał zachować mocne kulturowe ogniwo między Polską a Rosją, którego korzenie będą w Irkucku, w Syberii, w Rosji. Spoczywaj w pokoju, drogi kolego, uczony, krzewicielu oświaty i internacjonalizmu! Składamy najszczersze kondolencje krewnym Bolesława Szostakowicza.

Koledzy z „Ogniwa”

 

Bolesław Siergiejewicz Szostakowicz urodził się  3 lutego  1945 roku w Irkucku w rodzinie historyka Sergiusza   Szostakowicza. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Historii i Filologii Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego, a następnie studia doktoranckie w zakładzie historii ogólnej na tejże uczelni. Od 1970 roku pracował w charakterze asystenta, starszego wykładowcy i docenta. Wykładał historię Słowian południowych i zachodnich, badał historię stosunków polsko-rosyjskich w Syberii w XVIII — pocz. XX wieku oraz pokrewne zagadnienia historii Rosji i Polski. W 1973 obronił doktorat, a w roku 1997 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1998 roku profesor. Opublikował ponad 80 prac w Rosji i za granicą. Był prezesem Klubu Przyjaciół Polski w Irkucku „Wisła”, członkiem prezydium Związku Radzieckich Stowarzyszeń Przyjaźni, zastępcą prezesów Irkuckiego Oddziału Stowarzyszenia „Rosja — Polska” i Polskiej Autonomii Kulturalnej w Irkucku „Ogniwo”, członkiem zarządu Kongresu Polaków w Rosji.

Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i inn.

Prace:
История поляков в Сибири (XVII – XIX вв.). Иркутск, 1995;
Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały (Wyd-wo PAN. — Wroclaw etc., 1978, 1981, 1984);
Polski ruch wyzwoleńczy i polsko-rosyjskie więzi spoleczno-kulturalne w XIX wieku (Wyd-wo PAN. Wroclaw etc, 1994).

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje