PODZIĘKOWANIA DLA POLONII

 

Szanowni Państwo!

Przez ostatnie 4 lata miałem zaszczyt pełnić funkcję Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII Kadencji. Uzyskany w 2011 r. mandat przyjąłem jako ogromne wyróżnienie, ale i wielkie zobowiązanie, szczególnie wobec Polaków mieszkających poza granicami Polski, którzy oddali na mnie swoje głosy.

Zaciągnięty dług zaufania skutecznie spłacałem przez cały okres swojej pracy parlamentarnej działając m.in. w Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

W Państwa imieniu upominałem się o istotne dla Was kwestie wymagające nowych rozwiązań ustawodawczych, jak również pomagałem w rozwiązywaniu problemów, jakie niesie ze sobą codzienne życie na emigracji.

To dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu sprawowałem mandat posła bliskiego sprawom Polaków żyjących na emigracji.

Moja poselska działalność dobiega właśnie końca i jest doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności dla wszystkich, z którymi dane mi było w tym czasie spotkać się lub współpracować. Zapewniam również, że w swojej dalszej działalności publicznej zawsze będę pamiętał o Rodakach mieszkających poza granicami kraju.

Na ręce wszystkich Polaków rozsianym po całym świecie składam wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania za wysiłek wkładany w pielęgnowanie kultury i tradycji polskiej, za wierność mowie i wierze ojców oraz za miłość do Ojczyzny. Dziękuję Wam za to, że nie tylko sami pamiętacie o Waszych korzeniach, ale za to, że angażujecie się w dziesiątki działań i inicjatyw społecznych na rzecz polskości i promocji Polski w świecie.

Słowa wdzięczności kieruję do organizacji polonijnych za ich nieocenioną rolę w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków żyjących na emigracji.

Dziękuję mediom polonijnym za ich zaangażowanie w promowanie spraw polonijnych oraz kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie.

Słowa najwyższego uznania kieruję do Duszpasterzy za ich olbrzymi wkład w zachowanie wiary i polskości wśród naszych Rodaków. Polskie ośrodki duszpasterskie stanowią ostoję polskości, bazę i wsparcie dla działalności polonijnych organizacji, których celem jest zachowanie polskiej tożsamości, krzewienie kultury i tradycji polskich oraz nauczanie języka polskiego.

Drodzy Rodacy, niezależnie od tego, gdzie przyszło Wam żyć pielęgnujcie poczucie wspólnoty narodowej, podtrzymujcie więzi łączące mijające i nadchodzące pokolenia, a wartości otrzymane od przodków, przekazujcie swoim dzieciom. Pamiętajcie jednak, że podtrzymywanie i kultywowanie polskości oraz promocja Polski mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy będzie ona dobrze postrzegana na arenie międzynarodowej, a Jej imię, jej historia i osiągnięcia będą przedstawiane prawdziwie i powszechnie szanowane.

Przyjmijcie jeszcze raz moje serdeczne podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności oraz rodzinnego i osobistego szczęścia.

 

Bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami!

 

    Z wyrazami szacunku,

Adam Kwiatkowski

Poseł na Sejm RP

 

 

 

   

 

 

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje