II tura Olimpiady dla dzieci i młodzieży wśród polonijnych organizacji Chakasji i południa obwodu krasnojarskiego

     

     W ramach II tury Olimpiady wśród dzieci i młodzieży w Republice Chakasji i południowej części obwodu krasnojarskiego, która odbyła się 19 września 2015 roku w Bibliotece Narodowej im. Mikołaja Domożakowa w Abakanie, przeprowadzono test oraz grę zespołową "Co ja wiem o Polsce…", a dla najmłodszych była zorganizowana lekcja z języka polskiego w formie gry  "Safari".

     W teście wzięło udział 13 osób. Test składał się z 50 pytań o tematach: kultura, historia, geografia, nauka, znane ludzie Polski oraz ze znajomości języka polskiego. Najlepszym wynikiem testu było 47 punktów (za 3 niepoprawnych odpowiedzi), najgorszym wynikiem - 23 poprawnych odpowiedzi. Dzieci, które uczestniczyły na lekcjach języka polskiego i kultury polskiej otrzymały wysokie rezultaty. Decyzją jury Olimpiady, zostało przydzielono trzy trzecie miejsca (Prudski Dima, Klepekow Roman, Wlada Michajłowa), dwa drugie miejsca (Puzyriowa Sonia, Timofeew Wład) oraz trzy pierwsze miejsca (Romanowicz Artiom, Tichonowa Olga, Izakowa Ania). Wszyscy uczestnicy i zwycięzcy Olimpiady zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami przywiezionymi z Polski, poświadczonymi przez organizację społeczną po ukończeniu Letniej Szkoły Liderów Polonijnych.

   Gośćmi z Polski na Olimpiadzie byli Żadowska Wira oraz ks. Radosław Kwarczyński. Byli obecni także niektórzy rodzice. Test spodobał się wszystkim dzieciom, mimo że wydawał się im nieco trudnym. Nowością było to, że sam test przeprowadzono na komputerze za pomocą programu, a nie na arkuszach na papierze.  Na każde pytanie było 4 możliwe odpowiedzi. Test był sporządzony w języku rosyjskim, i tylko niektóre pytania w języku polskim. Natomiast w październiku w ramach III tury Olimpiady test będzie odbywał się w języku polskim. 

     

   

     Grę dla najmłodszych dzieci „Safari” przeprowadzono w języku polskim. Gra miała na celu nauczanie języka polskiego według tematów: zwierzęta, części ciała, co oni robią (czasowniki), co oni jedzą. Podczas gry dzieci miały być podzielone na cztery drużyny (ale udało się przeprowadzić lekcję pokazową dla czwórki dzieci). Każde dziecko po kolei kręciło bąk. Na jaki kolor bąk miał się zatrzymać, o takim kolorze kartkę z obrazkiem otrzymywało dziecko. Jeśli kolor kartki był zielony, to na kartce z obrazkiem zwierzęcia dziecko miało pokazać jakie dźwięki one wytwarza (np. lew – ryczy, wąż – syczy…). W tym czasie inne dzieci odgadywały i nazywały zwierzęta po polsku. Jeśli był to żółty kolor, to zgodnie z obrazkiem na kartce dziecko miało pokazać za pomocą pantomimy co robi zwierzę (łazi, biegnie, pije…). Po zatrzymaniu bąka na kolorze niebieskim zgodnie z kartką dziecko miało zapytać po polsku innych dzieci, na przykład: "Co je krokodyla?". Jeśli dziecko otrzymało czerwoną kartkę to musiało na tablicy narysować tą część ciała, która opisana na kartce. Te dzieci, które odgadywały - dostawały punkty w postaci kartek ze zwierzęciem (małe kartki z obrazkami). Pod koniec gry wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Grę prowadziła Masza Sołowjiowa.

    Projekt jest wykonany przy wsparciu MSZ RP ze środków programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

 

Swietłana Gorewa

Zdjęcia w GALERII

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje