IX Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego

 

 

   IX Forum Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego  tradycyjnie odbyło się  w dniach 6-8 listopada 2015 r., organizowano przez Stowarzyszenie Polonijne „Dom Polski” im. F.Chopina w Czerniachowsku.

    To przedsięwzjęcie polonijne zostało bardzo dobrze przemyślane i zrealizowane.

  W czasie pierwszego dnia Forum otworzono wystawę gobelinów pt. „Nitką malowane”, autorstwa pani Krystyny Szepietowskiej z Giżycka.

   Miłośników literatury polskiej zainteresowała wystawa poświęcona Bruno Szulcowi, polskiemu pisarzowi, malarzowi,rysownikowi i krytykowi literackiemu. Twórczość Bruno Schulza to obrazludzkich słabości, zawiłości psychiki, obsesji, pasji i kompleksów.

    W drugim dniu Forum podzielone  na trzy części: część naukowa, oficjalna i kulturalna z występami zespołów miejscowych i z Polski. Podczas  konferencji  naukowej „Śladami polskości w Obwodzie Kaliningradzkim”  wygłoszone zostały liczne referaty: referat pt. „Król Stanisław Leszczyński i jego szczególne związki z Królewcem w połowie XVII w.” który przedstawiła pani Krystyna Jarosza z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, pani Irina Treń członek Stowarzyszenia „Dom Polski” w Czerniachowsku, badaczka przeszłości Czeniachowska-Insterburga, przedstawiła referat pt. „Insterburg – Czerniachowsk i miasta Polski; strony wspólnej historii”, pani Swietłana Kożewnikowa historyk i dyrektor Centrum Międzynarodowej Komunikacji i Projektów „Dialog” w Czerniachowsku przedstawiła referat pt. „Polska diaspora na terytorium Prus Wschodnich. Życie etniczne Polaków w Prusach Wschodnich w okresie międzywojennym”.

   Jednym z najważniejszych punktów Forum była prezentacja osiągnięć organizacji polonijnych w Obwodzie Kaliningradzkim– Związek Młodzieży Polonijnej „Polonez” z Kaliningradu, Stowarzyszenie Inicjatyw Polonijnych w Kaliningradzie, Wspólnota Kultury Polskiej „Dom Polski” im. Jana Pawła II w Znamieńsku, wystąpiły na wysokim poziomie  w pięknych strojach ludowych zespoły   SP „Dom Polski” Czerniachowska: „Krakowiak”, „Strumyk” i „Kukułeczka”(53 osoby).  Goście wysłuchali pięknychpolskich wierszy w wykonaniu dzieci i młodzieży, podziwiali  walce oraz polonezy w wykonaniu dzieci, a nawet obejrzeli krótkie przedstawienie cyrkowe D.Pienczukowa ze Stowarzyszenia Inicjatyw Polonijnych.  Przygotowanie części artystycznej  wymagało wiele czasu i trudu zarówno ze strony dzieci jak i ich opiekunów, więc  tym bardziej gromkie brawa jakie otrzymali młodzi wykonawcy były zasłużone .Dzień zakończył wystąpił chór „Tęcza” z Olsztyna.

   Jak co roku w Forum wzięli udział liczni goście zarówno  z Polski jak i z Czerniachowska: pani Grażyna Kostrusiak – konsul RP w Kaliningradzie, pan Zbigniew Pietrzak – Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pani Aneta Brzyska – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pani Halina Faj – starosta Powiatu Węgorzewskiego, pani Barbara Dawcewicz – Pełnomocnik Starosty ds. Promocji i Kontaktów Zagranicznych w Węgorzewie, pani  Wioletta Dymarska – przedstawiciel Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pan Wacław Hojszyk – członek OBN w Olsztynie, pan Ryszard Należyty – przedstawiciel Wydziału Edukacji w Giżycku, przedstawiciele Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Spytkowo, pan Anatolij Wachonin – mer Czerniachowska, pan WladzimirGolubcow – zastępca Szefa Administracji Samorządowej Czerniachowska, pan Stanisław Pretko – Szef Administracji Czerniachowska, pani Tamara Szatska – kierownik Wydziału Kultury, pani Walentyna Kikor – Dyrektor Domu Kultury, pani Zoja Pikałowa - Dyrektor Biblioteki, pani Walentyna Iwanowa – Dyrektor Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży w Czerniachowsku, ojciec Waldemar Mackiewicz – franciszkanin, wikariusz Rzymsko-Katolickiej Parafii w Czerniachowsku, pan Igor Gołubiew – radny miasta. Tak ważna impreza polonijna nie mogła obyć się bez pasterza duchowego Polaków – księdza, toteż podczas całej uroczystości uczestniczył w głownej  części Forum franciszkanin ojciec  Wołdemar Mackiewicz, który też w niedzielę 8 listopada w intencji Polaków w Czerniachowsku odprawił mszę świętą.

   Bardzo ważne, że Polacy Obwodu Kalinnigradzkiego pamiętają o swoich korzeniach polskich, o tradycjach polskich, jak również o kultywowaniu kultury ojczystej .

 

Wioletta Dymarska

FOTO W GALERII 

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje