„Miej się na baczności!" Prezentacja polsko-rosyjskiego słownika (Gorno-Altajsk)

   

    24 kwietnia w Górno-Ałtajsku, stolicy Republiki Ałtaj na południu Syberii odbyła się prezentacja słownika „Miej się na baczności! Krótki polsko-rosyjski słownik homonimów i paronimów międzyjęzykowych”. 

   Autorami słownika są Elżbieta Olszewska z Polski i Tatiana Szczerbakowa z Gorno-Ałtajska.

 

   Słownik zawiera 500 par językowych i skierowany jest do wszystkich, kto uczy się języka polskiego i rosyjskiego lub doskonali swoje umiejętności językowe. Oprócz przykładów używanych słów w zdaniach autorzy przygotowali cykl ćwiczeń, pozwalających uczącym się zastosować proponowaną leksykę w sytuacji lekcyjnej i w dalszym korzystać z tych słów w praktyce.   

   Redaktorzy słownika: bracia Korwin-Kossakowscy - Wojciech Korwin-Kossakowski z Warszawy (korektor pisma Rodacy), Andrzej Korwin-Kossakowski z Niemiec oraz Aleksander Puszkanow z Barnaułu.

   Wydanie tego słownika było możliwe dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Irkucku. Słownik został rozesłany do ośrodków polonijnych i bibliotek na terenie Syberii.

 

   

 

              Prezentacja słownika w stowarzyszeniu "ZDRÓJ" w Gorno-Ałtajsku

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje