Dni kultury polskiej w Baszkirii

   

W dniach 12-15 maja 2016 roku odbyły się Dni Kultury Polskiej w Republice Baszkirii (oficjalna nazwa republiki obecnie - Baszkortostan)

 

   Obchody z okazji roku kina rosyjskiego oraz roku Henryka Sienkiewicza odbyły się nie tylko w stolicy republiki – Ufie oraz w na terenie dwóch rejonów Baszkortostanu – Republiki na styku Europy i Azji.

   Główny organizator Dni – Stowarzyszenie polonijne w Republice Baszkortostan (Prezes Marina Sadykowa-Lisowska).

   Gośćmi Dni Kultury byli przedstawicieli Konsulatu RP w Moskwie – Stanisław Sadowy i Maciej Mazur, zespół folklorystyczny „Polanie” (szkoła nr 216 z pogłębionym nauczaniem języka polskiego) z Sankt Petersburgu (kierownik Irena Bestużewa), adiunkt Instytutu Historii i Stoisunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach, redaktor pisma „Rodacy” dr Sergiusz Leończyk, generalny dyrektor zakładu „Kopiejska fabryka”, dyrektor muzeum naparstków m. Kopejska obwodu czelabińskiego Włodzimierz Malinowski.

   Pierwszym wydarzeniem Dni stało otwarcie w bibliotece nr 17 m. Ufy wystawy naparstków z kolekcji muzeum naparstków m. Kopejska obwodu czelabińskiego oraz prywatnej kolekcji Alony Dumczewej z Ufy.

  W bibliotece również można było zapoznać się z wystawą z okazji zbliżającego jubileuszu – 20.lecia pisma RODACY.

  Po południu  w Instutucie filologii i międzyjęzykowych komunukacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Akmuły odbył się wykład „Życie i twórczość Władysława Rejmonta w tle burzliwej polskiej historii początku XX w.”, wygłaszony przez aduinkta Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach dr Sergiusza Leończyka. Prelegent skupił się na dziejach migracji chłopskiej i życia polskich chłopów na początku XX w. przedstawiając powieść „Chłopi”, za którą Rejmont otrzymał nagrodę Nobla w 1924 r. Wykład był urazmaicony pokazem łowickich strojów ludowych.

   13 maja od godzin porannych do południa w szkole nr 100 m. Ufy odbywały się warsztaty z polskiej sztuki ludowej i kuchni ludowej, które przygotowali  małżeństwo Malinowskich z Kopiejska obwodu czelabińskiego.  O godzinie 12-00 zespół folklorystyczny „Polanie” z Sankt Petersburga zaprezentował swoją twórczość w koncercie, który odbył się w szkole 100 m. Ufy.

  Po południu członkowie organiacji polonijnej w Ufie  zorganizowali wycieczkę „Szlakami pamięci” śladami polskimi w Ufie.

   14 maja obchody miały miejsce w rejonach Republiki Baszkirii. W ufimskim rejonie na terenie szkoły osady wiejskiej Oktiabrskoje znajduje się kamień pamiątkowy, który informuje, że  od 1896 do początku lat 70. XX w. znajdowała się tu polska wieś Woldziki, założona przez przesiedleńców chłopów z guberni grodzieńskiej. Władze osady i szkoy dbają nie tylko o to miejsce pamięci, ale również otoczają opieką miejscowy polski cmentarz, gdzie znajduje się znak upamiętniający zmarłych, bo większość grobów nie zachowało się.

   Uczestnicy Dni – zespół polonijny „Polanie” z Sankt Petersburgu, aktyw polonijnej organizacji z Ufy złożyli wieńce przed  tymi znakami pamięci. Dr Sergiusz Leończyk wygłosił przemówienie nt. dobrowolnego osadnictwa chłopskiego z guberni zachodnich („kresów polskich”) do Uralu i Syberii na przełomie XIX-XX w.

  W rejonie miszkińskim Republiki Baszkortostan miejscowe władze i krajoznawcy dbają o pamięć poskiego rodu Paślaków. Na miejscu ich majątku ziemskiego postawiono znak upamiętmiający, w zeszłym roku potomkowie tego szlacheckiego rodu zbierali się przy tym pomniku. Uczestnicy obchodów Dni kultury zapoznali się z historią rodu i losami rodziny Paślaków w czasach radzieckich. Majątek zruinowano po 1918 r.

   15 maja w ostatni dzień obchodów Dni Kultury Polskiej odbyły się warsztaty choreograficzne w Szkole polskiej w Ufie. Warsztaty zostały przygotowane przez goście – zespół polonijny „Polanie” z Sankt Petersburga (kierowniczka Irena Bestużewa).

   Szczególy wkrótce.  

 

   

                                                Zdjęcia Anny Malinowskiej,

                                                            Sergiusza Leończyka i Ilii Wegela.                                               

FOTOGALERIA

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje