Obchody XVI Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku

 

 

  W dniach 26-28.05.2017 r. polonijna organizacja „Dom Polski” im. F. Chopina w  Czerniachowsku (prezes Irena Korol),  zorganizowała już po raz  XVI Dni Kultury Polskiej w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. Projekt został  sfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

   W piątek 26 maja 2017 r. w  miejskiej  Szkole Plastycznej odbył się konkurs rysunków dziecięcych „Polska w oczach dzieci”, w którym udział wzięło 46 osób z rejonu czerniachowskiego. Zostały zorganizowane warsztaty rękodzieła kociewskiego w Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży dla dzieci, młodzieży i dorosłych (82 osoby). Wszyscy uczestnicy pod okiem utalentowanej Bogumiły Bednarek, pracownika Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich,  wykonali własnymi rączkami kwiaty z bibuły. Pani Bogumiła Bednarek zrobiła niespodziankę dla wszystkich gości, którzy przybyli w sobotę na inaugurację XVI Dni, wręczyła kwiaty które robiła przez całą noc po warsztatach. Organizatorzy zgodnie z tradycją przedstawili widzom różnorodny atrakcyjny program.

 

 

  27 maja o godz. 11.00 w Centrum Twórczości w Czerniachowsku, swoje zdolności recytatorskie zaprezentowały dzieci i młodzież z obwodu kaliningradzkiego, którzy recytowali utwory najwybitniejszych pisarzy literatury polskiej. W konkursie  brało udział trzydziestu uczestników. Skład jury: Jerofiejew Igor Wasiljewicz  (z-ca Naczelnika wydziału kultury „Czerniachowski Miejski Okręg”), Jarosław Grabarczyk (Podinspektor DepartamentuWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego),  о.Woldemar Mackiewicz  (wikariusz Rzymsko-Katolickiej Parafii w Czerniachowsku). Warto tu wymienić  imiona wyróżnionych przez jury.

W I kategorii dzieci do 10 lat:

I miejsce Artiom Kowaliow,

II miejsce Katarzyna Driewal,

III miejsce  Ewa Jurczenko  (wszyscy  z  ON  „Dom Polski” miasta Czerniachowska).

W kategorii dzieci 11-12 lat :

I miejsce Kiriłł Brylow   („Dom Polski” miasta Czerniachowska) ;

II miejsce Alina Szuluncowa ( Związek Młodzieży „Polonez” miasta Kaliningradu );

III miejsce -Anastazia Rerich („Dom Polski” miasta Czerniachowska).

W kategorii III 13-15 lat:

I miejsce Anastazja Murygina,

II miejsce Anastazja Grigorijewa,

III miejsce  Wład Wierbicki  (wszyscy  z  ON  „Dom Polski” miasta Czerniachowska).

W kategorii młodzieży 16-18 lat :

I miejsce Michał Jermołajew (Autonomia „Polonia”  miasta Kaliningradu );

II miejsce Daria Podowinnikowa  (WKP im. Królowej Jadwigi miasta Polesska);

III miejsce Aleksandra Jurczenko („Dom Polski” miasta Czerniachowska).

 

 

  W Rejonowym Domu Kultury w Czerniachowsku dokonano oficjalnego rozpoczęcia XVI Dni Kultury Polskiej. Poprzedzało je otwarcie w foyer Domu Kultury wystawy pokonkursowej „Polska znana i podziwiana” nagrodzonych i wyróżnionych prac w konkursie plastycznym dla uczniów gimnazjów województwa warminsko – mazurskiego na plakat promujący Polskęi region w świecie. Konkurs był częścią projektu Mała Ojczyzna w Wielkim Świecie realizowanego przez Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawla II w Olsztynie, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

   Uroczysta inauguracja XVI Dni Kultury Polskiej rozpoczęła się od wniesienia na salę flag państwowych Rosji i Polski. Zabrzmiały hymny Polski i Rosji.

  Na sali Domu Kultury zgromadzili się przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych obwodu kaliningradzkiego: Wspólnoty Kultury Polskiej im. Jana Pawła II ze Znamienska, „Stowarzyszenia Inicjatyw Polonijnych„ Związku Młodzież Polonijnej „Polonez”, Autonomii „Polonia”  miasta Kaliningradu, organizacja kultury polskiej im.Królowej Jadwigi z Polesska i przedstawiciele WKP im. J.Kochanowskiego z Ozierska. A także gospodarze imprezy z „Domu Polskiego” z Czerniachowska oraz mieszkańcy miasta.

 

 

  Obecność licznej delegacji gości z Polski w tej  liczbie przedstawicieli Konsulatu RP w Kaliningradzie podnosiła rangę i poziom tego wydarzenia.

   W obchodach XVI Dni Kultury Polskiej razem z Polonią obwodu kaliningradzkiego wzięli udział: Konsul Generalny RP w Kaliningradzie P. Marcin Nosal; Konsul do spraw polonii P. Jarosław Strycharski. Ponadto wzięły udział delegacje miast partnerskich miasta Czerniachowska, delegacja z Suwałk:  Alicja Andrulewicz , naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji, Andrzej Turowski, radny Rady Miejskiej, P.Grzegorz Kosiński, komendant Straży Miejskiej, delegacja z Węgorzewa: Krzysztof  Kołaszewski, wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego,  Barbara Dawcewicz , pełnomocnik Starosty ds.Promocji i Kontaktów Zagranicznych,  Andrzej Kruk, radny Rady Miejskiej w Węgorzewie,  Margarita Stępniak, pracownik Muzeum Kultury Ludowej w  Węgorzewie, Wioletta Dymarska, przedstawiciel Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Bogumiła Bednarek, pracownik Wydziału Edukacji Kaszubskiego Parku Etnograficznego, Jerzy Mirosław Banach przewodniczący Rady Nadzorczej ZUOK Spytkowo.

   Program artystyczny rozpoczął koncert z udziałem członków Stowarzyszenia „Dom Polski” im. Fryderyka Chopina w Czerniachowsku, którzy  przygotowali uroczystą akademię prezentując pieśni polskie i „Walc” F.Chopina.

 

 

   Zainteresowaniem cieszył się Konkurs Polskiej Piosenki, w którym udział wzięło 7 – solistów, 2 – zespoły i 4 - duety. Jury (Alicja Andrulewicz, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji w Suwałkach, Tamara Szatskaja, naczelnik Wydziału Kultury „Czerniachowski Miejski Okręg”, Andrzej Turowski, radny Rady Miejskiej w Suwałkach, Lubow Brel, kierownik studio wokalnego „Szansa Dom Kultury” w Czerniachowsku) przyznało nagrody najlepszym:

I miejsce – Michal Jermołajew (Autonomia „Polonia”, Kaliningrad), duet Alina Bykowa i Jekaterina Jarmoszczuk (Związek młodzieży polonijnej „Polonez” Kaliningrad),

II miejsce- duet Arina Rakowskaja i Alina Sobol (WKP „Dom Polski” Znamiensk), zespół „Kukułeczka” (ON „Dom Polski” Czerniachowsk),

III miejsce- Katarzyna Driewal (ON „Dom Polski” Czerniachowsk),  Anastazja Babiczuk (Związek młodzieży polonijnej „Polonez” Kaliningrad).

Najlepsi uczestnicy (I-III miejsca) otrzymali nagrody, wszyscy uczestnicy Konkursów dostali dyplomy za udział.

Po części konkursowej wystąpił gościnnie zespół „Świetlik” i Teatr Śmiesznych Treści z Suwałk.

Trzeciego dnia 28 maja o godz. 12.00 w kościele św. Brunona z Kwerfurtu w Czerniachowsku odbyła się Msza Święta w intencji całej Polonii obwodu kaliningradzkiego. Upominki, słodycze i drobne prezenty dla uczestników przygotowali: Wojewoda województwa pomorskiego Dariusz Drelich, Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz,  Starostwo powiatowe w Węgorzewie, urząd miasta w Węgorzewie i Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

 

 

 

Margarita Stępniak,

pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

Foto - Aleksandr Korol

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje