Rząd polski nie chce wspierać Polonii

Żadne polskie dziecko z Syberii nie przyjedzie na wakacje do Polski - nie mam na to pieniędzy. Wszystkie poszły na Euro! MSZ nie radzi sobie. Pieniędzy na organizacje polonijne nie ma !


 

Alarmujące wieści dochodzą z całego świata a szczególnie dramatyczne ze wschodu!  

" W tym roku nie będzie corocznej akcji- Letnie kolonie dla dzieci polskich z Syberii w Polsce” brak pieniędzy na działalność polskich organizacji - powiedziano Polakom w Irkucku, którzy zwrócili się z prośbą o wsparcie do przedstawicieli polskiego rządu.


 Polonia ze Słowacji także przeżywa kryzys finansowy - wstrzymuje swoje działania z powodu braku środków. 

co roku składamy projekty o dofinansowanie imprez i miesięcznika do państwa słowackiego. Przy tych projektach słowacka strona wymaga od nas, że musimy mieć ok. 20% dodatkowych środków z innego źródła. Zawsze to były pieniądze z Polski, czyli z Senatu przez Wspólnotę Polską lub Fundacje Pomoc Polakom na Wschodzie, czasami z konsulatu. Jeśli tych środków nie otrzymamy z Polski, nie będziemy w stanie zrealizować projektów, bo najzwyczajniej w świecie nie będziemy w stanie zdobyć tych ok. 20%.

 Mało tego: na Słowacji odbyły się przedterminowe wybory i to co poukładał poprzedni rząd, obecny układa na nowo a to oznacza, ze wszystkie środki przeznaczone na mniejszości narodowe, jak do tej pory, są zamrożone. Nie mamy wiec środków finansowych ani z Polski,  ani ze Słowacji (drobne środki wypłacał konsul na projekty, które składaliśmy w ubiegłym roku lub na początku tego, nie wiedząc o zmianach, jakie szykuje polska strona).

Polacy ze Słowacji mówią - to patowa sytuacja. Mamy czerwiec! Wydajemy co miesiąc czasopismo - wszystkie rachunki czekają na zapłacenie. Odbyła się na Słowacji duża impreza integrująca słowacka Polonie - rachunki czekają. W czerwcu maja się odbyć kolejne dwie. Nie wiemy, skąd weźmiemy pieniądze, by pokryć koszty. Mamy je odwołać? Pożyczać pieniądze? Mamy gwarancje, że pieniądze w końcu do nas dotrą?

-  Z drugiej strony mamy tu fajne ożywienie - do Klubu Polskiego weszło sporo młodych ludzi, którzy chcą działać a w dzisiejszych czasach to jest rzadkość. Nie chciałabym, by przekonali się na własnej skórze, ze to nie ma sensu.

- Kiedy dowiaduje się w fundacji cz we Wspólnocie Polskiej, że pieniądze bądź jeszcze nie zostały rozdysponowane, bądź, że nie mają ich dla nas, ręce opadają.

 Co robić?

 Nie wiemy, czy powinniśmy robić zamieszanie wokoło tej sprawy, czy czekać cichutko....? Jeszcze nigdy tak źle nie było! 

 

 

Nowy Plan Współpracy z Polonią i Polakami za granicami kraju – opracowany przez MSZ budzi podobne reakcje wśród Polonii z innych państw - zniechęcenie, rozżalenie... To się udziela...Polonia ma dylemat - czy siedzieć cicho i czekać aż wszystko się poukłada czy pokazywać co jest źle z nadzieją na to że da się to naprawić?Polacy z obwodu lwowskiego już wkrótce wyruszą do Warszawy z akcją protestu przeciwko polskiemu MSZ-owi.

"Przestańcie znęcać się nad Polakami na Wschodzie" - pod takim hasłem prezesi i członkowie organizacji polonijnych obwodu lwowskiego i studenci polskiego pochodzenia planują przeprowadzić pod siedzibą polskiego MSZ w Warszawie akcję protestu. - Akcja skierowana jest przeciwko ciągłemu przesuwaniu terminów dofinansowania długoterminowych projektów organizacji polonijnych z Ukrainy - informuje wizy.net, polonijny portal Winnicy, Żytomierza i Podola. 

Sytuacja z każdym dniem staje się coraz tragiczniejsza 

Problem z dofinansowaniem organizacji polonijnych dotyczy również  rodaków na Litwie. Tu jednak o protestach nikt nie mówi. Przynajmniej na razie, choć sytuacja większości polskich organizacji i instytucji z każdym dniem staje się coraz bardziej tragiczna. Dotąd mogli oni działać głównie dzięki wsparciu finansowemu otrzymywanemu z Polski, gdyż litewskie władze na polską działalność dokładają się tylko symbolicznie, jeśli w ogóle. 

Symboliczne też są możliwości polskich organizacji pozyskiwania środków z działalności. Większość z nich są organizacjami non profit, prowadzą działalność kulturową, oświatową i charytatywną, toteż podstawowym źródłem środków były fundusze programowe ze środków polonijnych Senatu RP. W tym roku sytuacja jednak zmieniła się kardynalnie. Środki te - około 70 mln złotych przyznawanych rok rocznie - przejęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przejęło z rezerwy celowej przeznaczonej na opiekę nad Polonią 65 mln zł. , przy czym – jak podaje Minister Radosław Sikorski- w konkursie MSZ dokonano wyboru sześćdziesięciu dziewięciu projektów oraz siedemnastu programów na sumę 52 miliony 204 tysiące 969 zł i 23 gr

Okazuje się, że resort nie był przygotowany na przejęcie i nie potrafi sprawnie rozdysponować fundusze programowe. Doszło do załamania systemu wsparcia dla Polaków pozostających poza granicami kraju, dlatego też polskie organizacje w Rosji, na Ukrainie, Litwie, ale też i w innych krajach mają poważne kłopoty z dalszym finansowaniem swojej działalności. Wiele z nich już wstrzymało realizację planowanych wcześniej celów zadaniowych. Inne codziennie tłumaczą się z nierozliczonych faktur za przedsięwzięcia już zrealizowane. Jeszcze inne poważnie myślą o zamknięciu działalności w ogóle. Taka sytuacja trwa od nowego roku i nie wiadomo kiedy się skończy, bo według naszych ustaleń, na razie nic nie wskazuje, że w najbliższym czasie MSZ potrafi wywiązać się z przejętych od Senatu funkcji wspierania Polonii. 

Za mało pieniędzy z MSZ 


Semper Polonia- jedna z największych organizacji opiekujących się Polakami alarmuje, że w najbliższym czasie zostanie skasowany też program „Stypendium Semper Polonia", który co rok młodym Polakom na wschodzie dawał możliwość podjęcia studiów na wyższych uczelniach. Poważne kłopoty ma też fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", która obok "Wspólnoty Polskiej" była największym dysponentem senackich środków polonijnych. Z MSZ w tym roku otrzymała tylko nieznaczną część kwoty potrzebnej na finansowanie programów polonijnych. 

Do akcji protestacyjnej Polaków obwodu lwowskiego już planują dołączyć aktywiści środowiska polonijnego z innych regionów Ukrainy. Nie można też wykluczyć, że protest środowisk polonijnych obejmie też Litwę, Łotwę i inne kraje, gdzie sytuacja finansowa polskich organizacji tragicznie pogarsza się z każdym dniem.

 

 

http://www.radiownet.pl/sluchaj#/publikacje/msz-nie-radzi-sobie

Galerie zdjęć
Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wspólnota Polska

Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje