Syberyjskie koncerty „Syberyjskiego krakowiaka”

 

Jarmark sierpniowy w Jenisejsku

 

 

  W sierpniu i we wrześniu zespół ludowy „Syberyjski Krakowiak” brał udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych na terenie Syberii. W wyjazdowych koncertach wzięła udział mobilna 11-osobowa grupa tancerzy i śpiewaków zespołu.

   W 2017 roku zespół obchodzi swoje 20-lecie, więc wyjazdy te stały się pewną promocja działalności zespołu w przeddzień jubileuszu, który odbędzie się w Abakanie 3 grudnia. W tym celu zespół przygotował specjalny 40 minutowy koncert, w którym znalazły miejsce nie tylko polskie tańce i pieśni lecz również prezentacja folkloru Chakasji.

 

   Program zespołu podczas występów w miastach syberyjskich:

1.  Polonez (wykonywany przez wszystkich członków zespołu).

2. Polskie pieśni: „Hej. Mazury”, „Pszczółka” (grupa wokalna). Akompaniator – Władysław Głuszkow (akordeon).

3.  Taniec Krakowiak (grupa taneczna)

4.  Cygańska wiązanka (znane estradowe pieśni polskie – grupa wokalna)

5.  Suita tańców i pieśni chakaskich. Solistka – Helena Władimirowa, taniec Szamana – Ilia Owczarow.

6.  Polskie pieśni: „Wysoka górka”, „W moim ogródecku” (grupa wokalna) Akompaniator – Władysław Głuszkow (akordeon).

7.   Kujawiak z oberkiem w wykonaniu solistów grupy tanecznej Ilii Owczarowa i Anny Izakowej.

8.   Finałowa pieśń „Daleko, daleko” w wykonaniu wszystkich członków grupy.

 

  12 sierpnia zespół wziął udział w tradycyjnej imprezie „Jarmark augustowski” w jednym z najstarszych miast Syberii – w Jenisejsku. W bieżącym roku miasto obchodziło swoje 399-lecie. Trasa zespołu – Abakan-Krasnojarsk-Jenisejsk. Odległość od Abakanu do Jenisejska wynosi 750 km. 12 sierpnia zespół wziął udział w trzech koncertach miejskich oraz w koncercie przy tzw. Podwórku polskim wzdłuż rzeki Jenisej. Dla członków organizacji polonijnej zespół zaprezentował oddzielny koncert. Spadochron – tak nazywała się ekspozycja przygotowana przez członków organizacji „Polonia Jenisejska”. Organizacja ta powstała ponad 10 lat temu i kierowana jest przez pracownika naukowego Muzeum Marinę Łysakowską. Ekspozycja, którą mogli obejrzeć na nabrzeżu rzeki Jenisej mieszkańcy i goście miasta została poświęcona krasnojarskiemu biologowi, krajoznawcy Aleksandrowi Jaworskiemu (1889-1977). Naukowiec pozostawił po sobie bogate archiwum, był on założycielem i pierwszym dyrektorem krasnojarskiego rezerwatu „Stołby”. W swoich wspomnieniach zachowanych w Muzeum Krajoznawczym w Jenisejsku rosyjski Polak zostawił również ciekawe spostrzeżenia o życiu mieszkańców Jenisejska na przełomie XIX-XX w. Aby uczcić pamięć o Jaworskim członkini „Polonii Jenisejska” Larysa Skorińska wykonała piękny reprezentacyjny bukiet z maków i białych polnych rumianków, natomiast Olga Kruszyńska przygotowała piękne wycinanki. Jaworski lubił zbierać herbarze z syberyjskich traw i kwiatów, kopie takich herbarzy, już ze współczesnych kwiatów i traw, przygotowała Żanna Chmielkowa (z domu Bańkowska-Jasińska). Wszystkich przechodni polonusi częstowali cukierkami  i własnej roboty ciastami „Zygmuntówka”. 

 

   

 

     Podwórko polskie „Spadochron” było piękną okazją, żeby zobaczyć inne dokonania członków Polonii Jenisejska. Lilia Szubina uszyła piękny strój łowicki, rodziny Gonczarowych (Sienkiewicz), Uszeninych (Jasickich), Jelistratowych (Całko) przygotowali dania polskiej kuchni.

  Podczas wyjazdu odbyły się również spotkania dr Sergiusza Leończyka z autorami i czytelnikami pisma polonijnego „Rodacy” oraz spotkania w Muzeum. Wyjazd zespołu „Syberyjski Krakowiak” odbył się dzięki pomocy finansowej Konsulatu Generalnego RP w Irkucku (dotacja MSZ RP).

     

 Obóz w górach Sajańskich dla uczestników Syberyjskiego Krakowiaka

 

 

     W dniach 14-18 sierpnia w Szuszeńskoje na południu Kraju Krasnojarskiego odbył się obóz młodzieżowy „W Górach Sajańskich”.  Obóz, w którym wzięło udział 20 osób, tym razem był tematyczny, bo wzięli w nim udział członkowie i instruktorzy zespołu „Syberyjski Krakowiak”. Zespół ten w listopadzie bieżącego roku obchodzi swoje 20-lecie.

   Pobyt składał się z zajęć muzycznych, prowadzonych przez kierowniczkę zespołu Helenę Władimirową razem z akompaniatorem akordeonistą Władysławem Głuszkowym.

    Dr Sergiusz Leończyk wygłosił 2 wykłady na temat Kultury i historii Polski i kresów polskich. O piśmie Rodacy oraz stronie internetowej www.rodacynasyberii.pl opowiedziała uczestnikom obozu redaktor naczelna pisma „Rodacy” Ludmiła Poleżajewa. Pismo Rodacy w listopadzie tego roku obchodzi swoje 20-lecie. W swoim wystąpieniu redaktor Poleżajewa podkreśliła ważne znaczenie alternatywnych źródeł informacji.

 

 

 Swoistą lekcją historii stała się kilkugodzinna wycieczka po Muzeum-skansenie „Szuszeńskoje”. „Losy Polaków na ziemi szuszeńskiej” – o bogatej historii diaspory polskiej w XIX-XX w. opowiedziały naukowi referenci Muzeum Tatiana Kikiłowa i Natalia Skorobogatowa. Od 1999 r. te Panie prowadzą również działalność w szuszeńskiej filii Stowarzyszenia „Polonia Minusińska”. W zbiorach Muzeum zachowało się wiele poloników z przełomu XIX-XX w. Na terenie skansenu zachował się oryginalny dom, zbudowany przez zesłańca z powstania styczniowego 1863-1864 r. Jakuba Karewicza, który został w Szuszeńskoje, założył rodzinę i jego potomkowie dotychczas zamieszkują Syberię.

  Interesująca była wycieczka po rejonie szuszeńskim ze zwiedzaniem Muzeum wielkiego radzieckiego i rosyjskiego sportowca olimpijczyka Iwana Jarygina. Turystyczna firma Jeleny Ożegowej z Szuszeńskoje zorganizowała również wycieczkę nad Jenisej ze zwiedzaniem Muzeum hydroenergetyki oraz największej zapory wodnej w Rosji – Sajano-Szuszeńskiej hydroelektrowni.

   

 

    Zadowoleni i wypoczęci wracali do swoich domów w Abakanie uczestnicy zespołu „Syberyjski Krakowiak”.

 Obóz został zorganizowany przy pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

2 regionalny festiwal „Dzień wielonarodowej Syberii” w Szuszeńskoje

 

   26 sierpnia na południu Kraju Krasnojarskiego odbył się 2 krajowy międzynarodowy festiwal „Dzień wielonarodowej Syberii”. W imprezie wzięły udział 2 zespoły polonijne – oprócz Syberyjskiego Krakowiaka wystąpił zespół „Czerwone Jagody” z Minusińska (kierownik Larysa Korieniec). Zespół ten 2 dni przed festiwalem wrócił z Festiwalu kultury Mazurskiej, który odbywał się na Mazurach – w Sorkwitach. Oprócz pieśni członkowie zespołu przedstawili gościom festiwalu bardzo ciekawą ekspozycję fotograficzną „Mazurzy na Syberii”, opowiadającą o wyjazdach zespołu do Aleksandrówki i Sałby w rejonie krasnoturańskim, gdzie do dziś zamieszkują potomkowie Mazurów.

 

Tournée po Górskim Ałtaju

 

 

  Wyjazd zespołu „Syberyjski Krakowiak” odbywał się na zaproszenie Miejscowej organizacji polonijnej „Zdrój” (Prezes Marina Worobiewa) oraz wydziału Kultury m. Gorno-Ałtajska. Zespół wziął udział w tradycyjnej imprezie Dni miasta w dniu 2.09.  

  Trasa zespołu – Abakan-Barnauł-Gorno-Ałtajsk. Odległość od Abakanu do Gorno-Ałtajska wynosi 1 700 km. Zespół wyruszył 31.08,  dotarł po południu do Barnaułu (bezpośrednim pociągiem z Abakanu). 1.09 o godzinie 20-50 przybył do Gorno-Ałtajska i był zakwaterowany w hotelu, na koszt wydziału kultury m. Gorno-Ałtajska.

   Podczas głównego dnia obchodów zespół wziął udział w 3 koncertach miejskich pt. „Dusza narodu” (na placu miejskim w godzinach 10-00-15-00). Widownię stanowili mieszkańcy miasta i goście, razem ponad 1000 osób.

 

 

  Przy tzw. Podwórku polskim dla członków organizacji polonijnej zespół zaprezentował oddzielny koncert.

   Podczas pobytu w Gorno-Ałtajsku odbyły się spotkania z członkami „Zdrój”, z autorami i czytelnikami pisma polonijnego „Rodacy”oraz spotkania w Muzeum.

  3 września członkowie zespołu wzięli udział w wycieczkach, zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Zdrój” do Srostek, miejscowości Manżerok i innych atrakcyjnych miejsc Górskiego Ałtaju.

   Wieczorem w „Domu przyjaźni” w Gorno-Ałtajsku odbył się kameralny koncert dla członków Stowarzyszenia „Zdrój” i przedstawicieli innych organizacji narodowościowych miasta.

 

 

   Członkowie zespołu dziękują za miłe przyjęcie Prezes Marinie Worobiowiej oraz członkom Stowarzyszenia Neonile Gartman i Tatianie Szczerbakowej.

    Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

II Międzynarodowy Festiwal „My – razem” w Jermakowskoje

 

   9 września odbył się II festiwal międzynarodowy we wsi Jermakowskoje na południu Kraju Krasnojarskiego. Jermakowskoje – to stara i duża wieś, centrum jermakowskiego rejonu, który graniczy z Republiką Tuwą, a stąd już niedaleko do Mongolii. Na terenie tego rejonu znajduje się unikalny rezerwat przyrody gór Sajańskich „Jergaki”. Ale nie tylko piękną przyrodą zachwyca ten południowy rejon. Jest to jeden z wielonarodowych rejonów – do dziś zachowały się na jego terenie ukraińskie i estońskie wsie, w samym Jermakowskim i znajdującym się nieopodal Ojskim zamieszkują rodziny polskie. W zeszłym roku we wrześniu zespół „Syberyjski krakowiak” odwiedził Jermakowskoje i wystąpił w miejscowym Domu Kultury z 1,5 godzinnym koncertem. Tym razem występy były krótsze, ale na kilka scenach i placach. Na zespół z Abakanu czekała wdzięczna publiczność – Polonusi i wszyscy którzy lubią polski folklor i język polski.

   23 września rozpoczną się zajęcia w Szkole Języka Polskiego i Kultury w Abakanie. Rozpocznie się również rekrutacja do nowych grup zespołu „Syberyjski Krakowiak”. Natomiast 29 września zespół wyjeżdża do Krasnojarska. Weźmie tam udział w koncercie w ramach tradycyjnych Dni Kultury polskiej.

 

Red.

 

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje