20 lat minęło... Jubileusz kwartalnika "Rodacy"

 

 

20 lat minęło...

W listopadzie ukaże się jubileuszowy numer pisma „Rodacy”.

Będzie on poświęcony 20-leciu kwartalnika.

 

   Przez dwadzieścia lat istnienia (1997-2017) gazeta trzymała się pierwotnie zadeklarowanego statusu – wydania kulturalno-oświatowego. Głównymi tematami publikacji były i wciąż są: historia, kultura, edukacja, zwyczaje, tradycje, święta narodu polskiego, losy Polaków i Rosjan w latach represji stalinowskich, walka Polaków o wolność i niepodległość Państwa Polskiego, dzisiejsze życie Polaków oraz osób polskiego pochodzenia w Rosji i w Polsce.

   Szerokość i różnorodność tematyki materiałów publikowanych przez redakcję pisma „Rodacy” (wraz z zachowaniem 20 proc. objętości materiałów o charakterze naukowym i popularnonaukowym) tworzą dziś swoisty harmonijny model w przestrzeni medialnej, który spełnia interesy czytelnika. Potwierdzeniem tego może służyć przyznanie „Rodakom” Nagrody im. Macieja Płażyńskiego w kategorii „Redakcja medium polonijnego” w kwietniu 2014 roku. Nagrodę wręczono „za wszechstronność podejmowanej tematyki, w tym przybliżanie historii, relacjonowanie życia codziennego społeczności polskiej w Rosji oraz upamiętnianie losów Polaków w Rosji”.

  Redakcja pisma „Rodacy” kilkakrotnie brała udział w spotkaniach przedstawicieli mediów polonijnych. W październiku 2016 roku przedstawiciele polskiej redakcji syberyjskiego kwartalnika wzięli udział w III Europejskim Forum Mediów Polonijnych, gdy w Warszawie spotkali się przedstawiciele 52 redakcji. W prezentacji, przygotowanej przez głównego organizatora Forum – Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – redakcja „Rodaków”, została zaprezentowana jako „najbardziej wykształcona”. Wszystko dzięki temu, że dziennikarze redakcji mają wykształcenie kierunkowe oraz posiadają stopnie naukowe. W 2017 roku "Rodacy" (pismo i radio) wzięły udział w IV Forum Mediów Polonijnych, w którym byli obecni blisko 60 dziennikarzy, redaktorów i wydawców z mediów polonijnych, z całej Europy. Tematyka obrad to m.in. rola mediów polonijnych w podtrzymywaniu tożsamości narodowej w kontekście obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

  Można stwierdzić, że dzięki działalności wydawniczej kulturalno-oświatowe pismo „Rodacy” przyczyniło się do utworzenia własnej przestrzeni komunikowania medialnego wokół Polonii Syberii i jej organizacji polonijnych. Medium koordynuje przepływ informacji, przesyłanych od przedstawicieli syberyjskich organizacji polonijnych, tworząc jedyną platformę informacyjną reprezentującą Polaków na Syberii. W taki sposób kwartalnik spełnia misję, której celem jest po pierwsze – zjednoczenie Polaków na poziomie języka, tradycji i kultury zarówno na Syberii, jak i w całej Rosji, po drugie – stworzenie pola do wymiany informacjami, komunikowania oraz nawiązania kontaktów. Przez 20 lat funkcjonowania „Rodacy” stało się platformą współpracy o zasięgu międzynarodowym Rosji i Polski w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Oprócz tego pismo z powodzeniem spełnia rolę patronatu medialnego w celach informowania i promocji wydarzeń polonijnych.

 

 

Apla

1000 gazet raz na kwartał

Kwartalnik „Rodacy”. Pismo syberyjskie Kongresu Polaków w Rosji. Wydawca – Organizacja „Polonia” w Republice Chakasji. „Rodacy” jest jedynym opiniotwórczym polonijnym periodykiem w Federacji Rosyjskiej oficjalnie zarejestrowanym według prawa prasowego. Kwartalnik liczy 30 stron i jest drukowany całkowicie w kolorze. Nakład wynosi 1000 egz. Wydanie jest dwujęzyczne: dwa numery rocznie ukazują się w języku polskim, a dwa – w języku rosyjskim. Od 2010 r. pismo jest dostępne w internecie, pod adresem www.rodacynasyberii.pl. Wydanie finansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Artiom Czernyszew

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje