Dni kultury polskiej w Chakasji i na południu Kraju Krasnojarskiego

 

 

29 listopada-3 grudnia 2017 г.

 

 

W ramach Dni odbędą się:

 

 

- Konferencja nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych regionu Syberii,

- 20. lecie Pisma Kongresu Polaków w Rosji „Rodacy”

- 20. lecie Zespołu folklorystycznego „Syberyjski krakowiak”

Termin: 29 listopada-3 grudnia 2017 r.

 Miejsce imprez – m. Abakan, m. Minusińsk, wieś Mała Minusa, osada Szuszeńskoje.

 

29 listopada, środa – Przyjazd gości, nauczycieli z regionu Syberii.

30 listopada, czwartek

10-00 – Oficjalne rozpoczęcie Dni Kultury polskiej i Seminarium nauczycieli języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Miejsce – Szkoła języka i kultury polskiej w Abakanie (ul. Wiatkina d.5).

12-00 – Wyjazd do Szuszeńskoje.

Otwarcie wystawy poświęconej polskim zesłańcom.

Prezentacja książki dr Sergiusza Leończyka „Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”.

 

1 grudnia, piątek

10-00 – Spotkanie w Centrum Książki Polskiej w Abakanie. Miejsce – Narodowa Biblioteka Chakaska im. N.G. Domożakowa (ul. Czertygaszewa 65-a).

 Prezentacja Centrum Polskiej Książki w Abakanie. Wystawa nowych publikacji.

12-00 – Spotkanie autorskie z Anną Winogradową (Ułan Ude). Redaktorem polonijnego pisma „Pierwsze kroki”, autorem literatury dla dzieci i młodzieży. Miejsce – Narodowa Biblioteka Chakaska im. N.G. Domożakowa (ul. Czertygaszewa 65-a).

14-00 – Spotkanie z Wasylem Chaniewiczem (Tomsk), Dyrektorem muzeum „Więzienie NKWD w Tomsku”, prelekcja na temat „80.rocznica polskiej operacji NKWD”. Miejsce – Narodowa Biblioteka Chakaska im. N.G. Domożakowa (ul. Czertygaszewa 65-a).

15-15 - Spotkanie z Aleksiej Korolkowym (Irkuck), autorem opowieści dokumentalnych o członkach irkuckiego Stowarzyszenia „Ogniwo”.

16-00 – Wykład Dyrektora Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu „Polskie dziedzictwo kulturowe Kresów Wschodnich”. Miejsce – Narodowa Biblioteka Chakaska im. N.G. Domożakowa (ul. Czertygaszewa 65-a).

17-00 – Koncert zespołu „Krakowiacy”. Miejsce – Narodowa Biblioteka Chakaska im. N.G. Domożakowa (ul. Czertygaszewa 65-a).

19-00 – Spotkanie z Radą Redakcji „Rodacy”, autorami i czytelnikami pisma Rodacy.

 Miejsce – Szkoła języka i kultury polskiej w Abakanie (ul. Wiatkina d.5).

 

2 grudnia, sobota

10-00 – Złożenie wieńców przed memoriałem represji stalinowskich w Abakanie

10-30 – Wyjazd do Minusińska i Małej Minusy na południu Kraju Krasnojarskiego.

Złożenie wieńca przed pomnikiem „Polskim matkom i dzieciom pochowanym w tej ziemi”, wieńców na grobach wychowawczyń Polskiego Domu Dziecka. Zwiedzanie szkoły i Muzeum szkolnego, poświęconego polskiemu Domowi Dziecka w Małej Minusie w latach 1942-1946.

14-00 – Spotkanie z członkami „Polonii Minusińska”. Koncert Zespołu „Czerwone Jagody”. Zwiedzanie Regionalnego Muzeum Krajoznawczego im. N. M. Martjanowa w Minusińsku. Wystawa książek XIX w. ze zbiorów Biblioteki Muzeum.

16-00 – Wyjazd do Abakanu

17-00 – Lekcja pokazowa w Szkole Języka i Kultury Polskiej „Język polski dla przedszkolaków”. Miejsce – Szkoła języka i kultury polskiej w Abakanie (ul. Wiatkina d.5).

18-00- Spotkanie z uczniami Szkoły polskiej w Abakanie. Miejsce – Szkoła języka i kultury polskiej w Abakanie (ul. Wiatkina d.5).

 

3 grudnia, niedziela

10-00 – Msza święta w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Abakanie

12-00 – Prezentacja książki dr Sergiusza Leończyka „Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”. W ramach prezentacji multimedialna prezentacja Larysy Korieniec z Minusińska „Mała Polska w sercu Syberii”. Spotkanie z mieszkańcami polskich wiosek w Chakasji i na południu Kraju Krasnojarskiego. Miejsce – Narodowa Biblioteka Chakaska im. N.G. Domożakowa (ul. Czertygaszewa 65-a).

14-00 – Obiad

15-00 – Koncert galowy Dni Kultury. Jubileuszowy koncert zespołu „Syberyjski Krakowiak”. Miejsce – Centrum Kultury i twórczości narodowej im. S.P. Kadyszewa (ul. Lenina 76).

 

 

Organizatorzy i sponsorzy Dni Kultury w Chakasji

i na południu Kraju Krasnojarskiego:

 

 

Kulturalno-Narodowa Organizacja społeczna „Polonia” Republiki Chakasji

Krasnojarska Narodowo-Kulturalna Organizacja społeczna „Polonia Minusińska” (Oddziały w Małej Minusie i Szuszeńskoje).

Ministerstwo narodowościowej i terytorialnej polityki Republiki Chakasji

Narodowa Biblioteka im. N.G. Domożakowa w Chakasji

Centrum Kultury i twórczości narodowej w Abakanie

Minusińskie Regionalne Muzeum Krajoznawcze im. N. Martjanowa w Minusińsku

Historyczno-etnograficzne Muzeum-rezerwat „Szuszeńskoje” w Szuszeńskoje

Konsulat Generalny RP w Irkucku

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

 

 

 

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje