Ruch bezwizowy z eksklawą Rosji

Prezydent Komorowski ratyfikował w 21 czerwca umowę o małym ruchu granicznym między Polską a Rosją. Odpowiednie porozumienie międzyrządowe zostało podpisane w Moskwie 14 grudnia zeszłego roku przez ministrów Radosława Sikorskiego i Siergieja Ławrowa. Szef rosyjskiej dyplomacji mówił wówczas, że „umowa otwiera przed mieszkańcami Kaliningradu i Polakami szerokie możliwości kontaktów biznesowych, turystyki i zwykłych kontaktów międzyludzkich”.

Porozumienie określa warunki przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, wysokość opłat za wydanie zezwolenia, a także sankcje stosowane wobec osób naruszających zasady małego ruchu granicznego. Umową objęto cały obwód kaliningradzki, zaś po stronie polskiej powiaty województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w tym Trójmiasto, Olsztyn i Elbląg. Zezwolenie, którego koszt wyniesienie 20 euro, będzie wydawane mieszkańcom strefy przygranicznej, a uprawniać będzie do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu oraz przebywania na jej terenie.

W maju ustawę o ratyfikacji porozumienia uchwaliła Duma Państwowa, zaś w połowie czerwca podpisał ją prezydent Władimir Putin. Umowa wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniego pisemnego zawiadomienia o zakończeniu zarówno przez stronę rosyjską, jak i polską, procedur wewnętrznych niezbędnych dla jej wejścia w życie, czyli najprawdopodobniej jeszcze w te wakacje.

Po ratyfikowaniu polsko-rosyjskiego porozumienia sprawą otwartą pozostaje ruch na granicy polsko-białoruskiej. Władze białoruskie nie spieszą się z akceptacją dokumentów, które przez Polskę zostały ratyfikowane już jesienią 2010 r. W lutym b.r. mały ruch graniczny ruszył na granicy Łotwy i Białorusi, objął Witebszczyznę i część Łatgalii.

 

Galerie zdjęć
Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wspólnota Polska

Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje