Życzenia z okazji jubileuszu pisma "Rodacy"

 

 

  W listopadzie i grudniu obchodzimy jubileusz pisma „Rodacy”.

  Przez dwadzieścia lat istnienia (1997-2017) gazeta trzymała się pierwotnie zadeklarowanego statusu – wydania kulturalno-oświatowego. Głównymi tematami publikacji były i wciąż są: historia, kultura, edukacja, zwyczaje, tradycje, święta narodu polskiego, losy Polaków i Rosjan w latach represji stalinowskich, walka Polaków o wolność i niepodległość Państwa Polskiego, dzisiejsze życie Polaków oraz osób polskiego pochodzenia w Rosji i w Polsce.

  Szerokość i różnorodność tematyki materiałów publikowanych przez redakcję pisma „Rodacy” (wraz z zachowaniem 20 proc. objętości materiałów o charakterze naukowym i popularnonaukowym) tworzą dziś swoisty harmonijny model w przestrzeni medialnej, który spełnia interesy czytelnika. Potwierdzeniem tego może być przyznanie „Rodakom” Nagrody im. Macieja Płażyńskiego w kategorii „Redakcja medium polonijnego” w kwietniu 2014 roku. Nagrodę wręczono „za wszechstronność podejmowanej tematyki, w tym przybliżanie historii, relacjonowanie życia codziennego społeczności polskiej w Rosji oraz upamiętnianie losów Polaków w Rosji”.

   Redakcja pisma „Rodacy” kilkakrotnie brała udział w spotkaniach przedstawicieli mediów polonijnych. W październiku 2016 roku przedstawiciele polskiej redakcji syberyjskiego kwartalnika wzięli udział w III Europejskim Forum Mediów Polonijnych, gdy w Warszawie spotkali się przedstawiciele 52 redakcji. W prezentacji, przygotowanej przez głównego organizatora Forum – Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – redakcja „Rodaków”, została zaprezentowana jako „najbardziej wykształcona”. Wszystko dzięki temu, że dziennikarze redakcji mają wykształcenie kierunkowe oraz posiadają stopnie naukowe .

   Można stwierdzić, że dzięki działalności wydawniczej kulturalno-oświatowe pismo „Rodacy” przyczyniło się do utworzenia własnej przestrzeni komunikowania medialnego wokół syberyjskiej Polonii i jej organizacji polonijnych. Medium koordynuje przepływ informacji, przesyłanych od przedstawicieli syberyjskich organizacji polonijnych, tworząc jedyną platformę informacyjną reprezentującą Polaków na Syberii. W taki sposób kwartalnik spełnia misję, której celem jest po pierwsze – zjednoczenie Polaków na poziomie języka, tradycji i kultury zarówno na Syberii, jak i w całej Rosji, po drugie – stworzenie pola do wymiany informacji komunikowania oraz nawiązywania kontaktów. Przez 20 lat funkcjonowania „Rodacy” stało się platformą współpracy o zasięgu międzynarodowym Rosji i Polski w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Oprócz tego pismo z powodzeniem spełnia rolę patronatu medialnego w celach informowania i promocji wydarzeń polonijnych.

Redaktor portalu www.rodacynasyberii.pl

Artiom Czernyszew

* * *

    Ogólnorosyjska Organizacja Społeczna    FEDERALNA POLSKA AUTONOMIA NARODOWO-KULTURALNA   

„KONGRES POLAKÓW W ROSJI”  

 

Pan Sergiusz Leończyk,

Redaktor naczelny pisma „Rodacy”

 

  W imieniu Prezydium i Rady Kongresu Polaków w Rosji gratuluję Panu i Panskim kolegom, wszyskim, kto przez 20 lat wpólnie z Panem wydaje to wspaniałe pismo, tej pięknej rocznicy. Przez dwa dziesięciolecia ”Rodacy” gromadzą i publikują informacje o życiu, historii i wspólczesnej sytuacji Poloni rosyjskiej, o losach Polaków, promując, również w środowisku rosyjskim, polską kulturę, polskie tradycje. Przez te lata „Rodacy” zdobyli zasłużone uznanie wśród organizacji polonijnych, łącząc nas i docierając wszędzie, gdzie mieszkają Polacy.

  Czekając więc na następne numery Pańskiego pisma, życzymy Panu i całej Redakcji „Rodaków” dużo sił, energii i natchnienia. Tak trzymać!

 

Halina Subotowicz-Romanowa,

Prezes Kongresu Polaków w Rosji.

Moskwa, 25 października 2017 r.

 

* * *

 

     Szanowny Panie Redaktorze!

  To dzięki Panu od 20 lat jestem stałym czytelnikiem i sympatykiem „Rodaków”.  W jubileuszowym dla tego pisma roku czuję potrzebę podziękowania za to i podzielenia się okolicznościowymi refleksjami.
   Swego czasu otrzymywałem (dzięki Pana uprzejmości) drukowane egzemplarze „Rodaków”. Teraz korzystam z ich internetowej wersji, która pozwala znacznie szerszej grupie zainteresowanych na całym świecie zapoznawać się z tym, czym żyją Polacy w Rosji. A mają się czym chwalić!
   Z wielką satysfakcją odnotowuję, że Pismo przeszło w ciągu minionych 20 lat ogromną przemianę, zarówno pod względem szaty graficznej (kolor!), jak i zawartości oraz jakości publikowanych materiałów. Stało się bardzo uważnym, wręcz skrupulatnym, kronikarzem życia Polonii w Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu mamy okazję śledzić na bieżąco i podziwiać różnorodną aktywność Rodaków.
   Publikuje ważne i ciekawe teksty historyczne oraz na temat współczesnej Polonii. Popularyzuje polską kulturę, obyczaje, święta narodowe, przypomina o ważnych rocznicach. Dzieli się z Czytelnikami także informacjami o tym, co w Polsce dzieje się ważnego z udziałem Rodaków z Rosji lub też o sprawach, które ich dotyczą.
  Pismo uczy, wychowuje, umacnia polski patriotyzm, popularyzuje ojczysty język i kulturę, mobilizuje do aktywności, zachęca do dzielenia się osiągnięciami, inicjuje różne ważne przedsięwzięcia kulturalne, oświatowe, naukowe i organizacyjne.
  Zawsze z uwagą przyglądam się materiałom ilustracyjnym. Liczne fotografie są bowiem ważnym uzupełnieniem tekstów. Wydobyte z państwowych czy też rodzinnych archiwów stają się dostępne publicznie. Wielokroć są to unikalne pamiątki, wyjątkowe świadectwa skomplikowanych polskich losów w Rosji (ZSRR). W odniesieniu do współczesnych fotografii, z uwagą wypatruję na nich moich syberyjskich znajomych z okresu, kiedy miałem okazję gościć w Abakanie, Minusińsku, Małej Minusie, Szuszenskoje i Znamience. Cieszę się, jeśli odnajduję znajome twarze, co staje się asumptem do miłych wspomnień i refleksji o tamtych spotkaniach.
Jestem wdzięczny Redakcji za popularyzowanie informacji o nowościach książkowych poświęconych Polakom na Syberii, zarówno w sensie historycznym, jak i współczesnym, a także o konferencjach naukowych. Dzięki temu na bieżąco trafiają do nas ważne komunikaty. 

 Szczerze gratuluję Zespołowi Redakcyjnemu dwudziestolecia (porcelanowa rocznica!) „Rodaków” życząc kolejnych wspaniałych jubileuszy oraz coraz to nowych, wiernych sympatyków w Rosji i na całym świecie. Sądzę, że Redakcja powinna stale czuć wdzięczność i poparcie nas, czytelników, w swojej trudnej i odpowiedzialnej pracy organizacyjnej oraz dziennikarskiej. Możecie być dumni ze swojej misji, z tego, czego dokonaliście. 


Z poważaniem,

Albin Głowacki

Prof. Uniwersytetu Łódzkiego

 

* * *    

 

   Szanowni Państwo!

  Uroczystość związana z Jubileuszem 20-lecia Czasopisma kulturalno-oświatowego "RODACY" jest szczególną okazją do wyrażenia uznania dla całego zespołu wydania za kształtowanie wizerunku Syberyjskiej Polonii, za pasję i dziennikarski profesjonalizm. W tak szczególnym dniu składamy najlepsze życzenia wspaniałych pomysłów i ambitnych planów oraz sukcesów w ich zrealizowaniu.

  Ten godny podziwu Jubileusz może być szczególną okazją by się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co było osiągnięte przez wypełnione pracą, nie zawsze łatwe ale piękne lata. Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia radosnych chwil, rozwiązanych problemów oraz na nowe ambitne zamysły.

  W imieniu Stowarzyszenia „Dom Polski” w Nowosybirsku pragnę złożyć życzenia tego, aby Czasopismo RODACY nadal rozwijało się i kwitło, dalsza praca była dla Państwa źródłem satysfakcji, a trud i wysiłek w nią włożony zawsze był doceniany przez społeczeństwo.

 

Prezes Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia

„Dom Polski” w Nowosybirsku

Zofia Judanowa

 

* * *    

Drodzy Czytelnicy! Rodacy!

Redaktorze Naczelny!

 

  Z okazji jubileuszu "Rodaków" w imieniu redakcji Gazety Petersburskiej  składam najserdeczniejsze gratulacje. Piękny jubileusz - symbol wytrwalej owocnej pracy na rzecz Polaków na Syberii i Rosji, trwały ślad pamięci pokoleń, odzwierciedlenie obecnej rzeczywistości polonijnej. Gratulujemy wyboru tematyki, obrazowości i zaangażowanej pracy redakcyjnej. Cieszymy się, ze możemy wspólnie uczestniczyć w życiu mediów polonijnych w Rosji. Bądźcie długie i udane lata wydawnicze.

  Czytelnikom życzymy dobrych spotkań z tytułem, niech treści zamieszczane na jego łamach zostają w sercach.

  Zespołowi redakcyjnemu satysfakcji i nowych pomysłów.  I niech tak się stanie!

 

Teresa Konopielko,

redaktor naczelna "Gazety Petersburskiej"

 

 

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje