List informacyjny

 

 


 

Drodzy koledzy!

 

  Polskie Stowarzyszenie „Polaros” (Jekaterynburg, Rosja) zaprasza do wzięcia udziału w przygotowaniu zbioru artykułów pt. „Szkice polonistów” w czasie obchodów stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

    Do udziału w pracy nad zbiorem artykułów zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i kulturą Polski, a także profesjonalnych polonistów (historyków, kulturoznawców itp.). Naszym celem jest stworzenie platformy dla dialogu pomiędzy ludźmi zainteresowanymi zarówno Polską jak i Polonią.

   Proponujemy rozważenie szerokiego zakresu problemów związanych z historią i kulturą, filozofią i religią państwa polskiego oraz Polonii, w szczególności polskich społeczności i organizacji. Ponadto proponujemy rozważyć zagadnienia związane z historią poszczególnych rodzin i osób. Badania dotyczące konkretnej problematyki są bardzo mile widziane. Może to być na przykład artykuł o miejscu pamięci, esej o przedmiocie kultury, analiza wybranego nurtu filozoficznego, historia własnej rodziny itp. Naszym zadaniem jest stworzenie takiego zbioru artykułów, które stanie się punktem zbornym dla ludzi którym Polska i Polonia nie są obojętne.

  Należy pamiętać, że oddzielna sekcja zbioru artykułów będzie poświęcona badaniom akademickim. Każdy artykuł zostanie zrecenzowany.

Artykuły prosimy wysyłać do 20 lipca 2018 r. Na następujący adres e-mail:

szkice.polonistow@gmail.com

Artykuły można pisać w języku rosyjskim lub polskim.

 

Aplikacja

 

  1. Informacje o autorze (w języku rosyjskim i / lub polskim):
  1. Zasady pisania artykułu:

Maksymalna objętość artykułu to 20 000 znaków ze spacjami, wliczając tytuł, bibliografię oraz dane autora;

Czcionka Times New Roman, rozmiar 14, odstępy między wierszami 1.5, wcięcie akapitu 0.

  1. Zasady tworzenia przypisów bibliograficznych oraz bibliografii:

Przypis umieszcza się w tekście w formacie: [1, P. 11], gdzie pierwsze to - numer pozycji w bibliografii, drugie - litera oznaczająca słowo „strona” w języku publikacji, trzecie - numer strony. Jeśli odwołujesz się do kilku publikacji jednocześnie, to powinny być one oddzielone od siebie średnikiem („;”).Bibliografia powinna znajdować się na końcu artykułu i być ponumerowana. Numeracja wykazu literatury jest podana w kolejności wymieniania publikacji w tekście. Tj. twój pierwszy przypis w tekście zawsze będzie widniał pod numerem 1, następny pod numerem 2, 3 itd.

  1. Tekst artykułu i informacje o autorze należy przesłać w jednym pliku

Nazwa pliku: Nazwisko_Artykuł

Przykład:

w tekście: [2, S. 85].

w bibliografii: 2) Abramowski E. Braterstwo, solidarność, współdziałanie. Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe. Wybór i opracowanie Okraska R. Łódź: Biblioteka Obywatela, 2012.

 

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje