Zakończenie roku szkolnego w Rosji

 

 

Irkuck

 

 

    Rok szkolny 2017-2018 w Irkucku zakończono VI konkursem wiedzy o języku polskim, historii, kulturze i tradycjach narodu polskiego "Ojczyzna! Oj, czy zna?”, który odbył się w Irkucku w dniach 29 kwietnia - 1 maja. Konkurs był organizowany przez Konsulat Generalny RP w Irkucku we współpracy z nauczycielami języka polskiego.

       Aby zmierzyć się w intelektualnym pojedynku do Irkucka przybyły delegacje uczniów szkół języka polskiego w wieku 12-18 lat z miast Omsk, Tomsk, Ułan Ude, Kemerowo, Irkuck oraz ze wsi Wierszyna obwodu irkuckiego. Abakan reprezentowała delegacja w składzie Anna Siedych, Artiom Romanowicz i Polina Andrijanowa. Młodzież z Abakanu od kilku lat uczy się języka polskiego i osiąga dobre wyniki w nauce.

     Wszystkie delegacje zamieszkały w ośrodku mieszkalnym w bazie centrum rekreacyjnego "Jołoczka", położonym w malowniczym miejscu przy lesie w pobliżu Irkucka. Pierwszego dnia pobytu młodzież miała okazję poznawania się ze sobą, opowiadania o sobie i swoich hobby w formie gry. Nauczyciele języka polskiego przeprowadzili ciekawą lekcję "Polskie frazeologizmy".

      Najbardziej ekscytującym dla uczestników konkursu był dzień drugi.  Musieli oni zmierzyć się z indywidualnym testem składającym się z 42 pytań. Przed rozpoczęciem konkursu młodzież przywitał Konsul Generalny RP w Irkucku Krzysztof Świderek, życzył uczciwej walki, a także podziękował za zainteresowanie językiem, kulturą i tradycjami Polski.

    Po teście młodzież zaproszono na wycieczkę do irkuckiego muzeum architektoniczno-etnograficznego "Talcy", a także na spacer do miejscowości Listwianka nad brzegiem Bajkału.

      Podsumowanie wyników, a także uroczystość nagrodzenia zwycięzców i laureatów konkursu odbyły się w trzecim dniu konkursu nad brzegiem Angary. Ze 100 możliwych punktów nasza młodzież zdobyła: Anna Siedych - 56 pkt., Polina Andrijanowa – 50 pkt., a Artiom Romanowicz - 38 pkt. Otrzymali oni dyplomy uczestników konkursu i pamiątki z Konsulatu. Jak mówią, najważniejszym prezentem dla nich były niezapomniane wrażenia z podróży, nowe znajomości i zdobyta wiedza.

 

Natalia Andrijanowa,

Minusińsk

 

 

Omsk

 

 

     Skończył się rok szkolny 2017/2018. Dla słuchaczy Stowarzyszenia „Rodzina” w ciągu roku szkolnego były zorganizowane i prowadzone zajęcia z języka polskiego i wiedzy o kulturze polskiej.  Na drzwiach wejściowych lokalu znajduje się szyld o tytule klasy: „Omska Regionalna społeczna Organizacja „Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Rodzina”.

    Lokal wyposażony jest do nauki i dysponuje specjalnymi atrybutami, które składają się z tablicy, telewizora, magnetofonu, mapy fizycznej Rzeczypospolitej Polskiej, tabel z zestawem zasad gramatyki oraz podręczników języka polskiego. W pomieszczeniu są regały z książkami i czasopismami. Dla wokalno - instrumentalnego zespołu „Skowroneczki” jest syntezator „Yamaha” i szafy do strojów.  Na ścianie wisi zegar, który pokazuje czas prowadzenia zajęć.

     Sobotnio - niedzielne kursy języka polskiego rozpoczęły się 1 października 2017  i trwały do 3 czerwca 2018 roku. Przyciągają one uczniów, którzy chcą zdobyć wiedzę języka polskiego i kultury polskiej od szkoły podstawowej do wyższych poziomów. W trzech grupach mają zajęcia dorośli, młodzież i dzieci. W zajęciach bierze udział 27 uczniów w różnym wieku od 13 do 75 lat. Zajęcia prowadzą doświadczeni członkowie Stowarzyszenia „Rodzina” Ałła Ladan i Oleg Nawołokin na podstawie podręcznika języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych autorstwa Blanki Konopki część I i II. Dużą zaletą w pracy naszych nauczycieli Ałły Ladan i Olega Nawołokina ze słuchaczami „Rodziny” - to wiedza zarówno z polskiego, jak i języka rosyjskiego, w związku z tym jest możliwość komunikowania się i wyjaśnienia na temat zawiłości słownictwa, rozumienia ze słuchu i mówienia, a także gramatyki języka polskiego. 

    Zajęcia dla pierwszej grupy wysokiego poziomu zaczynają się od godziny 13-00 i kończą się przed 14-30, a następnie po 15 minutach przerwy przychodzi inna grupa początkujących, która ma zajęcia od 14-45 do godziny16-15. Uczniowie z wielką chęcią i zainteresowaniem uczą się języka polskiego jako obcego oraz historii, kultury i literatury polskiej.

    W tym samym pomieszczeniu odbywają się próby sceniczne młodzieżowego wokalno - instrumentalnego zespołu „Skowroneczki”, składającego się z 11 osób (4 chłopców i 7 dziewcząt) w wieku od 13 do 18 lat. Zespół „Skowroneczki” prezentuje swój własny koncert, jako najlepszą formę kontaktu z publicznością. Zespół „Skowroneczki” w ostatnich czterech latach występował na scenach i salach koncertowych miasta Omska i obwodu omskiego dając około 30 koncertów. Scenariusz koncertów jest starannie przygotowany przez kierowniczkę zespołu Olgę Perminową. W ostatnich latach w koncertach zespołu występuje solo Uljana Łabzowa. Jej repertuar składa z utworów polskich kompozytorów oraz utworów z repertuaru Anny German i polskich piosenek ludowych.

 

Zespół „Skowroneczki”

 

   Ponadto w tym lokalu szefowie zarządu i członkowie Stowarzyszenia „Rodzina” gościnnie spotykają się z naukowcami, artystami z Polski i gośćmi z innych regionów Rosji. W dniu 15 marca 2017 roku członkowie stowarzyszenia „Rodzina” spotkali się z polskimi naukowcami, którym przewodniczył profesor Wiesław Caban, doktor habilitowany Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, zaprezentowali zgromadzonym uczestnikom spotkania serie aktualnych publikacji i wydawnictw poświęconych zagadnieniu zsyłek. Wspólnie ze Swietłaną Muliną opowiedzieli o swojej działalności w sferze badań, nauki i udostępniali nam swoją książkę:„Album Cypriana Dunina – Wąsowicza” to zbiór rysunków i opowiadań o losie jednego z zesłańców w mieście Omsk w latach 1850-1857. To pozycja, która włączyła się we wspomnienia jeszcze dwóch Polaków – szlachcica Józefa Bogusławskiego, zesłanego do wyczerpującej pracy na Syberii i księdza Mateusza Wejta. W książce  tej został opisany niecodzienny dla Polaków surowy syberyjski klimat, ponadto nakreślono stosunki z miejscową ludnością oraz trudy życia zesłańców. W dniu 16 marca w Obwodowej Bibliotece Państwowej im. Aleksandra Puszkina spotkała się grupa polskich i rosyjskich naukowców w ramach międzynarodowego projektu „Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XIX wieku w oczach Rosjan i rdzennych narodów”.

    W dniu 6 marca 2017 roku odwiedził nas z okazji Dnia miasta Omsk Konsul Generalny RP w Irkucku Krzysztof Świderek, który w ciepłej atmosferze współpracy rozmawiał z członkami Stowarzyszenia „Rodzina”. Pan Konsul interesował się czym zajmuje się Stowarzyszenie, jakie mamy plany działalności i jakie trudności w ich realizacji.

     Organizacja polonijna „Rodzina” serdecznie zaprasza polskich gości w odwiedziny.

 

Prezes Stowarzyszenia  „RODZINA”

Walentina Szmakowa

 

 

Czerniachowsk

 

 

XVII Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku,

poświęcone 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

     To ważne przedsięwzięcie polonijne w Czerniachowsku zostało zorganizowano przez ON „Dom Polski” w Czerniachowsku, Obwód Kaliningradzki, dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i pomocy Administracji m.Czerniachowsk. Pierwszego dnia tego wydarzenia 24 maja w Szkole Plastycznej można było uczestniczyć w konkursie rysunków dziecięcych pt.” Widokówka z Polski”. Zainteresowanie konkursem było wielkie, wpłynęło 36 prac dzieci i młodzieży, najlepsze prace zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

    25 maja Bogumiła Bednarek, pracownik Kaszubskiego Parku Etnograficznego im.Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich przeprowadziła warsztaty rękodzieła kaszubskiego pt. „Piękno kaszubskiej sztuki ludowej” (malarstwo na szkle). Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, uczestniczyło 94 osoby dzieci i młodzieży.

  W sobotę, 26 maja, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie XVII Dni Kultury Polskiej. W uroczystościach wzięło udział wielu gości zarówno z Polski jak i z Obwodu Kaliningradzkiego m.in.: Konsulowie RP w Kaliningradzie: P. Jerzy Kostrusiak i P. Grażyna Kostrusiak, Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego Krzysztof Kołaszewski, pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Małgorzata Stępniak, delegacja z m. Gizycko i z m. Suwałki, Szef Administracji Rejonu Czerniachowskiego Siergej Bułyczew, Naczelnik Wydziału Kultury Administracji Czerniachowska Włada Smirnowa.

  Na inauguracji Dni Kultury Polskiej wystąpił z pięknym koncertem zespół „Strumyk” Stowarzyszenia Polonijnego „Dom Polski” im. F. Chopina w Czerniachowsku, które zaprezentował polskie tańce narodowe. W uroczystościach licznie wzięła udział Polonia z Bałtyjska, Czerniachowska, Ozierska, Polesska, Kaliningradu.

   Dzieci i młodzież z organizacji polonijnych zaprezentowali swoje możliwości: w konkursie recytatorskim uczestniczyło 35 dzieci i młodzieży, w konkursie piosenki polskiej wzięło udział 14 solistów i 2 duety. W konkursach uczestniczyły też dzieci i młodzież ze szkół Rejonu Czerniachowskiego. W Konkursie Piosenki Polskiej czołowe miejsca wśród solistów zajęli: Gran Prix Andrej Bokow (ON „Dom Polski” Czerniachowsk), I miejsce Daria Rogatiuk (Rejonowy Dom Kultury), II miejsce: Jekaterina Drewal (ON „Dom Polski” Czerniachowsk),  III miejsce Arsen Chołow (Rejonowy Dom Kultury), wyróżnienie Jana Onistratienko (Związek Młodzieży „Polonez” z Kaliningradu).  

   Wśród zespołów i duetów: I miejsce – duet Jekaterina Drewal i Anna Kłygina (ON „Dom Polski” z Czerniachowska).

   Tegoż dnia dr habilitowany historii Sergiusz Leończyk, Prezes KNOS „Polonia” Republiki Chakasja, redaktor czasopisma „Rodacy” zaprezentował dla spoleczności swoje nowe książki „Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku i „Cmentarze polskie na Uralu i Syberii ”.

  W ramach XVII Dni Kultury Polskiej otwarto również wystawę „Polscy Nobliści”, zaprezentowaną  przez Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie. Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku  uświetnił występ zespołu wokalnego z Suwałk „Suwalskie Starszaki”.

    Podczas XVII Dni Kultury ujawiły się nowe talenty, potwierdzające jak pięknai różnorodna jest kultura i jak jest bogata historia Polski.

 

Red.

 

Abakan

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Abakanie

 

 

    27 maja w Abakanie uroczyście obchodzono zakończenie kolejnego roku szkolnego. Rok szkolny 2017-2018 był to już 23 rok działalności Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Abakanie. Od zeszłego roku Szkoła ta nosi nazwę „Słowiańskie miasteczko” («Славянский городок»). Kieruje Szkołą Prezes Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej „Polonia” Republiki Chakasji Helena Władimirowa, kieruje ona również zespołem „Syberyjski Krakowiak” i uczy muzyki. Wśród nauczycieli Szkoły: choreograf Julia Iwanowa, plastyk (przedmiot „Polska Sztuka ludowa”) Oksana Snorowichina, nauczycielka języka polskiego – Swietłana Goriewa. Od roku w Szkole jest prowadzony język angielski, prowadzi go Arina Ułturgaszewa. Obecnie w Szkole „Słowiańskie miasteczko” uczy się 40 dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz grupa starszej młodzieży w składzie zespołu „Syberyjski Krakowiak”.

    Młodzież i dorośli obecnie uczą się języka polskiego na Kursach językowych przy Centrum Książki Polskiej w Bibliotece Narodowej Republiki Chakasji (lektorem jest kierowniczka Centrum – Swietłana Kuźmina).

   W sąsiednim Minusińsku zajęcia z języka polskiego prowadzi dyplomowany filolog języka polskiego, członek Zarządu KNOO „Polonia” w Abakanie Olga Siedych.

   Lektorat języka polskiego od ponad 14 lat jest prowadzony w Instytucie filologii rosyjskiej Uniwersytetu Państwowego im. N.F. Katanowa (lektor dr hab. Helena Griszczewa, oddzielny kurs porównawczy gramatyki rosyjskiej i polskiej prowadzi prof. Halina Panowa).

    Uroczystości zakończenia roku w Szkole rozpoczęły się występem młodszej grupy wokalnej zespołu „Syberyjski Krakowiak”. Piosenki były poświęcone mamie, bo w Polsce 26 maja obchodzone jako Dzień Matki.

   Później z tańcami  polskim i rosyjskim wystąpiła średnia grupa choreograficzna zespołu „Syberyjski Krakowiak”. Z prezentacją prac plastycznych wystąpiła grupa dzieci pod kierownictwem nauczycielki Oksany Snorowichinej.

   Dzieci i licznie przybyłych rodziców przywitał założyciel Szkoły polskiej w Abakanie, obecnie Wiceprezes KNOO „Polonia” dr hab. Sergiusz Leończyk. Opowiedział on o planach wyjazdowych zespołu „Syberyjski Krakowiak” w lipcu br. oraz o zaplanowanym obozie językowym dla dzieci polonijnych „W górach Sajańskich”. Również zaprezentowano nowy 77 nr pisma „Rodacy”, w roku bieżącym jako pierwszy ukazał się numer w języku rosyjskim. Pięknym finałem uroczystości był walc wiedeński w wykonaniu choreografa Julii Iwanowej i tancerza Zespołu „Syberyjski Krakowiak” Ilji Owczarowa.

 

 

    Po koncercie odbyło się spotkanie kierownictwa Szkoły i KNOO „Polonia” z rodzicami, w tym czasie dzieci piły herbatę ze smacznymi ciastami. Na spotkaniu z rodzicami oraz członkami KNOO „Polonia” omawiano bieżące problemy funkcjonowania Szkoły, a zwłaszcza brak pomocy ze strony władz miasta i republiki. Od zeszłego 2017 r. organizacja wynajmuje pomieszczenie dla Szkoły i Zespołu „Syberyjski Krakowiak”. Opłaty są bardzo wysokie, co zagraża dalszej działalności Szkoły i szczególnie funkcjonowaniu Zespołu „Syberyjski Krakowiak”.

    Omawiano również inne kwestie. W roku bieżącym – roku 100.lecia polskiej niepodległości Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasji obchodzi swoje 25-lecie. Najważniejsze uroczystości zaplanowane są na 1-4 listopada 2018 r.

 

Red.

 

 

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje