III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej


 

      W Krakowie 29 czerwca 2 lipca odbył się III zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Udział w Zjeździe wzięli 35 uczestników z 21 kraju świata. Rosję reprezentował dr hab. Sergiusz Leończyk, wieloletni Prezes KNOO „Polonia” Republiki Chakasji, założyciel pierwszej szkoły polonijnej w Abakanie.

 

   Gości przywitali senator Jerzy Fedorowicz, marszałek województwa Małopolskiego Jacek Krupa, wiceprezydent miasta Krakowa Katarzyna Król, Grzegorz Seroczyński dyrektor biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, Beata Pietryk MEN. W krakowskim magistracie z uczestnikami Konferencji spotkał się prezydent miasta Jacek Majchrowski.

 Następnego dnia zjazd powołał Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie „Kongres Oświaty Polonijnej”. Odbyły się obrady i wybory władz. Jednogłośnie prezesem została wybrana Jolanta Grażyna Tatara, wiceprezesi Anna Teresa Dunajewska i Hanna Irena Matras-Sand, członkowie Zarządu Agnieszka Katarzyna Zając i Ewa Małgorzata Miżejewska, a Sekretarzem Iwona Małgorzata Malinowska.

 

 

   Uczestnicy Zjazdu podsumowali pracę dotychczasowych władz organizacji, a także ocenili stan nauczania polskiej młodzieży na obczyźnie. Spotkania organizowane przez Kongres Oświaty Polonijnej są zawsze okazją do integracji środowiska zaangażowanego w pracę na rzecz polskiej oświaty poza granicami kraju.

   Patronat nad tegorocznym zjazdem objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

 Jednym z punktów programu były warsztaty dla nauczycieli polonijnych poświęcone innowacyjnemu kształceniu, przewidziano także czas na indywidualne konsultacje metodyczno-przedmiotowe. KOP powstał w 2011 r. Czuwa nad tym, by oświata polonijna i polska poza granicami kraju mogła się dobrze rozwijać, integruje ruch oświatowy Polonii i Polaków poza krajem (rozmaite organizacje oświatowe i szkoły polonijne), dba o zachowanie przez młode pokolenia Polaków, w tym migrantów, języka polskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego, rekomenduje konkretne działania mające promować język i kulturę ojczystą.

    Organizatorzy Zjazdu: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej w Krakowie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska i Kongres Oświaty Polonijnej.

    Projekt jest realizowany w ramach opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami w 2018 r.

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje