Szkolenie biblioteczne w Poznaniu

 

 

 

    W dniach 15-21 lipca w Poznaniu odbyły się szkolenia biblioteczne dla nauczycieli z Białorusi, Czech, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Główne organizatorzy szkoleń: Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego były prowadzone spotkania i prezentacje w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu oraz w Bibliotece Kórnickiej PAN w Kórniku.

   Polonijne bibliotekarze przyjechali do Poznania, żeby zobaczyć jak pracują największe biblioteki w mieście i poznać ich księgozbiory. Rosję prezentował dr hab. Sergiusz Leończyk, założyciel w Abakanie jedynego oficjalnego Centrum Książki Polskiej w Rosji. Początkowo na szkolenia musiała przyjechać kierowniczka Centrum Swietłana Kuźmina, jednak Ministerstwo Kultury Chakasji do którego podlega Centrum w składzie Biblioteki Narodowej Republiki Chakasji nie zgodziło się na delegację bibliotekarki na szkolenie do Polski.

 

     Program szkoleń był bardzo ciekawy i pożyteczny dla bibliotekarzy polonijnych. Uczestnicy spotkania szczególne podziękowania składają na ręce koordynatora merytorycznego szkoleń Marleny Solak. Pani Marlena była konsulem ds. Polonii w Konsulacie RP w Kiszyniowie, dobrze zna problemy Polonii na Wschodzie i dzięki temu stała naprawdę duszą niewielkiego grona bibliotekarzy podczas tygodniowego szkolenia w Poznaniu.

 


 

     Oprócz tego uczestnicy szkoleń ocenili pracę kustoszy Biblioteki UAM Aleksandry Mikołajskiej, Jolanty Noskowiak, Bożeny Świstek-Oborskiej i Haliny Wieland. Ciekawe prezentacji z dziejów i współczesnych osiągnięć Biblioteki Raczyńskich zaprezentowały kustosz i kierownik Oddziału Rękopisów Magdalena Bugajewska i rzecznik prasowy BR Katarzyna Wojtaszak. Jak powiedział Dyrektor Biura Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Łukaszewski: „Bibliotekarze nauczyli się jak digitalizować materiały archiwalne, jak katalogować, jak przechowywać książki”.
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Red.

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje