DO KRESOWIAN


29czerwca 2012 r.

Warszawa

Do Kresowian,

 

Zwracamy się z apelem do uczestników XVIII Światowego Zjazdu Kresowian zgromadzonych w Częstochowie. Apeluję do wszystkich środowisk kresowych by zabrali głos w dyskusji nad sprawą przyszłości  Polaków pozostających poza Macierzą. Obecnie doszło do załamania systemu wsparcia dla rodaków pozostających poza granicami kraju, dlatego też polskie organizacje w Rosji, na Ukrainie i Litwie, w Mołdawii  i Słowacji, ale też w innych krajach, mają poważne kłopoty z dalszym finansowaniem swojej działalności. Wiele z nich już wstrzymało realizację planowanych wcześniej działań.

Niestety, nie mieliśmy wpływu na historię, ale na dzisiejszą politykę rządu wobec Polaków za granicą możemy próbować wpłynąć. Przewartościowanie polityki rządu wobec Polaków będących poza granicami, to znaczy nastawianie się na ścisłą współpracę o charakterze „komercyjnej wymiany usług", nie przynosi nadziei. Są społeczności polonijne na obczyźnie, które nie będą mogły wywiązać się z tego nowego układu handlowego.

Również Polacy na zachodzie Europy oczekiwaliby od Ojczyzny konkretnych działań: Trzeba stale pogłębiać i modyfikować wiedzę o diasporze polskiej, ponieważ emigracje starzeją się, ale i uzupełniają o nowych Polaków. Najjaśniejsza Rzeczpospolita powinna z większą uwagą przyglądać się Rodakom za granicą i ich problemom.

Ważna jest dyskusja i działanie na rzecz wypracowania wspólnych zasad łączności Polaków z Macierzą. Chodzi o przyszłość kolejnych pokoleń. Pokolenia Kresowe proszę o głosy w ważnej sprawie, diaspora polska nie może być problemem. Być może sytuacja kryzysowa nie wynika  ze złej woli, ale raczej z nieznajomości tematu.

Czy najlepiej gdyby tej diaspory  w ogóle nie było, bo jest obciążeniem?

Debata Polonijna w Programie Pomost prowadzona jest przy współpracy z Magazynem Polonia, Radiem Chicago, Nowym Dziennikiem NY, Polskim Radiem w USA, Kresowym Serwisem Informacyjnym, Gazetą Petersburską, Pismem Rodacy na Syberii, stowarzyszeniem dziennikarzy polonijnych we Francji APAJTE.  Są z nami działacze portalu „Polacy w Berlinie" oraz inne media polonijne.

Pozdrawiam Kresowian

red Zofia Wojciechowska

Program Pomost w Radio Wnet

programpomost@gmail.com

 

Galerie zdjęć
Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wspólnota Polska

Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje