Dni kultury polskiej na Ałtaju 2018

 

 

5 paździenika (piątek) 18:00   Koncert polskiej muzyki i poezji „POLSKA W NASZYCH SERCACH. HONOR, WOLNOŚĆ, MIŁOŚĆ” na 100 rocznicę odrodzenia Niepodległości Polski, wykonawca Wanda Jarmolińska Кинозал Алтайского отделения Союза кинематографистов России г. Барнаул, пр. Красноармейский, 14

 

 

 

 

 

11 paździenika (czwartek) 18:30   Otwarcie Festiwalu Polskiego Kino „WISŁA”. Lekcja „Historia Polskiego Kina”, wykładowca W. Kuznecow (reżyser, prezes Ałtajskiej Filii Związku Kinematografistów Rosji).  Kino Najlepszy, reż. Łukasz Palkowski, Polska, 2017, 110 min

Лучше всех, реж. Лукаш Пальковски, биографическая драма, Польша, 2017, 110 мин.

 

12 paździenika (piątek) 19:00             Powidoki, reż. Andrzej Wajda, Polska, 2016, 100 min

Послеобразы, реж. Анджей Вайда,Польша, 2016, 100 мин

 

13 paździenika (sobota) 17:00            Szczęście świata, reż. Michał Rosa, Polska, 2016, 98 min. Przed pokazem lekcja „Polskie kinoreżyserowie”, wykładowca W. Kuznecow

Счастье мира, реж. Михал Роса, Польша, 2016, 98 мин.

 

14 paździenika (niedziela) 13:00         Za niebieskimi drzwiami, Mariusz Palej, Polska, 2016, 80 min, 12+ За синей дверью, реж. Мариуш Палей, Польша, 2016, 80 мин., 12+

14 paździenika (niedziela)  15:00         Komunia

 

15 paździenika (poniedziałek) 19:00    Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman, animacja/dramat, Wielka Brytania/Polska, 2017, 90 min

Ван Гог. С любовью, Винсент, реж. Дорота Кобела, Хью Уэлшман, анимация/драма, Великобритания/Польша, 2017, 90 мин

 

16 paździenika (wtorek) 19:00       Maria Skłodowska-Curie, reż. Marie Noelle, 2016, Polska, Belgia, Francja, Niemcy, 100 min, 12+

Мария Склодовска-Кюри, реж. Мари Ноэль, Польша/Бельгия/Франция/Германия, 2016, 100 мин.,12+

 

17 paździenika (środa)  19:00        Jestem mordercą, reż. Maciej Pieprzyca, Polska, 2016, 107 min

Я - убийца, реж. Мацей Пепшица, Польша, 2016, 107 мин.

 

18 paździenika (czwartek) 19:00         Volta, reż. Juliusz Machulski, Polska, 2017, 105 min

Вольт, реж. Юлиуш Махульски, Польша, 2017, 105 мин.

 

19 paździenika (piątek) 19:00 Blok dokumentalny (88 min) /Блок короткометражных документальных фильмов:

Amerykański sen, reż. Marek Skrzecz, Polska, 2017, 26 min (Studio Munka)

Aмериканская мечта, реж. Марек Скжеч, Польша, 2017, 26 мин.

Na szczęście, reż. Piotr Januszkiewicz, 24 min (Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego)

На счастье, реж. Петр Янушкевич

Proch, reż. Jakub Radej, Polska, 2017, 24 min (Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego)

Прах, реж. Якуб Радей

Wolta, reż. Monika Kotecka, Karolina Poryzała, Polska, 2017, 14 min (Studio Munka)

Вольт, реж. Моника Котецка, Каролина Порызала, Польша, 2017, 14 мин.

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje