Konferencja „Polski Świat Rosyjskiego Człowieka” w Jarosławiu

 

 

 

   W kwietniu 2019 roku Dom Polski w Jarosławiu zorganizował III Międzynarodową Konferencję „Polski Świat Rosyjskiego Człowieka”. Imprezy tego cyklu odbywają się od 2016 roku i mają sprzyjać rozwojowi naukowego, edukacyjnego i kulturalnego dialogu między Polską a Rosją.

 

    W porównaniu z poprzednimi latami w obradach obok zawodowych historyków aktywnie brała udział młodzież szkolna i akademicka. W swoich wystąpieniach uczestnicy starali się pokazywać wpływ wydarzeń przeszłości na obecne stosunki polsko-rosyjskie.

   Najmłodszą prelegentką była uczennica 8 klasy szkoły nr 3 w Jarosławiu Helena Machnaczowa, która opowiedziała o polskich zapożyczeniach w języku rosyjskim (referat „Językowe skrzyżowania”).  Uczeń 10 klasy tejże szkoły Ilia Uszakow przedstawił przegląd problemów, specyfiki i prawidłowości stosunków polsko-rosyjskich w ciągu ostatnich czterystu lat („Polska i Rosja. Wspólne karty historii”)”. Aleksandra Wyrżykowska ze szkoły nr 37 opowiedziała o rosyjskich wpływach na polski portret sarmacki XVI — XVIII ww.

 

Helena Machnaczowa

 

     Studentka Uniwersytetu Jarosławskiego im. P.G. Demidowa, działaczka Domu Polskiego Natalia Monachowa przeprowadziła analizę stosunków obwodu jarosławskiego i województwa radomskiego w latach 80-tych XX wieku. Opowiedziała o nowych dokumentach archiwalnych oraz o umowie partnerskiej, na podstawie której odbywały się programy wymiany kulturowej i turystyka w tym okresie.

   Prezes Domu Polskiego w Jarosławiu Swietłana Zajec, adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej Uniwersytetu Jarosławskiego im. P. G. Demidowa, szczegółowo przeanalizowała prasę polską w kwietniu 2019 roku określając obszary zainteresowań czytelników i stopień zainteresowania dziennikarzy stosunkami polsko-rosyjskimi.

 

Swietłana Zajec, prezes Domu Polskiego w Jarosławiu

 

      Walerij Konowałow, członek Rosyjskiego Stowarzyszenia Historyków i Archiwistów, w swoim wystąpieniu poruszył temat działalności duchowej i pedagogicznej prawosławnego świętego Dymitra z Rostowa, który urodził się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie został metropolitą Rostowskim i Jarosławskim (referat „Św. Dymitr z Rostowa a „kryzys” szkoły parafialnej pod koniec XVII wieku.”

 

Walerij Konowałow

 

     Członek prezydium Rosyjskiego Stowarzyszenia Ochrony Pomników Historii i Kultury Siergiej Kryłow opowiedział o historii i obecnym stanie majątku polskiego rodu Chrapowickich we wsi Bierieżki w obwodzie jarosławskim.

 

Uczestnicy konferencji

 

    Pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Piotr Binder poruszył temat dynamiki stosunku Polaków do Rosjan w ostatnim ćwierćwieczu. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi Rosja staje się dla mieszkańców Polski egzotycznym krajem, którego tradycje i obyczaje są coraz mniej znane i zrozumiałe.

 

Zespół polonijny „Polskie kwiaty”

 

Zespół polonijny „Polskie kwiaty”

 

   Podczas konferencji odbyło się wystąpienie zespołu polonijnego „Polskie kwiaty”, a jego kierowniczka Ludmiła Szyroczenkowa opowiedziała o polskich strojach ludowych.

    W przyszłym roku organizatorzy planują poszerzyć zakres konferencji zapraszając badaczy z Polski i innych regionów, szczególnie młodzież.

 

 

Foto Aleksander Jemeljanow 

(MK Jarosławl)

 

 

 

Galerie zdjęć
Finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od
Kancelarii Senatu RP
Godło Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
Wspólnota Polska

Redakcja strony: dr Sergiusz Leończyk,dr Artiom Czernyszew
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje