Konferencja „Polski Świat Rosyjskiego Człowieka” w Jarosławiu

 

 

 

   W kwietniu 2019 roku Dom Polski w Jarosławiu zorganizował III Międzynarodową Konferencję „Polski Świat Rosyjskiego Człowieka”. Imprezy tego cyklu odbywają się od 2016 roku i mają sprzyjać rozwojowi naukowego, edukacyjnego i kulturalnego dialogu między Polską a Rosją.

 

    W porównaniu z poprzednimi latami w obradach obok zawodowych historyków aktywnie brała udział młodzież szkolna i akademicka. W swoich wystąpieniach uczestnicy starali się pokazywać wpływ wydarzeń przeszłości na obecne stosunki polsko-rosyjskie.

   Najmłodszą prelegentką była uczennica 8 klasy szkoły nr 3 w Jarosławiu Helena Machnaczowa, która opowiedziała o polskich zapożyczeniach w języku rosyjskim (referat „Językowe skrzyżowania”).  Uczeń 10 klasy tejże szkoły Ilia Uszakow przedstawił przegląd problemów, specyfiki i prawidłowości stosunków polsko-rosyjskich w ciągu ostatnich czterystu lat („Polska i Rosja. Wspólne karty historii”)”. Aleksandra Wyrżykowska ze szkoły nr 37 opowiedziała o rosyjskich wpływach na polski portret sarmacki XVI — XVIII ww.

 

Helena Machnaczowa

 

     Studentka Uniwersytetu Jarosławskiego im. P.G. Demidowa, działaczka Domu Polskiego Natalia Monachowa przeprowadziła analizę stosunków obwodu jarosławskiego i województwa radomskiego w latach 80-tych XX wieku. Opowiedziała o nowych dokumentach archiwalnych oraz o umowie partnerskiej, na podstawie której odbywały się programy wymiany kulturowej i turystyka w tym okresie.

   Prezes Domu Polskiego w Jarosławiu Swietłana Zajec, adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej Uniwersytetu Jarosławskiego im. P. G. Demidowa, szczegółowo przeanalizowała prasę polską w kwietniu 2019 roku określając obszary zainteresowań czytelników i stopień zainteresowania dziennikarzy stosunkami polsko-rosyjskimi.

 

Swietłana Zajec, prezes Domu Polskiego w Jarosławiu

 

      Walerij Konowałow, członek Rosyjskiego Stowarzyszenia Historyków i Archiwistów, w swoim wystąpieniu poruszył temat działalności duchowej i pedagogicznej prawosławnego świętego Dymitra z Rostowa, który urodził się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie został metropolitą Rostowskim i Jarosławskim (referat „Św. Dymitr z Rostowa a „kryzys” szkoły parafialnej pod koniec XVII wieku.”

 

Walerij Konowałow

 

     Członek prezydium Rosyjskiego Stowarzyszenia Ochrony Pomników Historii i Kultury Siergiej Kryłow opowiedział o historii i obecnym stanie majątku polskiego rodu Chrapowickich we wsi Bierieżki w obwodzie jarosławskim.

 

Uczestnicy konferencji

 

    Pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Piotr Binder poruszył temat dynamiki stosunku Polaków do Rosjan w ostatnim ćwierćwieczu. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi Rosja staje się dla mieszkańców Polski egzotycznym krajem, którego tradycje i obyczaje są coraz mniej znane i zrozumiałe.

 

Zespół polonijny „Polskie kwiaty”

 

Zespół polonijny „Polskie kwiaty”

 

   Podczas konferencji odbyło się wystąpienie zespołu polonijnego „Polskie kwiaty”, a jego kierowniczka Ludmiła Szyroczenkowa opowiedziała o polskich strojach ludowych.

    W przyszłym roku organizatorzy planują poszerzyć zakres konferencji zapraszając badaczy z Polski i innych regionów, szczególnie młodzież.

 

 

Foto Aleksander Jemeljanow 

(MK Jarosławl)

 

 

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje