Życzenia z okazji 15. lecia Zespołu Syberyjski krakowiak i pisma Rodacy

                                                                                         Warszawa, dn. 11 lipca 2012 r.

SZEF KANCELARII SENATU

          Ewa Polkowska

 

 

 

                                                                    Pan

                                                                  DR. SERGIUSZ LEOŃCZYK

                                                                 WICE  PREZES

                                                                FEDERALNEJ POLSKIEJ

                                                               NARODOWO-KULTURALNEJ      

                                                      AUTONOMII „KONGRES POLAKÓW W ROSJI”

 

 

 

 

Szanowny Panie,

 

       W imieniu Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdana Borusewicza oraz własnym pragnę przekazać, za Pańskim pośrednictwem gratulacje, dla wszystkich przedstawicieli środowiska polskiego w dalekiej Chakasji, w związku z pięknym jubileuszem 15 – lecia pracy dwóch ważnych instytucji: redakcji pisma „Rodacy” i zespołu dziecięco-młodzieżowego „Syberyjski Krakowiak”.

 

       Myślę, że obie one odegrały doniosłą rolę w odradzaniu się polskości w tej odległej od Polski części Federacji Rosyjskiej, przyczyniając się do integracji żyjącej w rozproszeniu polskiej diaspory. Doceniamy Państwa działanie, pełne zaangażowanie i pasji społecznikowskiej, którego celem jest kultywowanie polskiego języka, polskiej tradycji i obyczaju. Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie napotykaliście w przeszłości i obecnie w swojej pracy. Tym większy żywimy podziw i uznanie dla Państwa osiągnięć i sukcesów.

 

Pragnę podkreślić, że od początku istnienia odrodzonego Senatu marszałkowie Izby i jej członkowie z wielką troską starali się budować relacje pomiędzy Polską a środowiskami polonijnymi w świecie, emigracją niepodległościową i naszymi Rodakami na Wschodzie, „zapomnianymi” przez całe dziesięciolecia po II wojnie światowej w oparciu o zasadę wzajemnego zrozumienia i zaufania. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że dialog oparty na poszanowaniu podmiotowości i partnerstwie okazał się najskuteczniejszym narzędziem w osiągnięciu wspólnych celów, a zwłaszcza nadrzędnego, jakim jest dobro wspólne: Polski oraz diaspory. Wierzymy, że dzieło Senatu i nasz wspólny dorobek znajdą godnych kontynuatorów.

 

Jeszcze raz gratuluję pięknego jubileuszu. Życzę wszystkim Państwu wielu sił i inwencji dla dalszej, potrzebnej pracy społecznej, która zbliża dwa narody o bogatym doświadczeniu historycznym, nierzadko wspólnym: rosyjski i polski. 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje