Pilnie! W cieniu koronawirusa zamknięto Centrum Książki Polskiej na Syberii

 

 

25 maja rozporządzeniem Ministerstwa Kultury Republiki zamknięto Centrum Książki Polskiej w Abakanie. 

Centrum Książki Polskiej na Syberii było otwarte 9 grudnia 2005 roku z inicjatywy Narodowej Biblioteki imienia Nikołaja Domożakowa i Ministerstwa kultury Republiki Chakasji przy udziale Ambasady i Konsulatu RP w Moskwie oraz przy stałym wsparciu głównego inicjatora – Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej „Polonia” Republiki Chakasji.
Mimo, że kilka wiodących bibliotek Federacji Rosyjskiej ściśle współpracowało z bibliotekami w Polsce, Centrum Książki Polskiej w Republice Chakasji do dziś pozostawało jedynym takiego rodzaju centrum w Rosji.

 


Centrum Książki Polskiej organizowało naukowe konferencje, seminaria nauczycieli języka polskiego, wystawy książkowe polskich i polonijnych pisarzy i prac polskich i polonijnych artystów oraz organizuje spotkania z gośćmi z Polski.
Zasoby Centrum Książki Polskiej liczyły ponad 1000 książek oraz mają ponad 100 tytułów prasowych w języku polskim. Są to słowniki, encyklopedie, albumy, literatura piękna klasyczna i współczesna, wydania serii „Złota biblioteka klasyki” oraz cenna kolekcja wydawnicza „Ocalić od zapomnienia”, poświęcona starym zwyczajom polskim i rzemiosłom oraz wiele innych wydań.
Zespół ten sformował się dzięki darom Konsulatu Generalnego RP w Irkucku, polskich uniwersytetów i instytutów kultury, fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Oświata Polska za granicą” oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Oprócz tego Centrum Książki Polskiej regularnie otrzymuje książki i czasopisma w darze od mieszkańców i autorów pochodzenia polskiego z Republiki Chakasji, Kraju Krasnojarskiego oraz innych regionów Syberii.
Oprócz przechowywania i wypożyczania czytelnikom książek funkcje Centrum Książki Polskiej obejmują: organizację działalności klubu miłośników kultury polskiej „Harmonia”; organizację wieczorów tematycznych i uroczystości związanych z kultura polską; organizowanie konferencji, spotkań, wystaw tematycznych i prezentacji; udzielanie konsultacji z języka polskiego i prowadzenie kursów języka polskiego oraz udzielanie informacji z obszarów polskiego i polonijnego życia społeczno-kulturalnego.

 


Dzięki wieloletniej pracy Centrum Książki Polskiej na uniwersytetach polskich podjęło studia ponad 30 młodych czytelników owego Centrum, a ponad 50 brało udział w letnich szkołach językowych w Warszawie, Lublinie, Krakowie i innych miastach polskich. Razem z nauczycielami Szkoły języka i kultury polskiej w Abakanie Centrum Książki Polskiej opracowuje media-lekcje o różnych kulturalnych i historycznych wydarzeniach w Polsce (Święto Niepodległości, Dzień Flagi), organizuje wieczory i gry z okazji świąt religijnych i ludowych (Boże Narodzenie, Andrzejki, Zaduszki). W master-clasach z twórczości ludowej biorą udział nie tylko czytelnicy Centrum, ale wszyscy chętni z Republiki Chakasji, goście z miasta Minusińsk i południa Kraju Krasnojarskiego.
Centrum Książki Polskiej jest szeroko otwarte do przyjaźni i współpracy z innymi narodowościowymi organizacjami Republiki Chakasji i całej Rosji. Stałymi partnerami Centrum są Centralna miejska biblioteka imienia A.S. Puszkina w Czernogorsku, Chakaska republikańska biblioteka dziecięca, Minusińska miejska galeria obrazów, Historyczno-etnograficzne Muzeum-skansen „Szuszeńskoje”, Krasnojarska Regionalna Polonijna Narodowościowo-kulturalna Organizacja Społeczna „Polonia Minusińska”, ukraińska diaspora m. Czernogorska, chakaski folklorystyczny zespół „Czon kiogleri”, zespół polonijny z Minusińska „Czerwone Jagody”, Centrum Kultury niemieckiej im. Henryka Batca i inne.
Centrum Książki Polskiej ściśle współpracuje z Konsulatem Generalnym RP w Irkucku, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz z Muzeum literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.
Wspólnie z przyjaciółmi i partnerami Centrum Książki Polskiej bierze aktywny udział w różnorodnych projektach, skierowanych na popularyzację kultur narodowościowych, istniejących na terenie republiki Chakasji, podwyższenie poziomu tolerancji wobec narodowości. Temu wszystkiemu służą projekty czytelnicze: „Przez książki ku pokojowi i zgodzie”, „Podróżujemy po krajach i kontynentach razem z ekspertem książkowym Nastią”, co roku odbywa się republikański festiwal kultur narodowościowych pt. „Strzeż swoich korzeni” (m. Czernogorsk w Chakasji).
Centrum Książki Polskiej aktywnie i stale uczestniczy w dużych przedsięwzięciach kulturalnych w republice Chakasji – święta ludowe chakaskie „Urtun Tojy” i „Tun Pajram”.
Centrum Książki polskiej regularnie publikuje sprawozdania ze swojej działalności na łamach pisma Kongresu Polaków w Rosji „Rodacy” oraz w wywiadach dla Radia „Rodacy”.
Adres Centrum: Rosja, 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чертыгашева д.65, а/я 13.
Miejsce:
4. piętro, sala. 505.
Kierownik Centrum: Swietłana Kuźmina.
Tel. kontaktowy: +7 (3902) 212-321.
E-mail: llitetuvis@list.ru


 

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje