Podziękowanie dla Polonii

 

 

     Szanowni Państwo,

    W konsekwencji decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie w ustawie budżetowej na 2020 r. dysponentów środków przeznaczonych na pomoc Polonii i Polakom za granicą zmianie uległ także Statut Kancelarii Senatu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami 31 maja 2020 roku jest ostatnim dniem istnienia Biura Polonijnego.

    W związku z tym w imieniu własnym oraz Pracowników Biura Polonijnego Kancelarii Senatu dziękuję Państwu za owocną współpracę. Wszyscy staraliśmy się wesprzeć działania Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w pracy nad niezmiernie istotnymi sprawami, dotyczącymi utrzymania tożsamości narodowej naszych Rodaków z zagranicy. Rozwiązania, jakie proponowaliśmy służyć miały utrzymaniu więzi z Macierzą oraz zainteresowaniu sprawami polskimi potomków Polaków żyjących na wszystkich kontynentach, którzy z racji ogromnego oddalenia mają trudności w dostępie do polskiej kultury i oświaty. Zapewne nie wszystkie z postulatów dotyczących wspomnianych kwestii zostały spełnione, jednak odnośnie do wszystkich dążyliśmy do tego by podejmowane działania przybliżyły nasze starania do szczęśliwego finału.

    Nie byłoby to możliwe bez Państwa wkładu. Dlatego dziękuję za wszelkie uwagi odnoszące się do procedur przyznawania polskim organizacjom pozarządowym dotacji celowych na realizację zadań publicznych w ramach sprawowanej przez Senat RP opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Stanowiły one dla nas nieocenioną pomoc w działaniach mających na celu maksymalne uproszczenie czynności koniecznych do złożenia ofert oraz osiągnięcie możliwie najkrótszego czasu ich rozpatrywania przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej tego procesu. Mam nadzieję, że choć w części udało się nam tego dokonać.

    We wdzięcznej pamięci zachowam osobiste spotkania z Państwem. Każde z nich było dla mnie i Pracowników Biura Polonijnego prawdziwą przyjemnością, a rozmowy z Państwem stały się źródłem lepszego poznania potrzeb Polonii i Polaków za granicą, oraz najbardziej skutecznych form współpracy i zaspokojenia tych potrzeb.
    Życzę Państwu wielu sukcesów, tak na polu działań zawodowych, jak i społecznych, a także osobistych, dla jeszcze większego pożytku własnego oraz środowisk polonijnych i polskich za granicą.

Liczę, że choć w nieco innej formule, nasza współpraca nadal będzie trwała.

 

Z wyrazami szacunku

Grzegorz SEROCZYŃSKI

Dyrektor

Biura Polonijnego (do 31.05.2020 r.)

KANCELARIA SENATU

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

www.senat.gov.pl

telefon: +48  (22) 694-91-12

 

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje