DNI KULTURY POLSKIEJ W CHAKASJI

 

 

    W dniach 30 października – 1 listopada w Abakanie odbyły się DNI KULTURY POLSKIEJ.

    W tym roku w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi ograniczeniami w Abakanie i całej Rosji Festiwal kultury Polskiej na Południu Syberii zaplanowany jest z II etapów. Jesienny i zimowy (grudzień). W 2 etapie – zimowym - planowany jest Bal wigilijny, natomiast w tej edycji w ramach Dni Kultury Polskiej odbył się koncert zespołów polonijnych, wystawa „Klejnoty Polski” oraz spotkanie przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Irkucku z członkami „Polonii”. Dnia 1 listopada w abakańskim kościele rzymskokatolickim odbyła się msza zaduszkowa, po mszy otwarcie wystawy oraz koncert zespołu polonijnego „Czerwone Jagody” z Minusińska (kier. Larysa Korieniec). Po południu tego dnia przedstawicieli Konsulatu RP odwiedzili groby polskie i pomnik Matkom Polkom i Dzieciom w Minusińsku.

    Koncert galowy Dni Kultury odbył się w Centrum Twórczości ludowej im. S. P. Kadyszewa wieczorem 30 października. Konsula generalnego RP Krzysztofa Świderka przywitali minister kultury Republiki Chakasji Nikołaj Jeriomin, zastępca ministra polityki narodowościowej Halina Sałata, przedstawicieli przedstawicielstwa MSZ FR oraz Działu protokołu przewodniczącego Rządu Republiki Chakasji.

   Podczas koncertu, który prowadziła nauczycielka języka polskiego Olga Siedych, oprócz muzyki i tańców widzowie mogli zapoznać się z wideo prezentacją poświęconą Szkole Polskiej w Abakanie. Scenarzystka i reżyserka koncertu Marina Kożewnikowa, choreografka zespołu „Syberyjski Krakowiak” w 1, 5 godzinnym koncercie pokazała zarówno ludowe pieśni i tańce polskie od Poloneza, Mazura do Polki i Suity tańców rzeszowskich jak również współczesne pieśni i tańce. W koncercie wzięły udział wszystkie grupy wiekowe zespołu od najmłodszej 5-9 lat, średniej 10-15 lat do młodzieżowej oraz zespołu wokalnego „Krakowiacy”. W przerwie w foyer Centrum odbyła się prezentacja wystawy „Klejnoty Polski”.

    Miejscowa telewizja nakręciła reportaż z tego wydarzenia (jest dostępny również na kanale YouTube Rodacy na Syberii). Minister kultury Republiki Chakasja w tym reportażu wypowiadał się o współpracy, jednak zupełnie widocznie zapomniał to, że w ciągu ostatnich 14 lat Dni kultury polskiej w Chakasji odbywały się w Centrum Książki Polskiej, zamknięte decyzją tego ministra 18 maja 2020 roku.

    31 października wszystkie imprezy odbywały się w pomieszczeniu Szkoły Polskiej i siedzibie „Polonii” Republiki Chakasji w Abakanie.

 

 

     Pierwsza impreza była poświęcona wręczeniu Kart Polaka. Otrzymało je 7 osób. Oprócz tego Konsul Generalny wręczył prezenty i dyplomy zwycięzcom konkursu międzynarodowego dla dzieci i młodzieży «Moje najciekawsze spotkanie z Polską on-line». W tym roku „Polonia” Republiki Chakasji zgłosiła najwięcej prac swoich uczniów z 3 miast: Abakanu, Minusińska i Sajanogorska. Wszystkie pracy były przygotowane pod koerunkiem nauczycielki języka polskiego Olgi Siedych.  W konkursie wzięło udział ponad 100 prac Polonusów z Ułan Ude, Irkucka, Omska i Tomska, ale więcej dyplomów otrzymali przedstawicieli „Polonii” Republiki Chakasji – aż 10: Polina Andrijanowa-Minusińsk, Daria Malcewa- Abakan, Diana Popowa-Minusińsk, Polina Łubyszewa- Abakan, Anna Łosiewa- Abakan, Zachar Zinin- Abakan, Kira Briuchanowa- Abakan, Olesia Briuchanowa- Abakan, Natalia Ratnikowa- Sajanogorsk. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła uczennica Szkoły Polskiej w Abakanie – Anna Siedych.

     Po uroczystym wręczeniu odbyło się zapoznanie Konsula Krzysztofa Świderka i Konsula Jana Demczuka z pomieszczeniami Szkoły, która składa się z Sali języka polskiego i dużej Sali choreograficznej, gdzie odbywają się próby zespołów polonijnych – „Syberyjskiego Krakowiaka” i „Krakowiacy”.

     Po zapoznaniu ze szkołą została otwarta wystawa poświęcona 100-leciu świętego Jana Pawła II. Wystawa ta była przygotowana przez nauczycielkę języka polskiego Olgę Siedych we współpracy z miejscową parafią rzymskokatolicką w Abakanie. Na zakończenie dnia odbyła się uroczysta kolacja.

 

 

    Dzień 1 listopada, we Wszystkich Świętych, rozpoczął się mszą w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Abakanie. Po mszy celebrowanej przez proboszcza parafii Radosława Kwarcińskiego, konsul generalny Krzysztof Świderek odsłonił wystawę, którą przywiózł ze sobą z Irkucka, poświęconej 100-leciu świętego Jana Pawła II. Odbyło się również poświęcenie obrazu świętego Jana Pawła II. Konsul poczęstował wszystkich papieskimi kremówkami. Spotkanie w kościele zakończono było koncertem zespołu „Czerwone Jagody” z Minusińska.

 

  

 

Po południu Konsul generalny Krzysztof Świderek, Konsul Jan Demczuk wraz z przedstawicielami władz i księżmi odwiedzili Minusiński Stary cmentarz, gdzie znajdują się groby polskie z przełomu XIX-XX w. oraz jedyny w Rosji pomnik Polskim Matkom Dzieciom, pochowanym w tej ziemi.

 

 

    Serdecznie zapraszamy na II etap Festiwalu, który planujemy na grudzień tego roku. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna nie zmusi nas do organizowania imprez on-line, bo na tym 1 etapie udało się organizować imprezy bez znaczących ograniczeń.

 

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

 

Organizacja „Polonia” w Chakasji

 

   Kulturalno-Narodowa organizacja społeczna „Polonia” w Republice Chakasji z siedzibą w stolicy republiki Abakanie na południu Syberii została założona w październiku 1993 r. i oficjalnie zarejestrowana na podstawie zgłoszonego statutu przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chakasji 4 stycznia 1994 r. jako „Kulturalno-Narodowe Stowarzyszenie „Polonia” miasta Abakanu”. W związku z tym, że działalność organizacji rozszerzyła się na teren całej republiki i że był przedstawiony nowy statut 14 kwietnia 1997 r. organizacja została przerejestrowana jako Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” Republiki Chakasji.

   Stowarzyszenie założone jest w celu rozwoju narodowej świadomości obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia, zachowania i rozwoju języka polskiego i kultury, polskich tradycji narodowych, umocnienia różnorodnych kontaktów Polaków z Rzeczpospolitą Polską oraz z innymi stowarzyszeniami polonijnymi za granicą.

   Kulturalno-Narodowa Organizacja Społeczna „Polonia” w roku 2013 r. zrzeszała ponad 450, obecnie niespełna 100 osób. Organizacja, oprócz działalności w Abakanie, posiada terenowy oddział we wsi Znamienka rejonu bogradzkiego.

   W większości członkami Organizacji są ludzie młodzi, co jest pewnym ewenementem wśród organizacji narodowościowych. Średnia wieku członków organizacji stanowi 33 lata. Organizacja zrzesza potomków przymusowych i dobrowolnych osadników z początków XX w., którzy przybyli na tereny Południowej Syberii, w odróżnieniu od innych części Syberii, gdzie dominowali zesłańcy. W związku z tym Polakom na terenach tego regionu udało się lepiej zachować swoją polskość i język, czemu przykładem najlepiej służą pobliskie polskie wioski Znamienka i Aleksandrówka, zamieszkałe przez Mazurów.

  Od samego początku powstania Organizacja „Polonia” w Chakasji jest członkiem ogólnorosyjskiej organizacji społecznej „Kongres Polaków w Rosji” z siedzibą w Moskwie. Obecnie OFPNKA – Ogólnorosyjska Federalna Polska Narodowo-Kulturalna Autonomia „Kongres Polaków w Rosji”.

OBECNY SKŁAD ZARZĄDU (do roku 2021).

Prezes – Helena Władimirowa, kierownik Szkoły Polskiej oraz Zespołu Ludowego Polskiej Pieśni i Tańca „Syberyjski Krakowiak”;

Wiceprezes – dr hab. Sergiusz Leończyk, przewodniczący komisji naukowej OFPNKA „Kongres Polaków w Rosji”

Członkowie Zarządu: Ludmiła Poleżajewa – redaktor naczelna pisma „Rodacy”;

Swietłana Kuźmina - Sekretarz, Kierownik Centrum Książki Polskiej;

Olga Siedych – nauczycielka języka polskiego.

 

RED.

 

 

 

Galerie zdjęć
Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wspólnota Polska

Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje