Dni Polski na Syberii

Drugi międzynarodowy Festiwal „Dni Polski na Syberii” – Barnauł 2012W dniach 4-7 października 2007 roku w Barnaule odbył się drugi międzyregionalny festiwal „Dni Polski na Syberii”. Festiwal został zorganizowany przez organizację społeczną miasta Barnauł „Dom Polski” przy współpracy z Konsulatem RP w Irkucku.  Współorganizatorem była ałtajska organizacja społeczna „Stowarzyszenie związków nacjonalno-kulturowych Ałtaju”. Na festiwalu byli obecni honorowi goście z Polski - Konsul Generalny RP w Irkucku pan Marek Zieliński oraz prorektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach pan prof. zw. dr hab. Wiesław Caban.  Ponadto udział wzięli członkowie organizacji polonijnych z Nowosybirska, Omska, Gornoałtajska i Bijska.

Organizatorzy festiwalu pragną wyrazić wdzięczność Konsulatowi RP w Irkucku oraz władzom Kraju Ałtajskiego za pomoc finansową. Dzięki wsparciu uczestnicy, którzy przyjechali na festiwal z innych miast, otrzymali zakwaterowanie. Zapewniono także obiady i kolacje.  Udział w festiwalu był bezpłatny.

Pierwszego dnia wieczorem uroczyście zainaugurowano festiwal. Otwarcie imprezy miało miejsce w Domu Rosyjsko-Niemieckim, w którym można było podziwiać eksponaty nawiązujące do sztuki polskiej wykonane przez Polaków mieszkających w Barnaule i Gornoałtajsku. Poza tym uczestnicy uraczyli się daniami kuchni polskiej. Podczas uroczystego otwarcia festiwalu słowo powitalne wygłosili Konsul Generalny RP w Irkucku pan Marek Zieliński, przedstawiciel władz miasta Barnauł I.W. Gerasimienko, przedstawiciel zarządu organizacji „Związek Ukraińców w Ałtaju” A.G. Nazarczuk oraz przewodniczący organizacji „Stowarzyszenie związków nacjonalno-kulturowych Ałtaju” E.G. Bujankina. Odczytano także list, który skierowała do uczestników organizacja „Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód” z siedzibą w Płocku. Organizacja ta corocznie zaprasza członków organizacji polonijnych na Syberii do Polski.

Pierwszy dzień festiwalu zakończył się koncertem. Wystąpili: grupa tańca polskiego „Zdrój” z Gornoałtajska, zespół „Polskie kwiaty” z Barnaułu oraz Teatr Mody Wydziału Artystycznego Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego, który zaprezentował swoje stroje wykonane w stylu rosyjskim oraz odzież autorską zaprojektowaną przez klub mody polskiej „Pani Wanda” działającego przy „Domu Polskim”. Koncert zakończył się polonezem „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego w wykonaniu przewodniczącej organizacji „Dom Polski” pani Wandy Jarmolińskiej.

Drugiego dnia festiwalu zgodnie z programem miały miejsce trzy wydarzenia. Pierwsze z nich dotyczyło działalności organizacji polonijnych, które wzięły udział w festiwalu. Kolejnym wydarzeniem była konferencja naukowa „Polacy na Syberii”, której przewodniczył profesor Ałtajskiego Uniwersytetu Klasycznego Walierij Skubniewski. W programie konferencji znalazły się takie referaty jak „Obraz Syberii w chłopskich wspomnieniach Ignacego Drygasa zesłanego po powstaniu  w roku 1863”  - Prof. zw. dr hab. Wiesław Caban, prorektor Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;
”Jak szukać własnych korzeni? O jednym z najsławniejszych synów Polski – Edward Piekarski, etnograf, wybitny badacz języka jakuckiego, jakuckiej historii)” -  dr T.A. Szebrakowa, Gornoałtajsk; „Ojtorskaja zsyłka Polaków z obszaru krajów nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia) w okresie II wojny światowej”-  N.E. Gartman, Gornoałtajsk;„Muzyka Polonii Ałtaju” – Wanda Jarmolińska, Barnauł; „Rosyjscy Polacy – Polscy Rosjanie” – Aleksander Chodyrjew, Nowosybirsk; „Polacy zesłani do Barnaułu w latach 60. XIX wieku” – prof. I.N. Nikulina, Altajski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Barnauł; „Z historii polskiej diaspory w Ałtaju” – prof. Walierij Skubniewski, Ałtajski Uniwersytet Klasyczny, Barnauł.

 Wieczorem uczestnicy festiwalu w Sali Białej Państwowego Muzeum Historii, Literatury i Kultury wysłuchali koncertu muzyki polskiej „Polskie Kwiaty”. Rozbrzmiały dźwięki muzyki Fryderyka Szopena, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego i Jerzego Petersburskiego w wykonaniu muzyków z Barnaułu – zasłużonego artysty Rosji Wiaczesława Bubnowicza (fagot), laureatki międzynarodowych konkursów A. Supriadkinej (fortepian), D. Kuliszkinej (skrzypce), W. Jarmolińskiej (wokal), M. Lubeckiej (fortepian).

Trzeciego dnia osoby chcące otrzymać Kartę Polaka miały możliwość spotkania się z Konsulem Generalnym RP w Rosji panem Markiem Zielińskim oraz złożenia wymaganych dokumentów.

Popołudniowa część programu obejmowała spotkanie przy okrągłym stole. Rozmowy toczyły się na następujące tematy:

- nauczanie języka polskiego

- historia i kultura Polski (popularyzacja polskiej historii i kultury wśród Rosjan mające na celu poprawienie relacji polsko-rosyjskich bądź umocnienie już istniejących przyjacielskich stosunków pomiędzy Polską i Rosją w dobie napięć politycznych; zachowanie pamięci o Polakach, którzy przyczynili się do rozwoju Syberii; wsparcie Polaków, którzy obecnie działają na rzecz popularyzacji kultury polskiej na Syberii; zachowanie kulturowych więzi z Polską)

- Badania nad poszukiwaniem korzeni polskich (praca z dokumentami, które mogą potwierdzić polskie pochodzenie; omówienie sposobu otrzymywania Karty Polaka)

- wsparcie finansowe organizacji polonijnych (współpraca z organami władzy, sponsorami, poszczególnymi organizacjami)

Wieczorem na uczestników czekała kolejna artystyczna uczta. Tym razem organizatorzy przygotowali spotkanie literacko-muzyczne „Złoty szelest polskich słów”.  Aleksander Chodyriew (Nowosybirsk) przybliżył obecnym na spotkaniu postać Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz księdza Piotra Skargi. Zabrzmiała również muzyka Jerzego Petersburskiego oraz zaśpiewano piosenki z repertuaru Anny German. Na zakończenie wieczoru osoby, które przyczyniły się do zorganizowania festiwalu otrzymały dyplomy, uczestnicy międzynarodowej konferencji zostali nagrodzeni certyfikatami, a przybyłym gościom wręczono upominki.

W niedzielę uczestnicy festiwalu byli obecni na mszy świętej w kościele rzymsko-katolickim. Następnie udano się na obiad, który zakończył kilkudniowe spotkanie w Barnaule.

Na festiwal zostali zaproszeni również goście z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – profesor Waldemar Rezmer i profesor Witold Wojdyło. Niestety nie mogli wspomniani profesorowie przyjechać do Barnaułu.

Rezultatem festiwalu jest także wzrastające poczucie wspólnoty i przyjaźni pomiędzy organizacjami polonijnymi. Odnajdujemy takie treści w listach, które nadsyłają do Barnaułu uczestnicy festiwalu z innych miast Syberii.

Inf. wł.

Zdjęcia przekazane przez Prezes W. Jarmolińską.Społeczna Organizacja

„DOM POLSKI”

Barnauł


656 049, Rosja, Kraj Ałtajski, Barnauł, ul. Di
mitrowa, 81/13
Tel.+7 3852 366 540, +7 913 256 7957, e-mail:
vandayrmolinskya@mail.ru


Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje