DNI WIEDZY O POLSCE W OMSKU I ABAKANIE

Dni wiedzy o Polsce na Syberii

 

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka – polska organizacja pozarządowa z Warszawy – realizuje między innymi projekty skierowane do młodzieży polskiego pochodzenia z krajów Europy Wschodniej. Aktualnie prowadzony projekt pt. „Promocja wiedzy o Polsce w polskim środowisku na Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji – kultura, język, historia i współczesność” został sfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

Koncepcja projektu polega na zorganizowaniu edukacyjno-wypoczynkowego letniego obozu w Polsce dla młodzieży i ich opiekunów z Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Rosji, a także na przeprowadzeniu „Dnia wiedzy o Polsce” promującego język polski oraz współczesną Polskę w swoim kraju. Obóz został zorganizowany w Warszawie na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. Dni wiedzy o Polsce zostały już zorganizowane na Ukrainie oraz w Rosji, natomiast w grudniu 2012 roku zostaną przeprowadzone na Łotwie i na Białorusi.

 

Dni wiedzy o Polsce na Syberii zostały zorganizowane w Omsku i Abakanie w dniach 29 października i 3 listopada 2012 roku. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacja i Nauka Tomasz Marciniak w tym czasie odbył oficjalne wizyty u naszych Partnerów na Syberii i wziął udział w spotkaniach z mieszkającymi tam Polakami. Wrażenia z tego wyjazdu przedstawiamy poniżej w wywiadzie przeprowadzonym przez kierownik projektu - Annę Bartnik.

Anna Bartnik (AB) – Jakie są Pana wrażenia związane z wyjazdem na Syberię?

Tomasz Marciniak (TM) – Po raz pierwszy byłem na Syberii. Spotkałem tam bardzo życzliwych i przyjaznych ludzi, zobaczyłem piękne widoki. Zauważyłem też dużo kontrastów między ludźmi biednymi i bogatymi. Bardzo smakowała mi tradycyjna domowa kuchnia. Nasi Partnerzy z Omska i Abakanu bardzo dobrze zorganizowali mój pobyt - oprócz spotkań z Polakami, koncertów, konkursów odbyłem wycieczki po ładnych okolicach, za co wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję. W Omsku nocowałem u Pani Eugenii Bote – prezes Omskiego Obwodowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Rodzina”- dzięki  czemu mogłem na co dzień poznawać gościnność Polaków mieszkających na Syberii. Pani Eugenia zorganizowała bogaty i interesujący plan oficjalny oraz program nieoficjalny. W Omsku wziąłem udział w występach w szkołach muzycznych, odbyłem wizyty w szkołach, spotkałem się z członkami Stowarzyszenia „Rodzina” oraz z Panią Joanną Szeligą Vice konsul z Konsulatu Generalnego RP w Irkucku. Odwiedziłem miejsce poświęcone ofiarom represji Łagru w Recznoj niedaleko Omska. W Abakanie mieszkałem u księdza Radosława Kwarcińskiego i mogłem poznać życie codzienne duchownego na misji, który swoją posługę duszpasterską wykonuje z wielkim zaangażowaniem i powołaniem. Dziękuję za gościnę i zorganizowanie zwiedzania Abakanu i okolic księdzu Radosławowi. Razem z Panem Sergiuszem Leończykiem – prezesem Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej „Polonia” Republiki Chakasja w Abakanie oraz z księdzem Radosławem Kwarcińskim, odbyliśmy wizytę w szkole w Znamionce, w której zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani.

AB – Co Pana zaskoczyło podczas pobytu?

TM –  Fascynujący jest poziom wiedzy o Polsce, w szczególności o polskiej kulturze.

AB – Jacy są Polacy mieszkający na Syberii?

TM – Bardzo życzliwi i gościnni. W większości jednak nie znają języka polskiego.

AB – Jak przebiegał „Dzień wiedzy o Polsce” w Omsku?

TM  – „Dzień wiedzy o Polsce” w Omsku został zorganizowany w Gimnazjum nr 62 w dniu 29 października 2012 r. Osobami odpowiedzialnymi za to wydarzenie były Ałła Ładan i Eugenia Bote. Uczestnikami imprezy byli uczniowie klas 2 i 3, którzy się uczą języka polskiego na zajęciach dodatkowych w tej szkole. Podczas imprezy został zorganizowany konkurs pod nazwą „Zapraszamy do Warszawy!”. Podczas spotkania uczestnicy odpowiedzieli na pytania konkursowe, wysłuchali utworów F. Chopina w wykonaniu młodej pianistki Anny Nikitinej oraz solistki Ireny Siniagowskiej, a także polskich piosenek ludowych w wykonaniu Dziecięcego Zespołu „Skowroneczki”. Na zakończenie spotkania laureaci konkursu dostali nagrody, a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

AB – Jak przebiegał „Dzień wiedzy o Polsce” w Abakanie?

TM  – „Dzień wiedzy o Polsce” został zorganizowany w Szkole Polonijnej w Abakanie. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie wydarzenia były Swietłana Goriewa i Helena Iwanowa. Podczas imprezy został przeprowadzony interaktywny konkurs w następujących kategoriach tematycznych: znani Polacy, geografia Polski, historia Polski, polskie miasta oraz polskie święta. Konkurs był prowadzony przez młodzież, która była ubrana w polskie stroje ludowe. Podobała mi się forma tego konkursu. W konkursie udział wzięły trzy grupy po 5 osób, pozostali uczestnicy imprezy również mieli możliwość uczestniczenia w grach i zabawach. Po konkursie zostały rozdane dyplomy i prezenty, a także był zorganizowany koncert i poczęstunek. Zakres merytoryczny konkursu był na wysokim poziomie, a Uczestnicy byli zaangażowani i bardzo dobrze przygotowani.

AB – Jaka jest motywacja tych młodych ludzi do uczenia się języka polskiego na Syberii?

TM  – Myślę, że tą motywacją jest możliwość wyjazdu do Polski na obozy edukacyjne, na studia lub do pracy. Daje to im więcej możliwości i szersze perspektywy. Istotne jest poznawanie nowych ludzi i podejmowanie nowych życiowych wyzwań. Wykształcenie jest najlepszą przepustką w świat, dlatego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka które reprezentuję jest inicjatorem wielu edukacyjnych przedsięwzięć i zachęca do uczenia się wszystkich.

 

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka będzie wspierać kroki młodych ludzi stawiane w kierunku nauki i edukacji.

Już od trzech lat współpracujemy z Polakami z Omska i Abakanu, za co w sposób szczególny chcę podziękować liderom z tych środowisk - Panu Sergiuszowi Leończykowi oraz Panu Piotrowi Krajewskiemu.

 

Anna Bartnik

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje