ZADUSZKI na starym polskim cmentarzu

HISTORYCZNO – KRAJOZNAWCZA  WYPRAWA

DO  MIEJSC  PAMIĘCI  POLSKIM  PRZESIEDLEŃCOM,

KTÓRZY  NA  POCZĄTKU  XX  WIEKU  ZAŁOŻYLI

WIEŚ  BRAIŁOWKA  W  AKBUŁAKSKOM  REJONIE.

 

OTO  JUŻ  OD  OŚMIU  LAT  ZESPÓŁ ORENBURGSKIEGO  KULTURALNO - OŚWIATOWEGO CENTRUM  „CZERWONE  MAKI”  I  JEGO PRZEWODNICZĄCA  PANI  WANDA  SELIWANOWSKA, COROCZNIE  ODWIEDZAJĄ  DWIE  WIOSKI: BRAIŁOWKĘ  I  SOWIET  W  AKBUŁAKSKOM  REJONIE. NAWIĄZUJĄ  DO  BLISKIEJ  ICH  SERCOM POLSKIEJ  TRADYCJI, ODDAWANIA   ZMARŁYM   CZCI  W  DZIEŃ  ZADUSZNY. ZAPALANIA  ZNICZY.  CZASU  ZADUMY  I  MODLITWY.

W  TYM  TEŻ  DNIU  2  LISTOPADA  DELEGACJA Z  ORENBURGA  ODWIEDZILA  MIEJSCE  POCHÓWKU POLSKICH  PRZESIEDLEŃCÓW  CELEM  ZŁOZENIA  KWIATOW POD  POMNIKIEM  ICH  PAMIĘCI. TO  ONI  PONAD  STO  LAT  TEMU  ZAŁOŻYLI WIEŚ  BRAIŁOWKA. DOŁĄCZYLI  TEŻ  DO  ZESPOŁU Z  ORENBURGA:  PAN  E.  A.  ORLENKO - KIEROWNIK ODDZIAŁU  KOMPLETACJI  ARCHIWÓW  I  PANI J.  A  DMITRIEJEWA - STARSZY NAUKOWY  WSPÓŁPRACOWNIK ODDZIAŁU  INFORMACJI  I  PUBLIKACJI  DOKUMENTÓW, PRACOWNICY  PAŃSTWOWEGO ARCHIWUM  ORENBURGSKIEGO WOJEWÓDZTWA.

CELEM  WYPRAWY  BYŁO  ZEBRANIE  INFORMACJI I  FOTOGRAFICZNYCH  MATERIAŁÓW  ZWIĄZANYCH Z   HISTORIĄ  BRAILÓWKI,  NIE  ISTNIEJĄCEJ  OD 1975  ROKU,  JAKO  TERYTORIALNEJ  JEDNOSTKI WOJEWÓDZTWA  ORENBURGSKIEGO. CELEM  WYPRAWY ZESPÓŁU  „CZERWONE  MAKI”,  POD PRZEWODNICTWEM  PANI WANDY  SELIWANOWSKIEJ,  PRZY  WSPÓŁPRACY  Z  PANIĄ J.  A.  DMITRIEJEWĄ  I  PANEM  E. A.  ORLENKO, BYŁO  ZEBRANIE  MATERIAŁÓW  O  HISTORII  STANOWIENIA WSI  BRAILÓWKA,  O  JEGO  PIERWSZYCH  MIESZKAŃCACH PRZESIEDLEŃCACH  -  UCZESTNIKACH  POLSKIEGO POWSTANIA  Z  1863  ROKU.

AKBUŁUKSKI  REJON  Z  WIELKIM  PIETYZMEM  CHRONI HISTORYCZNĄ  PAMIĘĆ  O  POLSKICH  PRZESIEDLEŃCACH, ŚWIADECTWEM  TEGO  JEST  UTWORZENIE  WSPÓLNIE Z  CENTRUM  „CZERWONE  MAKI”  I  REJONOWYM KRAJOZNAWCZO - HISTORYCZNYM  MUZEUM, POLSKO – ETNOGRAFICZNEJ  EKSPOZYCJI  POD  NAZWĄ „BYT  I  KULTURA  POLSKICH  PRZESIEDLEŃCÓW W  AKBUŁAKSKOM  REJONIE  NA  POCZĄTKU  XX  WIEKU”. W  KRAJOZNAWCZYM  MUZEUM W  AKBULAKU,  CZŁONKOWIE WYPRAWY  SPOTKALI  SIĘ  Z  POTOMKAMI  ZAŁOŻYCIELI

I  BUDOWNICZYMI  WIOSKI  BRAILÓWKA:

Z  BRATEM  I  SIOSTRĄ  PAŃSTWEM  STANISŁAWEM (ur.  w  1925  roku)   I  ANNA  (ur.  w  1938  roku) CHUCHROWSKIMI.  W  SPOTKANIU  WZIĘŁA  TEZ  UDZIAŁ PANI  MARIA  MIEŻYŃSKA - MIESZKANKA  WSI  SOWIET. NA  PODSTAWIE  ICH  WSPOMNIEŃ I  RELACJI,  ODTWORZONO HISTORIĘ  PRZESIEDLENIA  POLAKÓW DO  REJONU  AKBUŁAK,

ZAŁOŻENIA  I  BUDOWY  WSI  BRAILÓWKA ORAZ  ŚWIADECTWA

ICH  CODZIENNEGO  ŻYCIA  NA  POCZĄTKU  XX  WIEKU. W  SPOTKANIU  WZIĘŁY  RÓWNIEŻ  UDZIAŁ:  ZASTĘPCA SZEFA  ADMINISTRACJI  DS.  SOCJALNYCH  AKBUŁAKSKIEGO REJONU  PANI  G.  N.  CZIŻIKOWA  I  KIEROWNIK REJONOWEGO  WYDZIAŁU  KULTURY PANI  N.  A.  ROGOZNAJA. W  TRAKCIE  DYSKUSJI  Z  PANIĄ  G.  N.  CZIŻIKOWĄ I  PANIA  G.  ROGOZNAJA - WSTĘPNIE  UZGODNIONO POPARCIE  WŁADZ  REJONOWYCH,  DLA  INICJATYWY CENTRUM  „CZERWONE  MAKI”,  ZORGANIZOWANIA OBCHODÓW  NIEDALEKIEJ  ROCZNICY  150  LECIA POLSKIEGO  POWSTANIA  Z  1863  ROKU. TA  UROCZYSTOŚC  ZAPLANOWANA  JEST  DO PRZEPROWADZENIA  W  REJONIE  AKBUŁAK W  PAŹDZIERNIKU  2013  ROKU. Z  AKBUŁAKU  WYPRAWA  WYRUSZYŁA  DO  WIOSKI  SOWIET, NIEOPODAL  MIEJSCA,  GDZIE  ZNAJDOWAŁA  SIĘ  WIEŚ

BRAIŁOWKA. ŚWIADECTWEM  ISTNIENIA  TEJ  WIOSKI  SĄ  RESZTKI

FUNDAMENTÓW  KOŚCIOŁA  I  KILKU  NAGROBNYCH KAMIENI  PIERWSZYCH  PRZESIEDLEŃCÓW: MIKOŁAJA  PASZKOWSKIEGO,  FELIKSY  BOSACKIEJ, ANTONIEGO  I  LUCYNY  CHOCHROWSKICH, LITEWSKIEJ  ZESŁANKI  Z  KOWIEŃSZCZYZNY ANNY  GAUDESZYZ,  ANTONIEGO  I  EFROZJI CHYLIŃSKICH. W  WYPRAWIE  DO  HISTORYCZNEGO  MIEJSCA, DO  WSI  BRAILÓWKA,  KTÓRE PANI  MARIA  MIEŻYŃSKA  NAZWAŁA „MALEŃKĄ  WOLNĄ  POLSKĄ”, WZIĘLI  UDZIAŁ  PRZEDSTAWICIELE WŁADZ  MIEJSCOWYCH. I  UCZNIOWIE  ŚREDNIEJ  SZKOŁY  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ WSI  SOWIET. UCZNIOWIE  TEJ  SZKOŁY  OPIEKUJĄ  SIĘ  I  DBAJA O  POMNIK  KU  CZCI  POLSKICH  PRZESIEDLEŃCÓW, USTANOWIONEGO  28  WRZEŚNIA  2004  ROKU. ZGODNIE  Z  POLSKĄ  TRADYCJĄ  ZAPALONO  ZNICZE. ZŁOŻONO  KWIATY  I  POSADZONO  KRZEWY  GŁOGU. ZGROMADZONE  MATERIAŁY  ZDOBYTE  W  CZASIE KRAJOZNAWCZO - HISTORYCZNEJ  WYPRAWY ZESPOŁU  „CZERWONE  MAKI”  I  PRZEZ  TOWARZYSZĄCE IM  POSTACIE,  PRZEISTACZAJĄ  SIĘ   W  HISTORYCZNE DOKUMENTY,  A  UZUPEŁNIONE  DOTYCHCZASOWYM DOROBKIEM,  W  TYM  ZAKRESIE, KULTURALNO – OŚWIATOWEGO  CENTRUM „CZERWONE  MAKI”,  STANOWIĄ  BEZCENNE ŹRÓDŁOWE  ARCHIWALIA. SĄ  PRZEKAZEM  HISTORII  POLSKICH  ZESŁAŃCÓW, ZAGUBIONYCH  NA  BEZDROŻACH  SYBERII. TE  DOKUMENTY  PRZY  WSPÓLPRACY  POLSKICH ORGANIZACJI  I  HISTORYKOW  Z  PAŃSTWOWYM ARCHIWUM  ORENBURGSKIEGO  REGIONU, BĘDĄ  UDOSTĘPNIONE  SZEROKIEMU  KREGOWI BADACZY,  KTÓRYM  BLISKIE  SA  PROBLEMY ROSYJSKO - POLSKICH  STOSUNKÓW  I  ICH RZETELNEGO  PRZEKAZU.

 

J.  A.  DMITRIEJEWA.

STARSZY  NAUKOWY  WSPÓŁPRACOWNIK

WYDZIAŁU  INFORMACJI  I  PUBLIKACJI  DOKUMENTOW

PAŃSTWOWEJ  BUDŻETOWEJ  INSTYTUCJI

„PAŃSTWOWE  ARCHIWUM  ORENBURGSKIEGO

WOJEWODZTWA”.

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje