XII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim

XII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim

 

W dniach 3–8.06.2013r. w Obwodzie Kaliningradzkim odbywały się  XII Dni Kultury Polskiej. Realizatorami projektu było Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wspólnie z Towarzystwem Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”, a koordynatorem dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Justyna Żołnierowicz-Jewuła. Natomiast współorganizatorami w Obwodzie Kaliningradzkim Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, Administracja Rejonu Czerniachowska i Niekomercyjne Partnerstwo „Dom Polski” im F. Chopina w Czerniachowsku.

Od poniedziałku 3 czerwca do czwartku 6 czerwca w Czerniachowsku, odbywały się warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży ze Wspólnot Kultury Polskiej,  które prowadził Krzysztof Gąsiorek, tancerz, choreograf, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „WARSFOLK” w Warszawie. Następnie w czwartek  6 czerwca nastąpiła  uroczysta inauguracja XII Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie i Międzynarodowa Konferencja Historyczna pt. „Köningsberg- Królewiec-Kaliningrad- dziedzictwo historyczne” organizowaną we współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciech Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Centrum Badań Wschodnich przy OBN w Olsztynie.  W Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie goście i uczestnicy konferencji zwiedzili ekspozycje, wysłuchali 3 wykładów i 7 komunikatów. Ks. dr Jerzy Steckiewicz przed wystąpieniem zaprezentował swoją rozprawę doktorską pt. „Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim w latach 1945-2009”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Waldemara Graczyka na Uniwersytecie Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie, a wydaną drukiem w Wydawnictwie „Czuwajmy” w Krakowie w 2013 r. W krótkim wystąpieniu Aleksandra Ławrynowicz redaktor gazety „Głos znad Pregoły” z Kaliningradu zaprezentowała  nagrodę przyznaną redakcji w II edycji spotkań środowisk przedsiębiorców w listopadzie 2012 r., oraz minutą ciszy uczczono pamięć założyciela i pierwszego redaktora Kazimierza Ławrynowicza. Profesorom z Olsztyna i Kaliningradu, dziennikarzom, członkom Wspólnot Kultury Polskiej w przerwach towarzyszyły nagrania w wykonaniu zespołu Camerata Sambia – kompozycje E.T.A. Hoffmanna, Grand Trio E-Dur i Hermanna Goetza, klaviertrio g-Moll. Ukoronowaniem spotkania będzie dwujęzyczna publikacja pokonferencyjna.

W sobotę 8 czerwca w Czerniachowsku o godz.10.00 odbyła się uroczysta msza św. w języku polskim, w kościele p.w. Św. Brunona z Kwerfurtu celebrowana gościnnie przez ks. dr Jerzego Steckiewicza z Parafii św. Wojciecha Adalberta z Kaliningradu.

Od godz. 11.30  odbywał się konkurs recytatorski w Bibliotece w Czerniachowsku – do którego zgłosiło się 17 uczestników. I miejsce zajęła Marta Kulis wierszem Czesława Miłosza „O Aniołach”, II miejsce Michaił Romanienko za recytacje wiersza Czesława Miłosza „Przy piwoniach” i III miejsce Sergiusz Boczkowski za recytację wiersza Marii Konopnickiej „Ojczyzna”. Jury przyznało dwa wyróżnienia Juli Ponomariowej za wiersz Wandy Chotomskiej „Zegarek” i Anastazji Langmacher (najmłodsza uczestniczka konkursu – 3 letnia) za wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Jutro”.

  W Domu Kultury w Czerniachowsku od godz. 14.00 odbywał się konkurs piosenki polskiej, do którego zgłosiło się 11 osób. Jury przyznało wyróżnienie w kategorii piosenka ludowa Aleksandrze Sweżencewej, natomiast w kategorii piosenki estradowej dwie równorzędne nagrody otrzymały Wiktorii Ogiewicz i Paulina Annienkowa oraz przyznano dwa wyróżnienia : Juli Żurawliowej, Anastazji Ogiewicz.

Po części konkursowej zaprezentowali się na Czerniachowskiej scenie uczestnicy warsztatów tanecznych, najmłodsi zatańczyli krakowiaka, „polkę podlaską” i zaśpiewali pieśń ludową pt. „Czerwone jabłuszko”, oraz zatańczyli tańce z regionu lubelskiego - „lasowiaka”, taniec regionu rzeszowskiego oraz dwa tańce z regionu śląskiego- „zawodzony” i „owczarek”. Starsi uczestnicy warsztatów zatańczyli kujawiaka. Występy uczestników warsztatów wzbudziły aplauz publiczności. Wśród zaproszonych gości były: Regina Jurkowska zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Dorota Barys naczelnik Wydziału w Departamencie ds. Współpracy z Polonią i Polakami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, konsul generalny RP Marek Gołkowski, konsule Dariusz Kozłowski ds. Polonii, Robert Chądzyński ds. wizowych z Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, Wiesław Pietrzak członek Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Violetta Dymarska członek zarządu Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Samorządowcy z Węgorzewa, Suwałk oraz przedstawiciele administracji miasta Czerniachowska. Licznie przybyli członkowie Wspólnot Kultury Polskiej w Obwodu Kaliningradzkiego oraz mieszkańcy Czerniachowska. W programie artystycznym  był też występ zespołu „Krakowiak” z „Domu Polskiego” w Czerniachowsku. Dzieci i młodzież śpiewały pieśni, recytowały, tańczyły pod kierunkiem Ireny Safranowej i Andrieja Timczenka. Entuzjastycznie, z bisami i kwiatami, przyjęto występ Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI z SGGW  w Warszawie.

A o godz. 19.00 wystąpiła wyczekiwana gwiazda XII Dni Kultury Polskiej z pierwszym swoim koncertem w Rosji,  Hanna Banaszak. Artystka przygotowała repertuar na bardzo wysokim poziomie, sprawiając, że wieczór stał się niezwykle nastrojowy, był pełen niezapomnianych wrażeń artystycznych.

        Odbiorcami projektu  jest  społeczność Obwodu Kaliningradzkiego – Polonia z Kaliningradu, Czerniachowska, Ozierska Gusiewa, Polesska, Znamieńska i Bałtyjska; mieszkańcy Kaliningradu i Czerniachowska.

Krystyna Jarosz


Międzynarodowa konferencja naukowa

„Königsberg- Królewiec- Kaliningrad

– dziedzictwo historyczne”

 

czwartek      6.06.2013       Kaliningrad

Muzeum Bursztynu przy placu Marszałka Wasilewskiego 1

 

W czwartek  6 czerwca nastąpiła  uroczysta inauguracja XII Dni Kultury Polskiej w Kaliningradzie Międzynarodową Konferencją Historyczną                         pt. „Köningsberg- Królewiec-Kaliningrad- dziedzictwo historyczne” organizowaną we współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciech Kętrzyńskiego            w Olsztynie oraz Centrum Badań Wschodnich przy OBN w Olsztynie.  W Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie goście i uczestnicy konferencji zwiedzili ekspozycje muzealne, wysłuchali 3 wykładów: prof. dr hab. Stanisława Achremczyka, pt.„Królewiec  jako ośrodek europejskiej kultury i nauki” z Ośrodka  Badań Naukowych      im. Wojciecha Kętrzyńskiego w   Olsztynie, prof. dr hab. Jurija Kostiaszowa,  pt. „Rola Königsberga we współpracy naukowej i kulturalnej z Rosją  od XVIII  do  XX w”,                    z Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu  im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie i Tadeusza Baryły  pt. „Procesy migracyjne na obszarze byłych ziem pruskich i problem tożsamości regionalnej ich nowych mieszkańców” z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i 7 komunikatów:  ks. dr Jerzego Steckiewicza, dr Jerzego Marka Łapo, Krystyny Jarosz, Danuty Szczęsnej, Swietłany Gribowskiej, Wacława Hojszyka i Andrieja Martyniuka. Ks. dr Jerzy Steckiewicz przed wystąpieniem zaprezentował swoją rozprawę doktorską pt. „Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim w latach 1945-2009”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Waldemara Graczyka na Uniwersytecie Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie, a wydaną drukiem w Wydawnictwie „Czuwajmy” w Krakowie w 2013 r. W krótkim wystąpieniu Aleksandra Ławrynowicz redaktorka gazety „Głos znad Pregoły” w Kaliningradzie zaprezentowała  nagrodę przyznaną redakcji w II edycji spotkań środowisk przedsiębiorców w listopadzie 2012 r., oraz minutą ciszy uczczono pamięć założyciela i pierwszego redaktora Kazimierza Ławrynowicza. Profesorom z Olsztyna i Kaliningradu, dziennikarzom, członkom Wspólnot Kultury Polskiej, gościom w przerwach towarzyszyły nagrania w wykonaniu zespołu Camerata Sambia – kompozycje E.T.A. Hoffmanna i Hermanna Goetza. Ukoronowaniem spotkania będzie dwujęzyczna publikacja pokonferencyjna.

Krystyna Jarosz


Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje