Książki


B. Szostakowicz „Fenomen polsko – syberyjskiej historii (XVII w.-1917 r.)”.


  Monografia prof. Bołesława Szostakowicza została wydana w 2015 roku. Książka jest podsumowaniem pracy naukowej profesora, którą zdążył przygotować do druku tuż przed śmiercią.

   

   Bolesław Siergiejewicz Szostakowicz urodził się  3 lutego  1945 roku w Irkucku w rodzinie historyka Sergiusza  Szostakowicza. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Historii i Filologii Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego, a następnie studia doktoranckie w zakładzie historii ogólnej na tejże uczelni. Od 1970 roku pracował w charakterze asystenta, starszego wykładowcy i docenta. Wykładał historię Słowian południowych i zachodnich, badał historię stosunków polsko-rosyjskich w Syberii w XVIII — pocz. XX wieku oraz pokrewne zagadnienia historii Rosji i Polski. W 1973 obronił doktorat, a w roku 1997 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1998 roku profesor. Opublikował ponad 80 prac w Rosji i za granicą. Był prezesem Klubu Przyjaciół Polski w Irkucku „Wisła”, członkiem prezydium Związku Radzieckich Stowarzyszeń Przyjaźni, zastępcą prezesów Irkuckiego Oddziału Stowarzyszenia „Rosja — Polska” i Polskiej Autonomii Kulturalnej w Irkucku „Ogniwo”, członkiem zarządu Kongresu Polaków w Rosji.

Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i inn.

Prace naukowe:
История поляков в Сибири (XVII – XIX вв.). Иркутск, 1995;
Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały (Wyd-wo PAN. — Wroclaw etc., 1978, 1981, 1984);
Polski ruch wyzwoleńczy i polsko-rosyjskie więzi spoleczno-kulturalne w XIX wieku (Wyd-wo PAN. Wroclaw etc, 1994).

 

« powrot

Galerie zdjęć
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą."
Godło Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Utrzymanie strony - Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
Redakcja strony: dr Sergiusz Leończyk,dr Artiom Czernyszew
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje