Książki


„Rosja i Polska: przełamanie stereotypów historycznych. Koniec XIX – początek XX w.


   Publikacja pt. „Rosja i Polska: przełamanie stereotypów historycznych. Koniec XIX – początek XX w. Materiał dydaktyczny dla nauczycieli historii” jest efektem kilkuletniej współpracy naukowców: prof. Mirosława Filipowicza z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Leszeka Zasztowta ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Leonida Gorizontowa z Instytutu Historii Powszechnej RAN. 

   Polscy i rosyjscy uczeni rozpoczęli pracę nad materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli historii w obu państwach jeszcze w 2012 roku – dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Od 2013 projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Przewiduje on publikację trzech tomów: poświęconego okresowi wczesnonowożytnemu (XVI-XVIII wiek), XIX wiekowi i XX stuleciu. Polska edycja materiałów będzie dwujęzyczna i ukaże się w 2016 roku w formie teczek edukacyjnych: kart z wypisami źródłowymi, mapami, ikonografią, zadaniami szkolnymi i esejami. Rosyjskie wydanie tomu o XIX wieku ma formę książkową.

     Ta książka nie jest wspólnym polsko-rosyjskim podręcznikiem historii, lecz wspólnie przygotowanym przez polskich i rosyjskich historyków oraz polskich i rosyjskich nauczycieli historii kompletem pomocy naukowych dla nauczycieli historii w obu krajach. Celem naszego projektu jest wydanie antologii tekstów źródłowych, wypisów z literatury i scenariuszy lekcji wraz z napisanymi wspólnie przez polskich  i rosyjskich historyków esejami wprowadzającymi w zagadnienia – tłumaczył podczas konferencji prof. Mirosław Filipowicz z IEŚW.

 

 

 

 

« powrot

Galerie zdjęć
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą."
Godło Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Utrzymanie strony - Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
Redakcja strony: dr Sergiusz Leończyk,dr Artiom Czernyszew
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje