Książki


Sergiusz Leończyk Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Warszawa, 2017.


 

 

 

 

O książce: 

 

   Sergiusz Leończyk poznał wiele osad założonych przez polskich osadników w XIX i XX w. i przeprowadził kwerendy archiwalne i biblioteczne w Sankt Petersburgu, za Uralem oraz w polskich archiwach państwowych kilku miast wojewódzkich. Dzięki temu rozprawa przedstawia szeroką panoramę problemu. Panorama ta została ubogacona w wiele wątków istotnych dla sprawy: ewolucja osadnictwa włościańskiego w Rosji i Królestwie Polskim, kwestie narodowościowe i rusyfikacji chłopstwa polskiego, zagadnienia katolicyzmu w środowisku, z dominującym – wręcz agresywnym – prawosławiem.

Z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Wójcika, przewodniczącego Sekcji Badań nad Historią Syberii Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.

 

   Niniejsza praca jest bardzo cenna, potrzebna i odpowiada wszelkim wymogom warsztatu naukowego. Powinna przez długie lata służyć wszystkim badaczom historii polskiej obecności na Syberii oraz stosunków polsko-rosyjskich w XIX wieku. Z pewnością zaciekawi także wielu historyków rosyjskich, a także przedstawicieli syberyjskiej Polonii.

Z recenzji prof. dr hab. Jacka Legiecia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

ABY OTRZYMAĆ INFORMACJĘ JAK MOŻNA NABYĆ KSIĄŻKĘ

NA TERENIE POLSKI I UE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY

PROSIMY PISAĆ: rodacynasyberii.pl@gmail.com

 

 

« powrot

Galerie zdjęć
Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Wspólnota Polska

Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje