Ogłoszenia

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z faktem, iż w tym roku upływają terminy ważności Kart wydanych 10 lat temu, konsulat przypomina, iż zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka, Art. 17:

Art. 17. Okres ważności Karty Polaka 

1. Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3.

2. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat. (…)”

 

Uprzejmie prosimy, aby posiadacze Kart Polaka sprawdzili do kiedy ważne są ich dokumenty, spóźnienie się ze złożeniem wniosku będzie skutkowało brakiem możliwości przedłużenia ważności Karty.

Podkreślamy, iż wniosek o przedłużenie Karty Polaka należy złożyć w konsulacie na 3 miesiące przed upływem ważności Karty.

 

Wniosek (ten sam, co na przyznanie KP) jest dostępny na naszej stronie internetowej:

http://www.sanktpetersburg.msz.gov.pl/resource/4bc822c8-015b-48ef-8349-e89246c87c03:JCR

 

 

Z wyrazami szacunku,

Konsulat Generalny RP

w Irkucku

ul Suche Batora 18

Irkuck 664003

www.irkuck.msz.gov.pl

tel.+7 3952 288010, faks: +7 3952 288012

 

« powrot

Galerie zdjęć
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą."
Godło Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Utrzymanie strony - Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
Redakcja strony: dr Sergiusz Leończyk,dr Artiom Czernyszew
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje