Ogłoszenia

 

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Pani Janiny Sagatowskiej, przesyłamy w załączeniu pismo dotyczące reprezentacji środowisk polonijnych i polskich za granicą w życiu politycznym Polski. Uprzejmie prosimy o odniesienie się do poruszonej przez Panią Przewodniczącą tematyki do 30 listopada 2018 roku.

 

Z poważaniem

Biuro Polonijne

Kancelaria Senatu

ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa

tel. +48 22 694 91 12

 

Warszawa, 5 listopada 2018 r.

 

   Szanowni Panstwo! Podzielając postulaty, dotyczące koniecznosci większej reprezentacji srodowiska polonijnego i polskiego z zagranicy w zyciu politycznym naszej Ojczyzny, wyrażane przez delegatów V Swiatowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbyl się w roku wielkiego jubileuszu odzyskania niepodleglosci przez Rzeczpospolitą Polską, zapraszam Panstwa do wyrazenia opinii na ten temat.

   Senatorowie postanowili zainicjować prace legislacyjne, pozwalające zwiększyć liczby senatorów o dwóch reprezentantów Polonii. Jak stwierdzono w uzasadnieniu do stosownego projektu ustawy: "Naturalne wydaje się (...), aby przedstawiciele Polonii mogli poprzez zasiadanie w Senacie dbać o interesy wspólnoty polskiej za granicą, a jednocześnie dzialać na rzecz wzrostu roli Polski w swiecie". Temu celowi ma sluzyc zwiększenie liczby senatorów: jeden mandat dla przyszlego senatora zza wschodniej granicy, drugi - zza zachodniej.

     W zwiqzku z tym zwracam się z prosbą do srodowisk polonijnych oraz wspólpracujących z nimi organizacji pozarządowych o wyrazenie opinii, zgloszenie propozycji i uwag dotyczqcych tego projektu ustawodawczego. Odpowiedzi przeslane do Kancelarii Senatu bydą przedmiotem dalszych analiz poslużą poznaniu stanowiska srodowisk polonijnych. Proszę kierowac je do 30 listopada 2018 r. na adres korespondencyjny:

 

Kancelaria Senatu Biuro Polonijne

ul. Wiejska 6

00-902 Warszawa

lub e-mail: Polonia@senat.gov.pl

Janina Sagatowska

Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Lącznosci z Polakami za Granicą

 

« powrot

Galerie zdjęć
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą."
Godło Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Utrzymanie strony - Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
Redakcja strony: dr Sergiusz Leończyk,dr Artiom Czernyszew
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje