Rodacy na Syberii - archiwum numerów

1/1997-2000 (1): Organizacja ''Polonia'' w Abakanie i Chakasji (1998)

W styczniu tego roku minęło 5 lat, jak w Abakanie (a tym samym w Republice Chakasji) powstała polska kulturalno-społeczna organizacja "Polonia". W jej skład weszli Polacy i osoby polskiego pochodzenia, którzy w odróżnieniu od ludzi innych narodowości do tego czasu nie byli zrzeszeni.

Jak wiadomo z historii wśród zesłanych na Syberię z powodów politycznych oraz w XVIII, XIX w. i w początku tego stulecia było wielu Polaków. Ich potomkowie i dzisiaj mieszkają w różnych miastach, krajach i regionach Syberii. I Republika Chakasji nie jest tutaj wyjątkiem. Nie przypadkiem w m-cach październik-grudzień 1993r. grupa inicjatywna postawiła sobie za cel zorganizowanie organizacji kulturalno-narodowej w Abakanie, ażeby powstała taka organizacja w Chakasji, jako towarzystwo ofiar politycznych represji na czele z Nikołajem Abdinym. Inicjatywną grupę stanowili w tym czasie: Klara Kyzłasowa, Aleksej Gładyszewski, Larysa Chowratowicz i autor tego tekstu. Pierwszą organizacyjną konferencję zorganizowali oni 17.grudnia 1993 r. w budynku abakańskiej szkoły medycznej. A już 4.stycznia 1994 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Chakasji oficjalnie zarejestrowano polską kulturalno-narodową organizację w Abakanie. Jej przewodniczącym/prezesem został Sergiusz Leończyk.

Jednym z głównych programowych celów abakańskiej polonii była nauka języka polskiego. Ogromnego impulsu dostarczyła odbywająca się w marcu tego roku w Moskwie międzynarodowa naukowa konferencja poświęcona problemom oświaty polonijnej. Brał w niej udział również nasz prezes, który został pierwszym nauczycielem języka polskiego. W lipcu przebywał on na miesięcznym kursie językowym w Polsce. Jesienią 1994 r. na bazie miejskiego Centrum Twórczości Dziecięcej ruszyła Polska Niedzielna Szkółka. Było w niej 15. uczniów.

Trzeba powiedzieć, że organizacja i szkoła w Abakanie otrzymały duże wsparcie i pomoc ze strony Polski w rodzaju podręczników, pomocy naukowych, audio i wideokaset, a przede wszystkim od stowarzyszenia Wspólnota Polska pomagającego polskim diasporom za granicą. Pomoc ta obejmuje również letnie kursy językowe dla dorosłych w Polsce, a także miesięczne letnie wakacje dla dzieci uczących się w Szkole Języka Polskiego. Już latem 1995 r. wyjechała do Lubaczowa pierwsza grupa dzieci z Abakanu.

Nasza współpraca z Polską jest szeroka i różnorodna. I tak, w 1996 r. na Międzynarodowy Kongres Lekarzy Polonijnych w Częstochowie wyjechali małżonkowie Ludmiła i Aleksandr Koczetowie; czterech członków polskiej organizacji na zaproszenie gdańskiego oddziału Wspólnoty Polskiej pojechało na Święta Wielkanocne, latem znowu wyjechała grupa dzieci do Lowicza pod opieką Eugenii Mastrycz, która jest również pedagogiem w Szkole Polskiej. Prowadzi zajęcia ze sztuki ludowej.

Ilość dzieci i dorosłych przychodzących na różnorodne zajęcia jest duża.

Od jesieni 1996 r. drugą grupę językową zaczyna prowadzić wykładowca Olga Aniuszyna.

Członkowie naszej organizacji nawiązują ścisłe kontakty pomiędzy sobą,a także z osobami polskiego pochodzenia w Znamience w rejonie bogradskim Chakasji.

Zarząd abakańskiej organizacji postanawia przeobrazić się w organizację ogólnorepublikańską. 27. stycznia 1997 r. odbywa się konferencja organizacji, która podejmuje uchwałę i zatwierdza nową strukturę terytorialną. Polska Społeczna Kulturalno-Narodowa Organizacja POLONIA Republiki Chakasji – tak od tego czasu nazywamy się. Jest nas już ponad 120. Charakter naszej organizacji jest społeczny. Członkowie świętują ważne historyczne i okolicznościowe daty, Boże Narodzenie, Wielkanoc i inne wydarzenia. Każdego roku biorą udział w różnych przedsięwzięciach w Abakanie i Republice Chakasji, takich jak Dzień miasta, Dni słowiańskiego języka i kultury,"Tun Pajram" i innych.

W marcu 1997 r. przyjeżdża do nas II sekretarz Konsulatu Polskiego w Moskwie, p.Piotr Turzański, który zapoznaje się z działalnością naszej organizacji, odwiedza członków oddziału w Znamience.

W ogóle trzeba stwierdzić, iż rok 1997 w historii organizacji POLONIA nasycony był przeróżnymi wydarzeniami. W kwietniu 6. członków wyjeżdża do Gdyni na Wielkanoc, na zaproszenie "Wenpisu" (prezes p.T.Łaniecki). W maju na Europejskim Kongresie Lekarzy Polonijnych wyjeżdża do Czech do Ostrawy p.Ludmiła Koczetowa. W maju odbywa się II Kongres Polaków w Rosji, gdzie nasza działalność otrzymała wysoką ocenę, a jego prezes Sergiusz Leończyk zostaje członkiem Rady Kongresu . W czerwcu 6.osobowa grupa udaje się do Krakowa, ażeby uczestniczyć tam w spotkaniu z głową Kościoła Katolickiego – Papieżem Janem Pawłem II. W lipcu i sierpniu kilkoro członków wyjeżdża na miesięczne kursy do Lublina i Torunia, a rodzina Anikinów bierze udział w międzynarodowym konkursie poezji im. Marii Konopnickiej i otrzymuje nagrodę. W lipcu wyjeżdża do Polski na tradycyjny letni wypoczynek 10. dzieci z naszej Szkoły Polskiej do Włodawy. Szybko rozszerza się program nauczania w szkole.

Od jesieni 1997 r. oprócz języka polskiego wykadana jest sztuka ludowa, choreografia. Rozpoczyna swoją działalność zespół SYBERYJSKI KRAKOWIAK pod kierownictwem p. Julii Skidan. Są również zajęcia z muzyki, nauczyciel Helena Władimirowa. W tym też roku pojawia się pierwszy numer naszej gazety "RODACY". Z początku wychodzi ona jako kwartalnik w języku polskim i rosyjskim.

Największe przedsięwzięcie mijającego roku to niwątpliwie pierwsze Dni Polskiej Kultury w Republice Chakasji, które odbyły się w dniach 20-23 listopada. Wziął w nich udział II sekretarz ambasady RP w Rosji, p.Piotr Turzański i polski artysta Jan Mackiewicz. To były niezapomniane dni: wycieczki, spotkania, koncerty, wystawy.

Rok 1998 wprowadził organizację na wyższą orbitę możliwości. Na letni wypoczynek do Polski wyjechały już dwie grupy dzieci –15 osób do Łomży i 10 do Jarosławca. W lipcu i sierpniu na kursach językowych przebywało 10.członków naszej POLONII: w Krakowie, Lublinie,Poznaniu, Cieszynie. 2 osoby były w Rzeszowie na kursie wychowawców. We wrześniu delegacja naszej organizacji brał w 10. leciu Związku Polaków na Białorusi. Na kursy dla nauczycieli języka polskiego do Lublina wyjechała nauczycielka Olga Aniuszyna. W grudniu 1998r. w Białymstoku odbył się międzynarodowy konkurs poezji polskiej – KRESY 98. Uczestniczyli w nim Sergiusz Leończyk i Paweł Stolarow, którzy zostali laureatami tego konkursu i otrzymali dyplomy.

W 1999 r. organizacja POLONIA wzięła udział w festiwalu poświęconemu 200-leciu urodzin A.S.Puszkina. Dzieci i dorośli przygotowali w lutym, w miejskim Centrum Kultury POBIEDA duży bal romantyczny "Mickiewicz i Puszkin". W kwietniu na kursy organistów wyjechała nauczycielka muzyki Helena Władimirowa. A lato jak zawsze związane było z podróżami na kolonie letnie dla dzieci i kursy językowe dla dorosłych. W lipcu 18.dzieci odpoczywało w Drawsku Pomorskim. Uczestnicząc w tym czasie w Międzynarodowej Parafiadzie Witek Koczetow zajął pierwsze miejsce w konkursie rysunków dziecięcych pt.Moje miasto. Troje członków organizacji uczyło się na kursach językowych w Poznaniu, a dwoje na kursie choreografów w Rzeszowie. Wrzesień był też miesiącem kursów językowych jeszcze dla czterech przedstawicieli naszej POLONII.

I jeszcze jeden ważny fakt, bardzo dla nas ważny, otóź dwóch uczniów naszej szkoły, Eugeniusz Stupiński i Paweł Stolarow latem tego roku zdali egzaminy w Moskwie i dostali się na studia w Polsce.

Dzisiaj kulturalno-narodowa organizacja POLONIA Republiki Chakasji stoi przed bardzo ważnym wydarzeniem – 21. października rozpoczyna się Festiwal Kultury Polskiej w Republice Chakasji. Oczekujemy ważnych gości z Polski. Chciałbym bardzo podziękować Polsce, rządowi i jego strukurom w terenie za ogromną pomoc, którą otrzymaliśmy w ciągu tych pięciu lat. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom naszej POLONII.

Sergiusz Leończyk,
prezes zarządu polskiej kulturalno-narodowej
organizacji POLONIA w Republice Chakasji


< powrot

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje