Rodacy na Syberii - archiwum numerów

1/1997-2000 (1): Lato w Poznaniu (1999)

Adam Mickiewicz i Fryderyk Chopin

Pod takim hasłem w dniach 1-10 lipca br. odbył się II Międzynarodowy Zlot Młodzieży Polonijnej w Orlim Gnieździe koło Poznania. Uczestniczyły w nim 23 grupy. Również z naszej organizacji w Abakanie dwie osoby: Eugeniusz Stupiński – jako przedstawiciel młodzieży i Paweł Stolarow – jako dziennikarz naszej gazety.

Głównym celem tego spotkania było nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami młodzieżowych organizacji polonijnych. Naszym celem była prezentacja naszej Polonii. Byliśmy tam jako jedyni przedstawiciele Syberii. Przeprowadziliśmy wywiady z prezesem stowarzyszenia Dom Polonii w Poznaniu, p.Alicją Woźniak, która podkreśliła, iż polonia przyczynia się do rozwoju Polski. To spotkanie to integracja różnych jej środowisk. Rozmawialiśmy z wieloma uczestnikami Zlotu. Odbyło się także spotkanie z prezesem Wspólnoty Polskiej,p. prof. Andrzejem Stelmachowskim, który stwierdził, iż należy nawiązywać bezpośrednie kontakty między organizacjami polonijnymi, pomiędzy sobą, szkołami, które wzbogacą naszą wiedzę o nas samych, o życiu w różnych krajach.

Odbył się koncert muzyki Chopina i poezji Mickiewicza. Obejrzeliśmy też wspaniały film historyczny pt. Ogniem i mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Program Zlotu obejmował również zajęcia sportowe i wycieczki do ciekawych miejsc: Kórnika, Rogalina, Gostynia, Leszna, Śmiełowa.

Całe to przedsięwzięcie zostało bardzo dobrze zorganizowane. Dzięki organizatorom nie mieliśmy żadnych problemów. Naszym zadaniem było nawiązywanie kontaktów i poznawanie kultury polskiej. Mieliśmy możliwość uczestniczenia codziennie we mszy świętej i ciekawych spotkań z księżmi katolickimi oraz zakonnicami. Podczas kilku mszy świętych Eugeniusz śpiewał i grał na gitarze.

Rozmawialiśmy tylko w języku polskim. Dla wielu z nas była to okazja do pogłębiania znajomości języka.

Mamy nadzieję, iż w następnym Zlocie będą znów w nim uczestniczyli przedstawiciele naszej Polonii.


< powrot

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje