Rodacy na Syberii - archiwum numerów

1/1997-2000 (1): Polacy z Minusińska (2000)

Daleko na Syberii, na południu Krasnojarskiego Kraju znajduje się Minusińsk. To niewielkie,stare miasto. Wcześniej był on znacznie oddalony od centrum gubernii i był miejscem odpowiednim do zsyłki ludzi. Tutaj zsyłano, zsyłano ...

W XIX w. do Minusińska zesłano uczestników powstania z 1830 i 1863 r. Oni,tak jak i dekabryści wywarli ogromny wpływ na kulturalne i gospodarcze życie miasta.Wśród nich byli: Ferdynand Milewski, Wojciech Lewodawski,Władysław Korżeniowski,Józef Falkowski, Aleksander Więckowski, Narcyz Wojciechowski,Hipolit Korsak,Josip Kljaryn,Marian Chanicki, Stanisław Gutowski, Jan Prendowski, Konstanty Konopko i wielu innych.

W większości zesłani Polacy byli wykształconymi ludźmi inżynierowie, lekarze, pedagodzy, muzycy. Wielu było guwernerami, prowadzili po domach lekcje muzyki. Brali aktywny udział w życiu miasta:pracowali w muzeum,którego założycielem był N.M. Martjanow (Polak po matce),byli członkami kółka muzyczno-teatralnego.

W Minusińsku znane były także rodziny Wojciechowskich i Korżeniewskich.Wielu zesłanych Polaków związało swoje życie zSyberią. Teraz w mieście pozostali ich potomkowie oraz ci, którzy przyjechali tu z własnej woli szukając lepszego życia.

W Krasnojarskim Kraju mieszkali i mieszkają przedstawiciele różnych narodowości.W ostatnich latach nastąpiło wśród nich odrodzenie świadomości narodowej.

W naszej republice jest wiele kulturalno-narodowych społeczności, organizacji, centr. I całkiem niedawno, w maju 1999r. i w Minusińsku pojawiła się polskakulturalno-narodowa społeczna organizacja "Polonia Minusińska", która rozpoczęła swoją działalność, a żeby kultywować polskie tradycje i uczyć się języka polskiego. Członkami naszej organizacji są Polacy i osoby polskiego pochodzenia. Już teraz jest nas ponad 70. dzieci,młodzieży i dorosłych.Stale przyjmujemy nowych członków. Wśród nas jest wielu wykształconych ludzi: pedagodzy,lekarze,artyści,inżynierowie. Przy organizacji funkcjonują grupy twórcze: wokalna Czerwone Jagody (kierownik Helena Jaszczuk), dziecięca choreograficzna (kierownik Irena Masztarowa). Prawie wszystkie dzieci uczestniczą w kółku sztuki ludowej,rysunku i malarstwa. Prowadzi je Łarisa Kozina.

Od 3. października 1999r. rozpoczęła swoją działalność Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Jej uczniami są prawie wszyscy członkowie organizacji – dzieci i dorośli.. Pierwszym ważnym przedsięwzięciem, w którym udział brała cała nasza Polonia,było święto miasta,które odbyło się w czerwcu br. Zaprezentowaliśmy wtedy wystawę naszych prac wykonanych ze słomy, tkaniny, suchych roślin. Powstały przepiękne pejzaże,widoki z kory brzozowej,rzeźby. Na tym święcie wystąpił również zespół taneczny Syberyjski Krakowiak z Abakanu, z organizacji Polonia w Chakasji. Abakan, stolica Chakasji znajduje się 20km od Minusińska.

W powstaniu naszej oranizacji pomógł nam prezes "Polonii"Republiki Chakasji, p.Sergiusz Leończyk. Jest on człowiekiem bardzo aktywnym,to dzięki niemu powstała nasza "Polonia". 23. 1999r.- to Dzień Kultury Polskiej w Minusińsku, który stanowił część Festiwalu Kultury Polskiej w Chakasji. Na nasze święto przybyła delegacja, w skład której wchodzili: p.Janusz Jabłoński, konsul Ambasady Polskiej w Moskwie, p.Jan Stypuła, senator z Łomży, p.Roman Repeć, zastępca redaktora naczelnego Wiadomości gdyńskich, z Gdyni,p.Mirosława Cholewicka, dyrektor Domu Polonii w Łomży, p.Stanisław Puchlik ze Związku Sybiraków w Warszawie, p.Dariusz Łukaszewski,sekretarz Domu Polonii w Poznaniu. Był również prezes Polonii Chakasji, p.S.Leończyk,nauczyciel języka i kultury polskiej, p.A.Malinowski, zastępca ministra kultury Chakasji, p.I.Zwonariewa i inni. Goście nasi, jak nakazuje tradycja, zostali powitani chlebem i solą przez członków naszej organizacji, przedstawicieli miejskiej administracji, wydziału kultury, muzeum im.Martjanowa. Wkrótce potem odbyło się spotkanie z merem miasta p.J.Rebrowem,gdzie w ciepłej i serdecznej atmosferze rozmawiano o sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście i o planach związanych z Polonią Minusińska. W dalszej kolejności goście zwiedzali dom-muzeum T.M.Krżyżanowskiego i W.W.Starkowa, bibliotekę naukową im.Martianowa, gdzie znajduje się dział polskiej literatury i dokumenty o Polakach,którzy mieszkali w Minusińsku i w Krasnojarskim Kraju. Następnie odbyła się wycieczka po salach muzeum,gdzie była zorganizowana wystawa naszej Polonii. W jednej z sal odbył się koncert przygotowany przez członków naszej organizacji. W ścianach muzeum po raz pierwszy od wielu dziesiątków lat zadźwięczała polska mowa, rozbrzmiewały polskie pieśni, wiersze o Polsce; przedstawiono ludowy obrzęd zaręczyn. Wszyscy zgromadzeniu podziwiali piękne polskie tańce wykonywane przez dzieci i dorosłych. Po zakończeniu prezentacji p.Jan Stypuła powiedział: "Do Warszawy stąd jest 6 tys.km,a ja mam takie wrażenie jakbym nie wyjeżdżał z domu". Koncert bardzo podobał się wszystkim a goście z Polski zaprosili cały zespół na występy do kraju. Tutaj, w muzeum przygotowane były także wystawy: Nasza twórczość i Polska kuchnia. Po uroczystym bankiecie goście i nasza Polonia udała się do Abakanu na koncert galowy, który zakończył Festiwal Kultury Polskiej w Chakasji. Nasza organizacja dalej funkcjonuje. Prowadzone są lekcje języka polskiego i zajęcia w kółkach zainteresowań. Mamy wiele planów na przyszłość. Chcemy zorganizować Szkołę sztuki dla dzieci – zajęcia z muzyki,malarstwa, choreografii. Pragniemy utworzyć filie naszej organizacji w południowej części Kraju Krasnojarskiego. Tak żyjemy i pracujemy. Mamy nadzieję, że nasze związki z historyczną ojczyzną będą się zacieśniać, a nasza "Polonia" będzie się rozwijać. Olga Tiemierowa, prezes "Polonii Minusińska", Rosja, Krasnojarski Kraj


< powrot

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje