Rodacy na Syberii - archiwum numerów

1/1997-2000 (1): Abakan (2000)

KULTURALNO – NARODOWA ORGANIZACJA “POLONIA’’ REPUBLIKI CHAKASJA została założona w grudniu 1993 roku. Pierwszymi organizotorami byli: Klara Kyzłasowa, Sergiusz Leończyk, Ludmiła Koczetowa i inni. Celem organizacji jest pomoc w rozwoju kultury i oświaty polskiej na terenie Republiki Chakasja, współpraca z innymi organizacjami polonijnymi w Rosji i za granicą oraz umacnianie przyjaźni między narodami i popularyzacja kultury polskiej.

W dotychczasowej działalności nasza “Polonia’’ organizowała przy pomocy organizacji polskich między innymi: wyjazdy polonijne do Krakowa, Częstochowy, Gdyn, staże zawodowe lekarzy i naukowców, wyjazdy dzieci na wakacje do, imprezy narodowe i relegijne, Festiwale Kultury Polskiej (1997 r., 1998 r.), imprezy mickiewiczowskie. 15 października 1994 była założona Szkoła Polska. Uczęszcza do tej szkoły w sobotę i niedzielę, lub wieczorowo 180 dzieci. W programie nauczania oprócz języka polskiego dzieci uczęszczą także w zajęciach z kultury polskiej, choreografii polskich tańców ludowych, polskiej sztuki ludowej, polskiego folkloru i muzyki.

W 1997 roku został utworzony zespół taneczny “Syberyjski krakowiak’’, w 1998 roku otworzona szkółka niedzielna w polskiej wsi Znamienka. Od listopada 1997 roku Zarząd Organizacji “POLONIA’’ wydaje polonijny kwartalnik “RODACY’’.

Adres “POLONII’’: m.Abakan, post.box 717, 655019, Rosja.

Abakan leży na południu Syberii, tam, gdzie w potężny Jenisej wpada rzeka o tej samej nazwie.

Abakan jest stolicą republiki Chakasji, miastem z ludnością ponad tysięcy mieszkańców. Historia Abakanu zaczyna się we wrześniu 1675 roku z niewielkiej wsi Ust - Abakańskoje. W 1930 roku tworzy się Chakaski Obwód Autonomiczny i wieś staje się miastem Abakan. Od 1991 roku Abakan został stolicą Republiki Chakasja w składzie Federacji Rosyjskiej.

Dzisiaj Abakan jest młodym miastem przemysłowym z rozwiniętym przemysłem. Z zachodu na wschód miasto przecina magistrala kolejowa, która dzieli go na dwie części - północną i południową. Część południową tworzy stary Abakan. Tu znajdują się jednorodzinne budynki mieszkalne i społeczne, które zostały zbudowane jeszcze w zeszłym stuleciu, a także stara przystań. Północna dzielnica jest miastem nowoczesnym. Tu są mieszkania z wszelkimi wygodami - budynki wielopiętrowe oraz tor wyścigowy, parki, teatry, domy towarowe. Tu koncentruje się współczesny przemysł i sfera usługowa. Znajduje się Plac Główny, biurowce instytucji republikańskich i miejskich. W Parku Zwycięstwa został postawiony pomnik bohaterów II wojny światowej. Abakan ma dworzec kolejowy, dworzec autobusowy i port lotniczy, które co- dziennie przyjmujątysiące pasażerów.

Współczesny Abakan jest ośrodkiem naukowym i kulturalnym naszej Republiki. W mieście znajduje się naukowo - badawczy Instytut Języka, Literatury i Historii, Uniwersytet Panstwowy im. N.Katanowa, Instytut Techniczny i Instytut Biznesu, pięć koledżów idziesięć szkół zawodowych. Dumą naszego miasta jest Teatr Dramatyczny imienia Lermontowa i jeden z najlepszych w Rosji - Teatr Lalek “Bajka’’, filharmonia, muzeum krajoznawcze, ogród zoologiczny. Do dyspozycji sportowców są boiska, stadiony, pięć basenów krytych, tor wyścigowy.

Abakan jest miastem, które zostało wpisane do wykazu miejsc, posiadających najwięcej wartościowych zabytków historycznych. Nasze miasto jest jednym z najciekawszych ośrodków archeologicznych w Rosji.


< powrot

Galerie zdjęć
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje