Rodacy na Syberii - archiwum numerów

3/2003 (23): IX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

W dniach 28-29 czerwca, tradycyjnie w Warszawie, odbyła się IX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii zorganizowana przez Fundację Polonia.

Konferencja zgromadziła Polaków z całego świata - ekspertów finansowych, prezesów klubów biznesowych i stowarzyszeń, dziennikarzy czasopism polskich i polonijnych. Rosję reprezentowali: Jan Jankowski z Saratowa i Sergiusz Leończyk z Abakanu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marszałek Senatu RP - prof. Longin Pastusiak, który serdecznie powitał uczestników konferencji. Pierwszy dzień konferencji był poświęcony sesjom plenarnym i dyskusji. Pierwszy zabrał głos Sławomir Dąbrawa - Sekretarz Stanu w MSZ. Podjął temat współpracy gospodarczej z Polonią w nowym Programie Rządowym. Z kolei sesję pytań dotyczących aktualnej sytuacji i możliwościach rozwoju gospodarczego w Polsce prowadził Jacek Piechota - Sekretarz Stanu, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W dyskusji plenarnej prof. Danuta Hübner - Min. ds. Integracji Europejskiej, zajęła się przybliżeniem nowych aspektów współpracy gospodarczej z Polską jako członkiem UE.

Uczestnicy konferencji także mieli możliwość wystąpień. O problemach rozwoju rosyjsko-polskiej współpracy gospodarczej opowiedział prezes Narodowo-Kulturalnego Centrum "Dom Polski" Jan Jankowski.

Wieczorem uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na przyjęcie bufetowe do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gmachu usytuowanego w miejscu dawnego obozu pułku literowskiego lejbgwardi, w Al. Ujazdowskich. Polonia spotkała się z przedstawicielami rządu, w którym uczestniczyli m.in. wicepremier, min. infrastruktury Marek Pol, minister-członek Rady Ministrów Danuta Hübner, szef Kanc. Prezesa Rady Ministrów Marek Wagner, a także wiceminister gospodarki, pracy i polityki społecznej Mirosław Zieliński i podsekretarz stanu w MSZ Sławomir Dąbrowa.

Wicepremier M.Pol witając Polonię podkreślił, że konferencja odbywa się w szczególnym okresie dla naszego kraju. Podziękował również wszystkim rodakom mieszkającym za granicami naszego kraju za działania, które podejmują na rzecz Polski.

Drugi dzień konferencji miał charakter warsztatowy. Uczestnicy mogli wybierać cztery z ośmiu zaprezentowanych tematów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja panelowa poświęcona inwestycjom. Prezes Wrocławskiej Giełdy Nieruchomości przedstawił sytuację rynku nieruchomości w Polsce, podał też konkretne oferty zachęcając do inwestowania w Polsce. Ciekawa była także dyskusja na sesji poświęconej możliwościom współpracy i inwestowania na rynkach wschodnich w pracy której wziął udział Aleksander Aleksandrowicz Niegorodow, wicedyrektor Biura Radcy Handlowego Ambasady Rosji w Polsce. Nie sposob było wziąć udział we wszystkich sesjach panelowych, dlatego też wielu uczestników konferencji kontynuowano dyskusje w trakcie lunchu.

Zamykającym konferencję spotkaniem była zabawa, po staropolsku w Firlejach. Polonię powitano chlebem ze smalcem i wódeczką, a następnie zaproszono do wspólnego tańca - poloneza. A potem była biesiada.

NAGRODY DLA... Za wybitne zasługi w rozwoju współpracy między Polonią a Macierzą uhonorowany został Statuetką Patrona Pan Wojciech Fizyta z USA, laureatami dyplomów honorowych zostali Pan Wiesław Chodyniecki z W.Brytanii i Pan Nehemia Kaplan z Izraela. Dyplomy uznania otrzymali: Pan prof. Stanisław Wiktor z USA, Pan Javier Sosnowski z Hiszpanii i Pan Julian Korman z Niemiec. Fundacja "Polonia" wyróżniła Pana Enrique Lacalle, Prezesa Barcelona Meeting Point za działania na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy Hiszpanią a Polską.

Przyjęecie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow

Przyjęcie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow

Prezes "Domu Polskiego" w Saratowie Jan Jankowski z prof. Danutą Hubner, Min.ds. Integracji Europejskiej

Dyrektor Europejskiego Impresariatu Artystycznego Janusz Kapuściński z Prezesem "Domu Polskiego" w Saratowie Janem Jankowskim

Prezes "Polonii" w Chakasji Sergiusz Leończyk z Wicepremierem Markiem Polem

Biesiada w dworku - Firleje pod Warszawą (Remigiusz Lewanderski, dyrektor ALEST Consulting France-Pologne z Prezesem Sergiuszem Leończykiem)


< powrot

Galerie zdjęć
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą."
Godło Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Utrzymanie strony - Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
Redakcja strony: dr Sergiusz Leończyk,dr Artiom Czernyszew
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje