Rodacy na Syberii - archiwum numerów

3/2003 (23): Svätý otec na Slovensku

Korespondencja ze Słowacji Jana Gruszyńskiego

W dniach od 11 do 14 wrzesnia Ojciec Święty Jan Paweł II przebywał z wizytą apostolską w Słowacji. Trzecia pielgrzymka Namiestnika Chrystusa do naszych południowych pobratymców przebiegała pod hasłem: "Wierni Chrystusowi - Wierni Koścołowi " i wiązała się z beatyfikacją ofiar systemu komunistycznego - biskupa greckokatolickiego Vasila Hopko i siostry zakonnej Cecylii Zdenka Schelingovej.

Słowacy z wielką godnością, czcią i miłością odnieśli się do Ojca Świętego. Dobry przykład dał prezydent Republiki Słowackiej Rudolf Schuster uczestnicząc we Mszach Świętych i innych uroczystościach. W czasie ceremonii powitalnej na lotnisku w Bratysławie prezydent powiedział między innymi: "Z wielką radością w duszy... witam na Słowacji gościa dla nas wszystkich ważnego i miłego Ojca Świętego Jana Pawła II.(...). Niech Wasza wizyta będzie błogosławieństwem dla całej Słowacji, która Was niezmiernie czci i szanuje".

W ciągu czterech dni Papież odwiedził następujące miasta: stolicę Słowacji Bratysławę, Trnawę, Bańską Bystrzycę i Roznawę oraz przejeżdżał przez wiele innych miejscowości. Na powitanie Namiestnika Chrystusa wylegli na ulice liczni mieszkańcy Słowacji. W Bratysławie ozdobiono niektóre miejsca trzema flagami narodowymi: słowacką, watykańską i polską. W żadnym innym kraju poza Polską nie widziałem naszej flagi podczas pielgrzymki papieskiej. Natomiast rzadko się spotykało w miastach jakiś transparent czy nawet portret Jana Pawła II. Tylko w czasie Mszy św.nad głowami wiernych widniały transparenty i powiewały flagi, w tym sporo polskich, między innymi Solidarności. Słowacy przygotowali się na przyjazd Najdostojniejszego Gościa bardziej duchowo. Bardzo dużo osób przystąpiło do Komunii św. Niektórzy przyjęli z rąk Ojca Świętego.

W pierwszym dniu pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził przepiekną katedrę pw. Św. Jana Chrzciciela w Trnawie, która w okresie wojującego ateizmu była zamieniona na inne cele. Przy ołtarzu widniał Cudowny Obraz Matki Bożej, która obroniła Słowację przed Turkami i islamem. W katedrze panowała niezwykła atmosfera pełna pobożności i entuzjazmu. Splendoru uroczystości dodał wspaniały chór, który wykonał kilka pieśni. Dane mi było jako jednemu z niewielu akredytowanych dziennikarzy pozawatykanskich uczestniczyć w tym pięknym nabożeństwie. Papież skierował do wiernych kilka słów podkreślając między innymi piękno katedry.

W drugim dniu wizyty Jan Paweł II odprawił Mszę św. na rynku przy świątyni w Bańskiej Bystrzycy. Kilkadziesiąt tysięcy wiernych wzięło bezpośrednio udzial w Najświęszej Ofierze. Inni byli skupieni przy dużych ekranach usytuowanych poza rynkiem. Biskup Rzymu wygłaszając homilię w językusłowackim powiedział miedzy innymi: "W rózności i bogactwie poszczególnych powołań, kazdy z nas jest wezwany, aby za wzorem Maryi, przyjąc Boga do swego serca i wraz z nim wedrować przez ten świat, głosząc Ewangelię i dając świadectwo Jego miłości". Wielokrotnie przerywano kazanie burzliwymi oklaskami.

Trzeciego dnia pobytu w Słowacji Papież Najświetszą Ofiarę przy słonecznej pogodzie na przedmieściach Rożnawy otoczonej pagórkami i lasem. We Mszy św. uczestniczyło kilkaset tysięcy wiernych, w tym sporo Polaków. Można było ich zidentyfikować po powiewąjących polskich flagach i transparentach w języku polskim. W czasie głoszenia homilii wyraźnie załamał się głos najdostojniejszego kaznodziei świata. Niektórzy wierni byli wzruszeni do łez. Inni jeszcze bardziej modlili się za Ojca Świętego. Mimo tego zasłabniecia Papież rozdał Komunię św. kilkudzisięciu wybranym osobom.

Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była niedziela 16 września, gdy Ojciec Święty odprawił Mszę św. w osiedlu na przedmieściach Bratysławy przy nowej świątyni w czasie której na oczach w przybliżeniu pół miliona wiernych dokonał beatyfikacji dwoje męczenników z okresu systemu ateistyczno-komunistycznego: biskupa greckokatolickiego Vasila Hopko i siostry zakonej Cecylii Zdenki Schelingovej ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Krzyża. W tym dniu przypadała uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Wyniesieni na ołtarze przeszli w swoim życiu długą droge krzyżową. Bp Hopko był skazany przez sąd w latach stalinowskich na 15 lat wiezienia za niezłomną swoją postawę. Ciężko chory z powodu uwięzienia chwilowo zwolniony wkrotce zmarł w 1964 r. Siostra Cecylia pracowała jako pielęgniarka w szpitalu państwowym w Bratysławie. Przyczyniła się do ucieczki ze szpitala wcześniej uwięzionego kapłana oraz przygotowywała ucieczkę kilku innych duchownych. Za wyczyn ten została skazana w 1952 r. na 12 lat wiezienia i 10 lat utraty praw obywatelskich. Po nabyciu się choroby zmarła w 1955 r. Ogłoszenie przez Kościół tych dwoje męczenników zostało odebrane przez wiernych niezwykle radośnie i entuzjastycznie. Podobnie reagowali licznie zgromadzeni pielgrzymi z Polski , którzy doświadczyli dolegliwości sytesu narzuconego przez Sowietów.

Ojciec Święty odprawiając Mszę św. w szatach czerwonych i głosząc homilię w języku słowackim powiedział, że wyniesieni na ołtarze:"Stają przed nami jak płomienne przykłady wierności z czasów twardego i niemiłosiernego przesladowania religijnego. Obydwoje byli poddani niesprawiedliwemu procesowi sadowemu i wyrokowi, torturom i poniżeniu, samotności i śmierci".

Trzecia pielgrzymka słowiańskiego Papieża do Słowacji przyczyni się do ożywienia życia religijnego wśród mieszkańców tego kraju doświadczających niedostatku i ataków ze strony liberalnych mediów na wartości chrześcijańskie." Slovaci miluju Svathego Otca". " Niech zije Svaty Otec!".Widziałem transparenty z takimi napisami i słyszałem bardzo często takie okrzyki. Ojciec Święty dał wyraż swojej miłości do Słowaków zarówno podczas pielgrzymki jak i środowej audiencji.

Polacy od Słowaków powinni uczyć się wiele!

Jan Gruszyński


< powrot

Galerie zdjęć
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą."
Godło Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Utrzymanie strony - Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
Redakcja strony: dr Sergiusz Leończyk,dr Artiom Czernyszew
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje