Rodacy na Syberii - archiwum numerów

3/2003 (23): Pasterska wizyta / Новый Епископ в Восточной Сибири

29 października 2003 r. Abakan - stolicę południowej republiki autonomicznej Chakasji w składzie Federacji Rosyjskiej odwiedził z pasterską wizytą biskup Wschodniej Syberii ks.Cyril Klimowicz, który niedawno objął stanowisko największej diecezji świata z centrum w Irkucku.

- Dobże wiem, że Ksiądz Biskup po raz pierwszy jest na Syberii a dokladnie od 15 czerwca.

- Jakie pierwsze wrażenia o katolikach na Syberii?

- Jestem pierwszy raz w Abakanie. Moje wrażenie - przede wszystkim, cieszę się tym, że katolicy są. Napewno nie jest ich teraz za dużo, bo nie wszyscy wiedzą nawet gdzie są świątyni, ale przy pomocy kapłanów sióstr zakonnych, tak zwanej ewangelizacji, spotykania się młodziezy, różnych zjazdów, wyłoniają się ci, któży są wiary katolickiej.

- Wśród katolików są ludzie różnych narodowości Polacy, Litwini, Niemcy. Większą grupę jednak stanowią Polacy i osoby polskiego pochodzenia, które często mówią o takich problemach, jak msza w języku polskim.

- Czy musi w ogóle być msza w języku polskim dla tych ludzi, dla których ten język nie jest tak do końca ojczystym. Co Ksiądz Biskup o tym myśli ?

- Więc proszę Pana, gdy pracowałem na Białorusi, i to zawsze jako proboszcz, później jako dziekan, czy jako biskup pomocniczy w archidecezji mińsko-mohylewskiej, zawsze uważałem, że zależy od roztropności kapłana i od tego, jak chcą ludzie. Jeżeli, powiedzmy, są, Polakami i znają ten język i chcą to kapłan powinien tak zrobić, żeby ci ludzie byli zadowoleni z tego co chcą. W tej chwili jesteśmy na Syberii, wszyscy znają język rosyjski. Chcą po rosyjsku -proszę bardzo. Jeżeli natomiast jest grupa ludzi, którzy chcą po polsku to niech mówią o tym z kapłanem. Na dzisiejszy dzień jest brak kapłanów, sióstr zakonnych. To największy mój ból.

- Jestem przekonany, wierzę głęboko, że z każdym rokiem będzie więcej katolików, oni są trzeba ich tylko znaleźć. Jest dużo ludzi, którzy nie wiedzą czy byli chrzczeni, czy nie. To jest ciężka praca. Oczywiście przy pomocy Bożej i praca nie tylko kapłanów, ale i was, ludzi świeckich, którzy też niesiecie świadectwo Chrystusowe, którzy korzystacie z sakramentów pojednania.

- Ponieważ msze odbywają się w języku rosyjskim, to nasuwa się takie pytanie, czy nie ma w tym konfrontacji z Cerkwią Prawosławną ?

- Św. Paweł powiedział w ten sposób : dla Greka staną się Grekiem, dla Żyda staną się Żydem. My, jako kapłani, tym bardziej ja, chcemy po prostu sposobem Bożym podejśc do każdego człowieka, nie ma żadnych różnic czy to jest Polak, czy to jest Litwin. Bez względu na osobę, wszyscy mają prawo podejść do Chrystusa, do nas, katolików, a my otwieramy serce.

Rozmawiał Sergiusz Leończyk

 

 

НОВЫЙ ЕПИСКОП ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

15 июня 2003 г. в Иркутске состоялось торжественное введение в должность нового епископа-ординария епархии Святого Иосифа Кирилла Климовича.

Еще в мае на очередной мессе отец Адам Романюк, настоятель улан-удэнского прихода, пригласил всех желающих католиков поехать автобусом в Иркутск, чтобы присутствовать на этой торжественной церемонии. И вот в назначенный день мы прибыли в Иркутск к Кафедральному Собору Непорочного сердца Божьей матери. Вокруг шли последние приготовления, прибывали гости, проходили прихожане. Пока еще не началось богослужение, мы вошли внутрь Собора и остановились, пораженные простотой и вместе с тем великолепием. Налево вверху - фигура святого Иосифа с младенцем Иисусом на руках, направо - в золотых одеждах Пресвятая Богородица Дева Мария, а в глубине храма на огромном кресте распятый Иисус Христос. Наверху расположены места для хора, а внизу в три ряда скамьи для прихожан.

Мы заняли места в центральном ряду, вскоре весь храм заполнился прихожанами, а также монахинями из разных городов: Ангарска, Усолья, Красноярска, Ачинска, Владивостока. Ровно в 11 часов началась Святая Месса с обрядом введения Епископа в Кафедральный Собор через главный вход. Все епископы и священники были облачены в Литургические одежды (орнаты), а прихожане единодушно воспевали песнь Богу. Пройдя через весь собор, священнослужители сели по сторонам, а в глубине в самом центре расположились архиепископ Тадэуш Кондрусевич и епископ Кирилл Климович. В первых рядах сидели представители властей города Иркутска и приглашенные гости.

После знамения креста наступили момент, когда архиепископ Тадэуш Кондрусевич представил документ, которым Святейшим отец назначил Епископа Климовича ординарцем Епархии Святого Иосифа. Кирилл Климович родился 5 ноября 1952 года в Казахстане. Окончил высшую Духовную семинарию в Польше и был рукоположен в священники в 1980 году. 13 октября 1999 Святейший Отец назначил его вспомогательным Епископом Минско-Могилевской архиепархии. 17 апреля 2003 года в полдень по Римскому времени Папа Иоан Павел II назначил его преосвященство Кирилла Климовича епископом Епархии Святого Иосифа в Иркутстке.

Отец Игнацио Павлюс коротко поведал о состоянии дел в епархии, после чего произошла официальная передача документов епархии из рук Апостольского администратора отца Антония Бадуры в руки нового ординария. Документ был скреплен подписями на алтаре Администратором Епархии и епископом Кириллом.

После этого был совершен акт покаяния в обряде окропления всех верующих святой водой, затем все пели гимн "Слава вышних Богу". Далее богослужение продолжалось согласно литургическому порядку. Детский хор в голубых одеждах исполнил псалом. Архиепископ Тадэуш Кондрусевич произнес очень проникновенную проповедь о том, что всем христианам нужно объединиться для служения Богу, чтобы Господь Бог благословил вся церковь России и укрепил своей благодатью. Вместе с епископом Кириллом все прихожане приносили молитвы, затем был сбор пожертвований.

Одним из главных событий для верующих было принятие причастия из рук самого епископа. После причастия священники выразили жест почтения новому Ординарию. От имени духовенства епископ приветствовал и поздравил о. Мирон Эффинг. Затем все направились в часовню Примирения и мира, чтобы почтить в молитве память усопшего духовенства и мирян епархии Святого Иосифа и всей России. Были возложены цветы и зажжены свечи.

Юлия ГОЛОВКО, Прихожанка Улан-Удэнского католического прихода.

Biskup Cyryl Klimowicz podczas mszy w Abakanie / Епископ Кирилл Климович во время службы в Абакане

Spotkanie po mszy w Abakanie / Встреча после службы в Акбакане


< powrot

Galerie zdjęć
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą."
Godło Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Utrzymanie strony - Stowarzyszenie Edukacja i Nauka
Redakcja strony: dr Sergiusz Leończyk,dr Artiom Czernyszew
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje