JUBILEUSZ DOMU POLSKIEGO W KRASNOJARSKU

 

 

25 października 2020 r. przybyli do miasta działaczy polonijni z miast Jenisejsk, Lesosybirsk, Żeleznogorsk, Diwnogorsk i Bałachty, aby wziąć udział w jubileuszowym obchodach 30-lecia NKA „Dom Polski”.

Wydarzenie zostało zorganizowane z uwzględnieniem narodowych tradycji, zwyczajów i kultury Polaków zamieszkujących terytorium Kraju Krasnojarskiego posługujących się językiem polskim.

Z administracji regionalnej był przedstawiciel naczelnika Wydziału ds. Narodowości, Religii i Kozaków Wydziału Komunikacji Społecznej Gubernatora Kraju Krasnojarskiego Tadtaev Soslan Taimurazovich.

W ramach wydarzenia dla uczestników przygotowano następujące wystawy fotograficzne na stoiskach poświęconych Polakom z Kraju Krasnojarskiego:

- „Polacy nad Jenisejem”, portrety sławnych ludzi polskiego pochodzenia nie tylko w Rosji, ale i na całym świecie;

- „Nieznany gubernator Iwan Iwanowicz Kraft”;

- „Piękno polskiego stroju”;

- „Byliśmy tam, widzieliśmy Ją, czuliśmy przynależność w naszych sercach”, piękno polskich miast;

- „Polskie wycinanki”, polska sztuka ludowa - wycinanka ażurowa;

- „Historia autonomii na fotografiach”;

- „Kuchnia polska” na fotografiach i przepisach drukowanych.

Członkowie autonomii przygotowali wystawę fabularną „Lalka w stroju ludowym”, na której pokazano nie tylko eleganckie lalki, ale także polskie życie na wsi.

Na trybunach 3 banery informowały o działalności „Domu Polskiego”. Uroczystą scenę zdobił wielki sztandar, nad którym powiewały flagi Polski i Rosji. Na ścianie innej sali wisiał sztandar z symbolem Polski - Orłem Białym.

Odbył się również pokaz materiałów wideo o polskiej kulturze, o zabytkach Rzeczypospolitej;

- odbył się konkurs wiedzy o polskiej tradycji, kulturze i języku z nagrodami;

- odbyła się uroczystość wręczenia podziękowań aktywnym członkom polskiej autonomii i oddziałów;

- stroje ludowe zostały uszyte samodzielnie przez członków autonomii na święta;

- w ramach wakacji nakręcono reportaż o gubernatorze guberni jenisejskiej Janie Krafcie z udziałem Wiceprezesa „Towarzystwa Ochrony Pamięci J. J. Krafta” i jeden z założycieli Stowarzyszenia Historyczno-Rodowodowego Jeniseju;

- odbyła się klasa mistrzowska w poszukiwaniu ich przodków;

- zorganizowano osobny plac zabaw dla dzieci, na którym malowały lalki w stroje ludowe.

W uroczystym koncercie wzięli udział: polskie studio teatralne dla dzieci „Majskie Żuki”, zespół tańca ludowego „Inspiracja”, członkowie młodzieżowej organizacji „Wiosna” z „Domu Polskiego”, śpiewaczka z rejonu bałachtyńskiego Olga Zemlanskaja, przedstawiciele autonomii Diwnogorskiej czytali wiersze po polsku.

Wydarzenie przez cały czas było aktywnie relacjonowane w formacie online transmisji na żywo na platformie Instagram, w której wzięło udział ponad 200 osób nie tylko w Rosji, ale także w Polsce. Zorganizowano fotografowanie wydarzenia.

 

Informacja

DOMU POLSKIEGO W KRASNOJARSKU

 

GALERIA (fot. Dom Polski w Krasnojkarsku)

Link do nagrania z imprezy: https://www.instagram.com/p/CGwuycUKXRW/

 

 

ZAPRASZAMY DO NAS:

 

Общественная организация Красноярская Местная Национально – культурная автономия «Дом Польский»

Krasnojarskaja miejsca Narodowa – Kulturalna Autonomia „Dom Polski”

 

адрес: 660133, Красноярск, ул. С. Лазо 36‒272,

тел. +7 953 588 91-90, тел/факс (3912) 53-14-19

E-mail: prezespolonez@mail.ru

 

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022


Redakcja strony: dr hab Sergiusz Leończyk, dr Artiom Czernyszew

"Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów".
Skontaktuj się z nami
Kliknij aby przeładować
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Organizacje